Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 15 juli 2018

Saul: Jezelf veroordelen, verwijten maken en je schuldig voelen, sluiten je af van de Liefde die je ware aard is. / door John Smallman / 13 juli 2018


Saul:
Jezelf veroordelen, verwijten maken en je schuldig voelen, sluiten je af van de Liefde die je ware aard is.
door John Smallman / 13 juli 2018

Alle schijnbaar voortdurende chaos in de wereld heeft beslist een doel en die is om de mensheid aan te moedigen en aan te sporen om enthousiast verder te gaan op het pad naar ontwaken. In deze context betekent voortgaan het erkennen en zich volledig bewust worden dat al dit "gedoe" je niet langer dient en om het dan bewust te willen loslaten. De erkenning is gemakkelijk, maar het loslaten kan erg veeleisend zijn, vooral wanneer mensen proberen te ontkennen en te verwerpen wat op deze manier in hun bewustzijn komt, omdat het wordt gezien als onaanvaardbaar, onwerkelijk en schandalig pijnlijk. Niemand vindt het leuk om zich bewust te worden van eigen tekortkomingen of van onvriendelijkheid zijn in hun relaties en toch is er niemand, die vrij is van woorden of daden die zijn aangestuurd door deze houdingen of gedragingen.

Dit ”gedoe” is echter in waarheid onwerkelijk! Ja, je hebt herinneringen en je beseft het. Echter het maakt deel uit van het onwerkelijke spel waar je al eeuwen mee bezig bent en je hoeft het alleen maar los te laten. Het heeft geen enkele zin om in te gaan op zelfbeschuldiging, negatieve zelfoordelen en je schuldig te achten voor de woorden of daden in het verleden die liefdeloos waren. In plaats daarvan, vergeef jezelf en accepteer dat op dat moment, op het moment dat jij je met deze woorden of daden ophield, jij deed wat je dacht dat het beste was - zelfs als je bijna meteen daarna besefte dat dit niet zo was. Negatief zelfoordeel, verwijten en schuldbesef sluiten je af van de Liefde, die je ware aard is, waardoor je het spel blijft spelen, waarin het lijkt alsof je gescheiden bent van de Bron en je energie wordt weggesluisd en je uitgeput raakt.

Het loslaten is niet gemakkelijk, omdat jij herinneringen tot leven brengt en over jezelf oordeelt voor gedoe, dat in het verleden plaatsvond. Het is voorbij! Er is alleen nu, dus alles wat je hoeft te doen is jezelf vergeven, jezelf liefhebben en accepteren dat je bent, en altijd liefde bent geweest - een aspect of deel van de Bron dat puur, perfect en onveranderlijk is - net zoals je werd geschapen. Schuld vasthouden - constant negatief zelfoordeel - zoals zovelen doen, neemt slechts je energie weg, put je uit, deprimeert je en het dient geen nuttig doel! Wat God schept is perfect en blijft perfect en God heeft in oneindige Liefde en Wijsheid jou geschapen.

Ga daarom naar binnen naar je heilige innerlijke tempel en open jezelf voor de Liefde die daar verblijft en bereid en verlangend is om je op elk moment te omhelzen. Als je Liefde toestaat om je te omhelzen, zullen alle gevoelens van schuld en onwaardigheid wegvallen en zal je het weten ervaren, de absolute zekerheid dat je totaal beminnelijk bent en dat je onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud geliefd bent zoals je bent.

