Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 2 augustus 2018

Aartsengel Michaël: Het Verhogen van Jullie Persoonlijke Essentie van GOD / 1 Augustus 2018 / via Ronna Hermans

Het Verhogen van Jullie Persoonlijke Essentie van GOD
1 Augustus 2018

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL *LM-8-2018
Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster

Geliefde Meesters,
De adem van de Schepper is de brandstof van bestaan en jullie zijn de vlam die het voedt. Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat jullie je individuele ZONLICHT ontwikkelen, wat een reflectie is van jullie eigen Essentie van GOD.

Het menselijke intellectuele denkproces moet voorbij de beperkingen van de taal evolueren. Er is een enorme schat aan informatie in afwachting voor de mensheid via inspiratie. Jullie moeten de intuïtieve vermogens ontwikkelen om de wijsheid van de Goddelijke Blauwdruk voor het Aquariustijdperk te ontvangen, die nu via de Twaalf Galactische Stralen van kosmisch bewustzijn worden uitge-STRAALD- van onze Vader/Moeder God. Het zal niet van buiten jullie komen. Het zal opwellen in jullie eigen Heilige Geest en Heilig Hart. Jullie moeten reiken en het (be)grijpen, want het zal niet naar beneden komen in de uitwasemingen van de Aardse vlakken en jullie opzoeken.

Volwassen spiritualiteit is geen onbewuste ervaring. Jullie moeten een zelfonderhoudende Goddelijkheid ontwikkelen, waarbij jullie voortdurend de rijke Pranische Adem van Leven / Adamantine Deeltjes van Schepperessentie inademen, zodat jullie spiritueel voedsel van de Rivier van Leven ontvangen via het Achtste Chakra, jullie Zielster.

De krachtige Adem van de Oneindigheid opent de paden die naar de multidimensionale niveaus van Schepperbewustzijn leiden. Jullie moeten jullie innerlijke perspectief verbreden terwijl jullie geleidelijk jullie manier van denken en waarnemen veranderen. De Geest van de Schepper kan niet geïsoleerd worden. De geest doordringt alles wat er bestaat tot op zekere hoogte. Jullie moeten jullie bewustzijn uitbreiden om de grootsheid van de Schepping te incorporeren.


Zijn jullie er klaar voor om het feit te accepteren dat de Hartkern van onze Vader / Moeder God het beeld-, focus-, middelpuntvlak is en de basis van alle religies? Het is niet dogma, bijgeloof, regels en beperkingen, maar de liefde, kracht en perfectie, die resulteren in het vermogen om werelden van schoonheid, balans en harmonie te creëren en om van te genieten.

Wanneer de geest en het hart van God zich in jullie manifesteren, worden jullie een Facet van de Collectieve Messias. Het is de creatieve vervulling van jullie bestemming.

Jullie zijn een Vonk van de Schepper - een gemanifesteerd Goddelijk Facet van bewustzijn - een Voortdurend Punt binnen de Schepping. Jullie verrijken de wereld waarin jullie leven of jullie helpen het te besmetten. Hoe helder en warm is jullie Heilige Vuur?
Schijnt het helder en verwarmt het de harten van anderen?
Of is het een zwakke vlam, zelfs niet sterk genoeg om het eigen hart te verwarmen?

Koel, koud en onverschillig van hart is geen uitdrukking die wordt geassocieerd met een ware Drager van Godslicht. Jullie kunnen door het schaduwland reizen met degenen die hebben geholpen om het te creëren, of jullie kunnen met vreugde wandelen in de straling van het Licht van GOD.

Jullie zijn allemaal vertrouwd met de Twaalf Stralen van Godbewustzijn, waar jullie je momenteel voor inspannen om te integreren en om aanspraak op te maken als die van jullie.
Er is echter een heel belangrijk facet van de Schepping dat tot nu toe aan de massa achterwege is gelaten. Alle manifestaties in het Omniversum zijn samengesteld uit georganiseerde energie uit de kern van het hart van de Allerhoogste Schepper. Er is een Meesterschepperkern van Kosmisch Bewustzijn, die een toewijzing van de volledige spectrumessentie van de Opperste Schepper bevat.

De Vader en de Moeder God van dit universum waren begiftigd met een deel van deze Schepper eigenschappen, kwaliteiten en deugden. Dit is de primaire bron van Schepperbewustzijn in dit universum, en alles is in evenwicht - alles is gelijk - alles is harmonisch.

Voordat de Godstralen van onze Vader / Moeder God werden uitgestraald naar de grote leegte, waren er een onberekenbaar aantal krachtige Stralen van de Opperste Schepper uitgezonden naar de kosmische leegte. Deze Stralen van de Schepper werden grote gebieden van ruimte met verschillende Lichtdichtheden en tijdsbewuste geheugencellen, die oneindige Goddelijke schema's bevatten van materiële wereldmogelijkheden.

