Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 21 juli 2018

Heavenletter 6380: Tot de Einden van de Aarde /15 Juli 2018.


Brief uit de Hemel

Tot de Einden van de Aarde
15 Juli 2018.


God zei: 

Geliefden, er zijn geen einden aan de Aarde, evenmin is er een echt begin,
toch is er inderdaad een doel in de Schepping van de wereld voorbij aan speculatie. De Aarde heeft iets met ter zake. Ik, God, ben waar tot in de kern. Ik ben waar vanaf het begin. De Aarde heeft iets ter zake dienende, zelfs met de reis van de illusie die jullie tot slaaf houdt. Fictie is ook een soort van reis, maakt niet uit hoe jullie voor de gek worden gehouden. Alles heeft een doel, zelfs een opzichtig ding van weinig waarde.

Zelfs wanneer jullie slapen, is er waarde in het slapen, net zoals er waarde kan zijn in wakker worden. Opperste waarde. Zelfs met dwaasheid, dienen jullie een hoger doel. “Going around the mulberry bush” dat dient ook. (wat lastig om te vertalen, maar het is een kinderliedje, kinderen dansen om een moerbeiboom en wat wordt gezongen gaat over alle dingen die gewoon iedere dag weer gedaan worden, in de ochtend)


Jack en Jill die de heuvel op en af gaan, dient. (kinderrijmpje)

Zelfs Jack Horner zittend in de hoek, dient. (kinderrijmpje)

In deze betekenis, alles heeft een doel – zelfs inclusief dat wat jullie tranen met tuiten doet huilen. Ik stel niet voor dat jullie huilen opzoeken. Toch is het goed om te weten wanneer jullie je tranen moeten drogen en weer kunnen terugkomen in het leven in plaats van pijn of teleurstelling.

Ga door met het kijken naar de bomen en bloemen, hoe de blaadjes vallen en de verbindingen van de Eenheid overal, om te zien welk verschil, jij, jullie, uitmaken voor het Universum. Hoe aanwezig het Universum is en hoe hoog jullie vliegen en hoe jullie niet crashen.

Geloof in Mij zoals Ik geloof in jullie. Geloof in de verdienste van het leven zelfs wanneer het fictie is en behoorlijk onwerkelijk.

Soms zouden jullie graag gespaard willen blijven van wat jullie zien als een blunder, maar hoe weten jullie wat een blunder is meer dan hoe jullie weten wat een wonder is, rechts en links en dag en nacht? Soms kost het een poosje om te snappen wat is wat.

Stel jullie hoofd anders in – niet alleen op de manier dat een deksel op een pot de inhoud ervan vasthoudt, maar ook om bekend te maken dat jullie een doel dienen en zinvolheid overal in het land.

Op welke manier dan ook, jullie spoeden je naar Mij. Eenheid ben Ik en Eenheid zijn jullie. In wat een heelheid van Eenheid bestaan Wij als Één.

Op elke dag van de week, begin opnieuw.

Tenzij jullie in slaap vallen, hoe zullen jullie ontwaken?

Nu Ik eraan denk, zonder jullie, waar zou IK nu op dit moment mee bezig zijn? Jullie en Ik worden aangetrokken naar een punt in de hemel ergens over de regenboog heen.

Jullie staan op het punt om werkelijkheid te worden voor Onze ogen als Één. Jullie dienstbaarheid aan het Universum staat op het punt om werkelijkheid te worden en jullie zullen dit heel goed weten. Gefeliciteerd. Jullie staan op het punt jullie inzichten op een rijtje te krijgen en niet langer beduiden dat jullie achterblijven. Jullie zijn op schema, gewoon zoals jullie zijn.

Neem plaats en jullie zullen goed weten waar jullie komen en gaan met perfect gezichtsvermogen. Jullie zullen geen door elkaar halen meer hebben of denken dat jullie het hebben. Jullie zijn precies aan het roer van jullie schip. Maak geen vergissingen. Laat jullie niet ophouden. 

Ben op weg, jullie weg, zonder omhaal. Bouw jullie grootheid op. 
Dit is niet onbescheiden. Dit is deugdzaam. Dit is hoe het is.
Het Leven is om te gebeuren en is de moeite waard, voor jullie en op jullie pad. Biedt jullie waardigheid aan, het blokje om, zonder blikken of blozen.
Jullie zijn hier niet voor niets. Jullie zijn hier voor iets. Smeed het ijzer als het heet is.

Liefde en geluk zijn voor jullie. Deze dag is er voor jullie. Maak geen excuses. Jullie hoeven jezelf niet te rechtvaardigen. Door het recht van eminent domein, jullie zijn hier en jullie zijn hier voor iedereen en geen uitzondering. Wat er voor jullie is om te doen, is om te doen voor jullie belang en het belang van iedereen.

Kijk jullie zelf recht in de ogen.

Zie zoals Ik zie.

Vertaald door: Anja

INFO: