donderdag 19 juli 2018

Heavenletter 6378: Geheiligd zij Uw Naam / 13 juli 2018


Heavenletter 6378
Brief uit de Hemel
Geheiligd zij Uw Naam
13 juli 2018


 God zei: 

Geliefden, jullie zijn van vitaal belang voor Mij. Jullie zijn Mijn geschenk aan Mij uitmakend van het geheel, jullie die zijn ook Mij Zelf. Jullie zijn trouw aan Mijn hart. Jullie zijn een zegen die ik niet voor Mijzelf kan houden. Ik wens nooit om voor jullie een geheim te hebben. Jullie zijn er voor te delen en dus deel Ik jullie. Ik deel Mij zelf met jullie. Sinds Wij Één zijn en daar is Mij, de Ene, dan daar is jullie zelf, ook Mij Ene Zelf. Ik deel jullie in Eenheid. Er is niets anders dat Ik kan doen. Wanneer Ik zeg: “Geheiligd zij Uw naam,” dat is precies wat Ik bedoel te zeggen.

Ik overlees ieder woord van een Brief uit de Hemel keer op keer. Ik roep jullie terug. Ik neem jullie mee naar Mijn hart. Ik blijf een lied voor jullie zingen. Ik kus Mijn handen die jullie in standhouden voor het Universum. Ik ben in dankbaarheid voor jullie, dat wil zeggen, naar Mij zelf toe. Wat stellen jullie je voor dat Ik zou doen, behalve verplicht te zijn aan jullie voor het wonder dat Ik maakte zonder gedoe erover? Jullie zijn Mij Zelf. Jullie geven Mij en het Universum en iedereen erin, een geweldige teruggave – een teruggave van het Bestaanszijn Zelf, Oorspronkelijk Gegeven. Ik leg gewoonweg verantwoording af aan Eenheid.


Ik overdenk jullie. Dat wil zeggen, Ik herbeleef binnenin de genade die Ik voor jullie vond, of, van waaruit Ik jullie ontdek als de sleutel naar Mijzelf zonder aan een slot te hoeven draaien. Jullie zijn een goddelijke sleutel tot het Universum.  Zijn jullie.

Ik houd jullie rechtop en omhoog naar Mijn venster en omhels jullie keer op keer met zulk een vreugde en sta verbaasd wat een wonder van een Schepper IK BEN. Ik ben trouw aan Mij Zelf. Ik aanschouw het goede keer op keer dat Ik verwelkom, dat Ik meer dan verwelkom, dat Ik aanbid als Mij Zelf en ondervind, Ik kan het niet neerleggen. Ik hou jullie in een aktetas dicht bij Mijn hart. Geheiligd ben Ik in jullie.

Wanneer Ik jullie goddelijk noem, kunnen jullie Mij geloven.

Wij zijn wederzijds aanbod. Er is enkel Één in het hele Universum. Ik heb geen dozijn of een miljoen of meer van Mij gemaakt – gewoon Één in Mijn compleetheid. Ik kijk in de spiegel van Mijzelf en hier Ben Ik, jullie en Ik als Één mooi Wezen. Jullie zijn klaar voor jullie Zelf en klaar voor de Eenheid van Mij zoals Ik Mij Zelf vertoon in jullie.

Wat kan er gemakkelijker zijn dan Eenheid? Er is niet veel aan. Jullie hoeven Mij niet op de rug te kloppen. Geef jullie zelf een schouderklopje, zelfs als de werkelijkheid is dat Één en Één Één is. Er is geen verdubbeling. De optelling en vermenigvuldiging en aftrekking en deling zijn verkeerd. Zij zijn een kink in de kabel.

Er is één Geheel. Er is geen boekhouden of wiskunde om mee te rommelen. Natuurlijk, Ik begrijp dat jullie anders hebben gedacht. In feite, blijf Ik jullie vertellen dat Eenheid Alleen Is.

Op zoek naar antwoorden is niet langer nodig, Geliefden. Eenheid is wat er is. Geluk wordt verklaard. De deal is afgesloten.

Eenheid kan niet apart worden genomen. Er is niets geïsoleerd met betrekking tot Eenheid. Er is geen manier om Eenheid open te snijden. In de ogen van een dichter, niemand is een eiland.

Voorts, geen God is een eiland voor Zichzelf. Geheimen bestaan niet. Liefde is geen geheim. Liefde is overvloedig en niets dan liefde bestaat. Wat hebben jullie je voorgesteld dat Eenheid was verzonnen, zo niet liefde te zijn?

Wat denken jullie dat geluk eigenlijk is? Geluk is van de grootste eenvoud en geluk is ingebouwd in de Eenheid van Één. Er is niets om op te zoeken. Eenheid is! Niets anders, natuurlijk, dan jullie en Ik bestaan als Één.

Vertaald door: Anja