Er zijn membranen van Licht die barrières creëren, zodat er een stevige afbakening is tussen elk Subuniversum. Deze Lichtlijnbarrières kunnen niet worden doordrongen of doorkruist zonder speciaal Goddelijke stelsel (beheer) - dat is totdat jullie persoonlijke Ziellied resoneert met de verfijnde Lichtfrequenties die harmonisch zijn met dat specifieke niveau van Godsbewustzijn.

Sommige van deze grote Schepperstralen zijn veel breder dan andere en het scheiden ervan is door een aantal dunne membranen van Licht die tijdcoderingen binnen piramides van Licht bevatten.

Er bestaan piramiden van Licht/leven binnen elk energieveld en dimensionale ruimte van de Schepping. Schepperslicht stroomt uit de piramidevormige schatkamers van het Licht om gebruikt te worden door de Elohim en de Bouwers van Vorm bij het maken van nieuwe creatieve ontwerpen volgens officiële opdracht/volmacht van onze Vader / Moeder God.

Elke ster in de Melkweg is een knooppunt van energietrilling. Bovendien functioneert elke persoon als een levende ster die in staat is om harmonische frequentietrillingen te ontvangen en over te dragen overeenkomstig zijn / haar bewustzijnsniveau. Zoals jullie nu weten, worden deze frequenties jullie Ziellied genoemd. Jullie zijn een punt van Licht, een levendige Vonk van het Goddelijke. Dit universum bestaat uit één gigantisch Hemels Ziellied.

Vanuit de Hartkernessentie van onze Vader / Moeder God, werd de Essentie van de Zoon / Dochter medescheppers zichtbaar gemaakt. Deze wonderlijke Wezens zijn neergetransformeerde refracties van de kracht en majesteit van onze God-ouders - net zoals onze Vader / Moeder God een neergetransformeerde refractie van de Opperste Schepper zijn.

Vanuit de Essentie binnen de Meesterkern van Kosmisch Bewustzijn (hierboven genoemd), waren er een specifiek aantal sub-universums gecreëerd binnen dit universele geheel met zowel vrouwelijke als mannelijke attributen, deugden en kwaliteiten van Goddelijk Licht in perfecte gelijkheid en balans. Toen echter het grootste deel van de sub-universums werden  gecreëerd, werden de heersende krachten van het creatieve proces toegewezen aan ofwel de mannelijke ofwel de vrouwelijke attributen van het Schepperbewustzijn.

In de helft van de Sub-universele Goddelijke Blauwdrukken (plannen), werden de Vader / Zooneigenschappen van Goddelijke wil, kracht en doel, de mentale / naar buiten gerichte attributen van de Schepper  benadrukt, terwijl de Moeder / Dochter attributen van compassie, koestering, intuïtie, innerlijk gerichte kwaliteiten in een ondersteunende positie waren.

Er zijn ook een gelijk aantal sub-universums met de Moeder / Dochter eigenschappen en deugden in de leidende rol, terwijl de Vader / Zoon attributen de secundaire positie innemen. Hebben we jullie niet verteld dat dit universum een universum van grote en unieke diversiteit zou kunnen worden genoemd? Het is gecreëerd als een universum van leren voor jullie, de Sterrenzaden van het Omniversum. In essentie waren de onbepaalde afwisseling en omvang van de Schepping echter zo ontworpen dat de Schepper onbeperkte variaties van ZELF kon ervaren.

Dit subuniversum was vanaf het begin in de eerste plaats een universele ervaring van de Vader / Zoon. Onze Moedergod en de prachtige Godinnenkwaliteiten zijn altijd aanwezig geweest, maar niet in de volle glorie en de Essentie van Haar Zijn. Het is nu tijd voor de Moeder / Dochter en de Vader / Zoon aspecten van de Schepper om terug te keren naar een gelijkwaardige samenwerking. Dit is het wonderlijke evolutionaire proces dat nu gaande is in dit hele universum en in al zijn creaties.

Jullie, als zoekers op het Pad, moeten ingewijd worden in de Piramidale functies van Licht voordat jullie naar het volgende niveau van evolutie kunnen worden gebracht - de volgende bewustzijnstijdcel. Menselijke creatie is slechts een klein onderdeel van een veel groter en nog groter creatief proces. Daarom hebben we zoveel nadruk gelegd op het creëren van jullie persoonlijke Piramide van Licht in de Vijfde Dimensie. Het is ook de reden waarom wij jullie uitvoerig instructies hebben gegeven over de verschillende piramides van het Licht die voor jullie beschikbaar zijn en het belangrijke deel dat ze spelen in het ascentieproces.

