Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 19 augustus 2018

Aranuth Spreekt: Heldere en Positieve Toekomst. / Malcolm Bell / 19 augustus 2018


Aranuth Spreekt:
Heldere en Positieve Toekomst.
Malcolm Bell / 19 augustus 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


 Commentaar:

Hallo, allemaal. Het is goed om er weer te zijn met een hulpvaardige boodschap uit de hogere gebieden. Vorige maand ging het niet door vanwege een aanhoudend probleem met mijn oren en daardoor kon ik mij niet voldoende richten op een heldere boodschap. Een paar dierbare zielen vroegen mij waarom mijn helende gidsen niet naar voren kwamen met hun helende magie. Wel, er zijn verschillende in elkaar grijpende antwoorden hierop, maar het komt neer op een belangrijke les en ervaring voor mij op mijn gekozen pad.

Een paar maanden gelden stelde ik dat met de barsten in de Europese Unie, de financiële en monetaire geldmarkt tussen landen, de waarde van elkaars munten daardoor behoorlijk beïnvloed zouden worden. Ik bespeur dat er meer financiële problemen in het verschiet liggen met een acceptabele gelduitwisseling voor de kleinere landen en staten die niet de diversiteit hebben van financiële bronnen om stormen te weerstaan.

Daarnaast nog het feit dat diverse Afrikaanse landen een “Zij tegen ons” zullen ondergaan, degenen die hebben en niet hebben, gedreven door de dringende behoeften van de genegeerde massa’s. En dan ook nog het naar buiten komen van diep gewortelde corruptie die naar buiten komt vanuit regeringen en de grote bedrijven.


Hier in Australië hebben wij grote moeite om een deel van het land te helpen door met lange konvooien van vrachtwagens met geschonken hooi voor hun verhongerend vee op het onvruchtbare en gortdroge platteland te brengen naar de gebieden waar de nood het hoogst is. Australische boeren en hooi-producenten, samen met coöperatieve organisaties, hebben geweldig gereageerd door donaties van familiepakketten, veevoer en geld dat snel wordt verzameld en verdeeld. Bravo! De Australische geest van “Help je naaste” is springlevend! De federale regering ligt onder vuur vanwege onvoldoende hulp om de nood te lenigen en een gebrek aan betekenisvolle fondsen. Wij gaan het redden!

Boodschap:

Wel, goedenavond, lieve vrienden. Het is zeer vreugdevol om weer met jullie te spreken op zo’n gunstige dag. Ik vraag mij af hoeveel van jullie je realiseren dat jullie nu het kantelpunt zijn gepasseerd. Het zal voor vele mensen hebben gevoeld alsof zij een berg opliepen. Jullie hebben nu de apex (de top) van deze energie bereikt en zitten nu op een plateau dat beter zal zijn met prachtige dingen die naar voren zullen komen zonder dat jullie de berg weer afgaan.

Als ik “kantelpunt” zeg wil ik graag dat jullie begrijpen dat het kantelpunt als een balancerend gewicht is dat al eonen van tijd operationeel is. Het menselijk ras is soms een stap vooruit gegaan en dan weer twee achteruit. Het is voor de meesten een moeilijke reis geweest.

In die reis hebben de Hemelse Gastheren jullie anoniem en stilletjes bekeken om jullie te helpen om te bereiken waarvan velen van jullie dachten dat het onmogelijk was. Het was altijd bereikbaar, maar in jullie termen was het een kwestie van tijd van ontwikkelingen, maar wij in de gebieden hebben natuurlijk geen “tijd” maar wij kennen en begrijpen jullie concept van tijd. Wij kennen jullie tijd. En wij hebben jullie steeds weer bekeken terwijl jullie probeerden om de berg van evolutie te beklimmen, van “kanteltijd” en niet alleen maar een spirituele evolutie maar ook een fysieke en mentale evolutie.

Allen dienen zich blijvend te ontwikkelen op een consistente manier of jullie het nu kunnen voelen of niet en of jullie het nu wel of niet weten.

De energie van de planeet, de gecombineerde energie van alle levende dingen op jullie planeet, heeft het kritieke kantelpunt nu niet alleen benaderd, maar ook bereikt. Vanaf dit moment zal verdergaande verandering plaatsvinden voor jullie persoonlijk, individueel, en als groep, en als massabewustzijn. Het is het massabewustzijn dat het meeste belang draagt. Jullie hebben een enorme hoeveelheid hulp gehad van Hemels Gastheren en van andere grote wezens van Licht en Liefde.

Ik heb het niet alleen over spirituele wezens; ik heb het ook over de ontwikkelde wezens die meer van wetenschappelijke aard zijn. Zij zijn op een wetenschappelijk leer-pad en evolutie terwijl de meesten van jullie op een spiritueel pad zijn.

Zonder de hulp van deze wetenschappelijk georiënteerde wezens zouden jullie en  jullie planeet niet zijn waar jullie vandaag zijn. Jullie zouden niet zo ver gevorderd zijn. Zie je, de wezens die jullie je herinneren zijn van de wetenschappelijke gebieden en hebben hard gewerkt om jullie energieën te veranderen, de kracht, de macht, de diepte en het creatieve deel van deze energie.

Zie je, ook zij zijn op een leermissie en zij gebruiken de voordelen van wat zij hebben geleerd, van hun kennis, om jullie te assisteren.