Naarmate dat weten in je bewustzijn ontstaat, zal je behoefte om te oordelen wegvallen om te worden vervangen door een intens gevoel van liefde en mededogen voor al het leven. Vrede en tevredenheid zullen je wezen doordringen. Natuurlijk, als mensen nog steeds in de vorm zijn en te maken hebben met het dagelijkse leven, zullen zich gebeurtenissen en situaties blijven voordoen die je innerlijke vrede van streek maken of verstoren. Dit is waarom het zonder meer essentieel is dat je dagelijks naar binnen gaat om toegang te krijgen tot de Liefde die je ware aard is en je opnieuw voor te nemen om alles, wat er ook maar gebeurt, lief te hebben. Dit betekent niet dat je op een of andere manier verantwoordelijk bent om anderen gelukkig te maken, of dat je tegen je intuïtie of innerlijk weten in moet gaan om hen niet van streek te maken. Alleen liefhebben betekent zowel handelen met eerlijkheid en integriteit als langs de door anderen gedragen maskers van woede, wrok, bitterheid en zelfs haat heen kijken naar de liefhebbende wezen die ze werkelijk zijn, maar niet naar buiten durven te brengen vanwege de pijn en het lijden dat ze ondergaan.

Zoals je wel weet is er over de hele wereld een enorme hoeveelheid pijn en lijden. Jouw taak - de ontvangers van deze en soortgelijke boodschappen - is om de veilige ruimtes te bieden waarin degenen die lijden kunnen ontspannen en de liefde en acceptatie voelen waarnaar ze zo wanhopig verlangen. Niet-liefhebbend gedrag ontstaat wanneer mensen zich bedreigd, aangevallen of onwaardig en niet geaccepteerd voelen, omdat het ervaren van deze gevoelens angstaanjagend is. Daarom voelen zij de noodzaak om een ​​beschermende barrière rond zichzelf op te richten om de pijn buiten te sluiten. Als dat niet werkt kunnen ze anderen, mondeling of fysiek aanvallen, omdat ze in die staat van hevige pijn een intense en onweerstaanbare drang voelen om deze op anderen te projecteren en zoals zij het zien, zichzelf aldus te bevrijden en in staat te stellen om te overleven.

Er zijn maar heel weinigen onder jullie die deze behoefte op enig moment in je leven niet hebben ervaren. Dus je kunt begrijpen dat wanneer iemand aanvalt, dit erop wijst dat ze pijn hebben. En natuurlijk als je het gevoel hebt dat je aangevallen wordt, komen er sterke emoties in je op die je aanmoedigen om een ​​tegenaanval uit te voeren. Maar met de enorme hulp die je ter beschikking staat vanuit de spirituele rijken, kan je ervoor kiezen om niet te reageren en in plaats daarvan een kortstondig pauze te nemen om vervolgens opnieuw je voor te nemen om alleen maar lief te hebben. Wanneer je dit doet, neemt de emotionele spanning in de situatie af en dan kan alles wat naar boven is gekomen ​​vredig worden opgelost.

Denk eraan, je bent niet je emoties, je gevoelens of je reacties. Je bent een geliefd kind van God. Die intense gewaarwordingen maken deel uit of zijn aspecten van de menselijke conditie. Wanneer ze zich voordoen, bieden ze je lessen die je hebt uitgekozen om ervaring op te doen toen je zo wijselijk vóór deze incarnatie je plan maakte voor je levenspad. Er zijn geen ongelukken of toevalligheden. Ongelukken en toevalligheden zijn slechts voorvallen die jij, begrensd door de beperkingen die het menszijn met zich meebrengt, niet kon voorzien of voorstellen en die verrassing, soms extreme verrassing veroorzaken, wanneer ze zich in jouw leven voordoen.

Dus, om nog eens te herhalen, het is absoluut essentieel voor je welzijn als mensen dat je dagelijks naar binnen gaat, naar dat heilige innerlijke heiligdom en daar opnieuw je intentie maakt om je hart te openen voor de Liefde die daar verblijft, de Liefde die je ware aard is, zodat je Zijn warme omhelzing ervaart. Als je dat doet, word je gesterkt en getroost, word jij opnieuw wakker gemaakt en je gewaar dat er alleen Liefde, Bron, Moeder/Vader/God is van wie je nooit bent gescheiden, zelfs voor geen ogenblik. Dan kun je met vertrouwen je dag tegemoet treden, wetend dat je het vermogen hebt om te gaan met wat er gebeurt, omdat je niet alleen bent, maar constant wordt gesteund door iedereen in de spirituele rijken.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Nederlandse vertaling: Winfried