Jullie worden met een reden Sterrenzaden genoemd, want als jullie terugkeren naar Zelfmeesterschap, zullen jullie het proces van het creëren van Kristallijnen Zaadleven Geheugencodes in gang zetten, een nieuw evolutionair proces dat in de volgende aanstaande Gouden Melkweg gebruikt zal worden. Dit proces maakt deel uit van het Wiel in het Creatieve Proces van het Wiel, dat wij in de toekomst aan jullie onthullen. In de tussentijd vragen wij jullie om te bestuderen wat we hebben geopenbaard en om te proberen het universele schema te verkrijgen dat wij stevig in jullie geest hebben gecreëerd, zodat jullie de volgende fase van de wonderlijke kosmische gebeurtenissen die zich voor jullie ogen ontvouwen, zullen begrijpen.

Mijn dapperen, wij weten dat er veel pijn, ongemak en angst kan zijn als jullie door deze versnelde processen gaan, die de dramatische veranderingen veroorzaken die nu in jullie wereld plaatsvinden.

Weet dat wij samen alle tegenspoed zullen overwinnen.
Onze missie is om de weg vrij te maken voor elke dierbare ziel die de wens uitdrukt om terug te keren naar harmonie. Weet dat een ieder van jullie een verschil uitmaakt. Wanneer jullie twijfelen, inspiratie of kracht nodig hebben, kom dan in jullie Piramide van Licht en wij zullen jullie moed geven, jullie verheffen en jullie inspireren.

Wanneer jullie je eenzaam of ongeliefd voelen, ga dan naar jullie Heilige Hartcentrum en wij zullen daar wachten om jullie te vullen met de stralende liefde van onze Moeder / Vader God.

IK BEN Aartsengel Michaël.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

VRAAG:
"Sommige mensen lijken in dit leven te komen met voor de hand liggende geschenken: genezing, paranormale gaven, enz. Hoe weet de gemiddelde persoon wat zijn / haar gaven zijn om de mensheid echt te bieden, wanneer ze niet voor de hand liggen, niet anders dan een brandend verlangen om in samenwerking met andere Lichtwerkers van dienst te zijn?"

ANTWOORD RONNA:
Geliefde harten, er zijn heel weinig mensen die zich al vroeg in hun leven bewust zijn van hun creatieve of spirituele gaven. Er kan interesse of verlangen zijn in het leren of het perfectioneren van bepaalde talenten; echter, iedereen die ik ken, heeft vele facetten van het leven moeten ervaren, evenals vele beproevingen en tests, om geleidelijk, na verloop van tijd, de talenten te ontwikkelen.

Hoewel ik tijdens mijn leven op verschillende momenten een aantal spirituele ervaringen had, ontwikkelde ik tot mijn vijftigste geen intens verlangen om spirituele wijsheid te zoeken. De geschenken komen geleidelijk naar voren terwijl je probeert de vele facetten van je wezen in evenwicht te brengen en te harmoniseren. Een facet van je Hogere Zelf wacht altijd om met je in contact te komen of verblijf in je Heilige Hart op te pakken en bij elke download van je Zielzelf zullen er meer geschenken, talenten en wijsheid voor je beschikbaar zijn.

OPMERKINGEN van AARTSENGEL MICHAËL:
Ten eerste is het belangrijk dat je die dingen in je leven elimineert die je niet leuk vindt, terwijl je de talenten wilt ontwikkelen en je passie wilt vinden. Als je niets anders doet dan een baken van liefde / licht worden, zodat je de uitstraling van onze Vader / Moeder God in de wereld kunt laten schijnen, volstaat het.

Een belangrijk onderdeel van je aardse missie is het ontwikkelen en vervolmaken van de gaven en talenten die je naar voren brengt in elk leven. Er zal een nadruk, een verlangen of een voorkeur zijn om bepaalde onderontwikkelde talenten en vermogens te perfectioneren. Je moet echter de moeite doen en de tijd nemen om te worden volbracht in elke gekozen onderneming. Af en toe zal iemand die goed op weg is naar zijn / haar meesterschap, incarneren met bepaalde geniale vermogens die hij / zij in vorige levens heeft geperfectioneerd. Dit gebeurt steeds vaker met de oude zielen die incarneren tijdens deze versnelde tijden van transformatie.

Er zullen een aantal negatieve eigenschappen of verslavende gewoonten zijn die benadrukt zullen worden, zodat je ze kunt vrijgeven, wijzigen of verfijnen; daardoor keer je terug naar evenwicht en harmonie, zodat je kunt beginnen aan het proces van Zieluitbreiding en Zelfbewustzijn.

Er zullen dingen zijn waar je niet van houdt of waar je sterke meningen over hebt - dingen die je niet goedkeurt en die onenigheid kunnen veroorzaken en je ongelukkig of ongemakkelijk kunnen maken. Sommige hiervan zijn dingen die je niet kunt veranderen en daarom moet je ze accepteren en ernaar streven om het beste uit de situatie of toestand te halen.

De belangrijkste levensles is echter om ernaar te streven je Zielzelf aan te  nemen en om de reis van hereniging te beginnen met de vele Facetten van je Goddelijke natuur; al het andere zal volgen.

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937

Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).

Vertaald voor  wakkeremensen door Anja