Jullie zullen nu merken dat dingen zich sneller in je leven zullen gaan manifesteren. Het zal bijna zijn dat jullie het denken en het dan komt! Er zijn nu vele geïncarneerde zielen die precies dat doen! Denk het en het manifesteert zich in een ogenblik.

Jullie zullen merken, ieder van jullie zal merken, dat er een toenemende, verhoogde energie is. Jullie zullen vreugde voelen, een vreugdevolle stroom om je heen. Vreugde en geluk die jullie nooit eerder hebben gevoeld. Dit komt omdat jullie het nieuwe gebied zijn binnengegaan. Het is nog niet overal. Er zijn nog steeds vele dingen op jullie planeet die nog steeds verward zijn in hun eigen uitwerking en zij moeten deze dingen zelf nog uitwerken!

Ik wil jullie adviseren om plezierig te zijn, vredig, blij. Sta jezelf niet toe om negatief te zijn. Kijk in alles naar het positieve. Word een positief wezen. Wees een vredig, compassievol, zorgend, positief energiewezen omdat het de gecombineerde energieën van de massa van de bevolking is die het massabewustzijn scheppen en dat is de grote machine waarop jullie draaien, niet alleen voor jullie eigen vorderingen maar ook voor de ontwikkeling van jullie planeet en alles wat zich daarop bevindt.

Eerder zijn er zielen gekomen, meesters gekomen, om met jullie te spreken en jullie te adviseren over de energie die elke aparte vorm op de planeet vult en omringt, inclusief de planeet zelf. Alles heeft bewustzijn. Jullie rotsen, jullie bomen, jullie meren, jullie velden, alles heeft zijn eigen bewustzijn.

Natuurlijk kan in sommige gevallen de graad van het bewustzijn zo laag zijn dat hij niet geobserveerd kan worden, en toch heeft alles, elk ding, een graad van bewustzijn. Het bewustzijn van de gehele bevolking, het massabewustzijn, beïnvloedt, zoals jullie weten, het bewustzijn van het AL, van de Eenheid van Alles: dus om verder te komen op deze planeet, om je wezen vooruit te krijgen, hoger, helderder, fijner, moeten jullie in een staat van positivisme zijn en samen hiermee moeten jullie een maatje hebben in de zin van vrede, compassie, tolerantie, begrip, omdat deze dingen allemaal delen zijn van de taart die jullie beschrijven als het bewustzijn van het Al.

Het is mij dus een genoegen om jullie vandaag te komen adviseren voor een veel blijer, plezieriger, vrediger toekomst, zoals jullie die noemen. Een toekomst die geleidelijk jullie kant op komt. Hij komt naar jullie toe omdat het massabewustzijn van de planeet hem aantrekt. Het massabewustzijn van de planeet trekt alles aan.

Hoe sterker, puurder, positiever het bewustzijn hoe meer positieve, praktische, vredige toekomst en nu, omdat jullie nu de toekomst is. Er is geen overgangslijn. Het is Een, het is allemaal Eenheid. Wij zouden dus tegen jullie kunnen zeggen, ik en andere wezens in de gebieden, dat wij jullie feliciteren met het bereiken van dit niveau. Ook al zijn velen van jullie je er niet van bewust dat wij dagelijks iets bereiken in ons fysieke leven, solide materie dingen die zich solide presenteren maar feitelijk voorbij gaan, voorbij gaande energie zijn, voorbij gaande dingen, voorbij gaande ervaringen, voorbij gaande lessen. Er is niets dat permanent is, behalve dat de resultaten, de voordelen, die jullie hebben bereikt, praktisch en solide zijn. Ik wil jullie adviseren dat jullie nu vredig maar vastberaden voorwaarts gaan. Wees vastberaden dat jullie een krachtige lucht van positivisme uitademen die groei, persoonlijke groei, individuele groei, zielengroei, en omdat jullie als individu je groei combineren met anderen vormen jullie ook de groei van de gehele planeet en alles wat daarop is.

Ja, jullie hebben een mijlpaal behaald en zijn hem gepasseerd, een mijlpaal die geen stapsteen is, hij is bijna ongemerkt gepasseerd maar niet on-gevoeld omdat velen een verbetering in hun leven hebben gevoeld, in hun omgeving, in hun energie, en ik wil jullie aanmoedigen om allemaal op dezelfde weg voort te gaan, met dezelfde stroom. Ja, er zullen horden te nemen zijn, maar die zijn er alleen maar als leerervaring. Zij zijn hier niet om jullie knock out te slaan of tegen te houden.

Zij zijn er om jullie een weg te laten vinden om hen te doorstaan, te overwinnen, en als jullie voelen dat jullie daarbij geen succes hebben, laat mij jullie dan verzekeren dat er altijd een weg omheen is. Jullie kunnen deze ervaring dan op een later tijdstip hebben, deze les, omdat je er deze keer een weg omheen neemt.

Ik wil jullie dus zeggen: wees positief. Wees vreedzaam. Wees zorgzaam. Weet dat er van jullie wordt gehouden.

Weet dat jullie kunnen zijn als een graankorrel of een zandkorrel op het strand, maar elk zandkorreltje op het strand is gekend en er wordt van gehouden.

Ik wens jullie nu alle goeds, zeker alle goeds.

Goedenavond en dank jullie wel, mijn lieve, dierbare vrienden.

 Aranuth