donderdag 5 juli 2018

Op deze dag van je leven / 5 juli 2018 / Neal Donald Walsch


3 juli 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

... dat wat een man kan zijn, hij moet zijn.
Deze behoefte noemen we zelf-actualisatie.

Abraham Maslow zei dat, en hij had gelijk.
Binnen elk levend wezen is een innerlijke drang, een Goddelijke impuls,
tot volledige en wonderbaarlijke zelfexpressie.
Dat wil zeggen, te zijn wat het is, helemaal.

Wat heb je altijd al willen zijn of doen?
Maak dit de Tijd van Jouw begin en het Moment van Jouw Manifestatie.

Wacht geen dag langer!

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl