Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 19 juli 2018

GENETISCHE MANIPULATIE en SPIRITUALITEIT / 16 juli 2018 / Elias

GENETISCHE MANIPULATIE en SPIRITUALITEIT
16 juli 2018 / Elias


Daar genetische manipulatie om ziekten te kunnen genezen of het verouderingsproces te kunnen stoppen aan mijn eigen celwerk raakt, vroeg ik aan de Geestelijke Wereld hoe zij staan tegenover deze ontwikkelingen.

Maar eerst even zien waar de wetenschap momenteel mee bezig is:

Professor Andrea Maier, hoogleraar Gerontologie aan de Vrije Universiteit is van mening dat we in principe nu al 150 jaar oud kunnen worden. Het verouderingsproces bij sommige proefdieren zoals muizen is het verouderingsproces al stopgezet en zelfs teruggedraaid. “Als we ziektes kunnen voorkomen kunnen wij in principe heel lang leven. Sommige onderzoekers spreken zelfs over onsterfelijkheid.” (WNL Op Zondag - 28 januari 2018)

Over die onsterfelijkheid sprak ik ook met Jezus, toen ik hem vragen stelde over de Nieuwe Tijd en over de uitwerking van zijn genezingsmethoden op lange termijn. 


"Uiteindelijk" zei Hij, "heeft de mens een volledige controle over zijn lichaamsfuncties en heeft niemand anders meer nodig om gezond te worden en te blijven. Hij kan dan zelfs zolang in zijn lichaam blijven als hij dat verkiest.

Je moet niet denken, dat mensen dan niet meer sterven", zo vervolgde hij, "als ze genoeg hebben ervaren op deze planeet, dan stappen ze gewoon in volle bewustzijn uit hun lichaam."

We komen dichter bij eensluidende opvattingen over bepaalde zaken nu de wetenschap zich ook gestort heeft in de diepte van de cellen.

We kunnen gerust stellen dat alles erop wijst dat in de nabije toekomst ernstige ziekten zoals kanker door genetische manipulatie kunnen worden genezen.

Natuurlijk hebben we het dan over de uitdrukking van de ziekte, bijvoorbeeld kanker, in het fysieke lichaam. De werkelijke ziekte is steeds een onverwerkt innerlijk proces.

Dat proces kan een karmische oorsprong hebben en in enkele gevallen niet te genezen zijn, omdat het dragen van die fysieke last een vrije keuze van de ziel is. In zo'n geval kan een dergelijk keuze meestal wel enigzins worden verlicht. 

We kunnen wel stellen dat de meeste ziekten, door het afwerken van de innerlijke processen of thema’s (de verdrongen emoties), zonder grote problemen kunnen worden genezen. Daar zijn de genezingsmethoden van Jezus ook op gericht.

In China werd voor het eerst het CRISPR/Cas9-systeem toegepast op een patiënt om een agressieve longkankervorm te behandelen. In de stamcellen van de patiënt kon met dit systeem het ziekmakend gen (het PD-1 eiwit) worden uitgeschakeld . De wetenschappers verwachten dat door het uitschakelen van dit gen op zijn minst verdere uitbreiding van de kankercellen kan worden verhinderd.

De Spaanse bioloog Juan Carlos Izpisua Belmonte van het Amerikaanse 'Salk Institute for Biological Studies' heeft met zijn medewerkers het gen onderzocht dat verantwoordelijk is voor het Wernersyndroom, een ziekte die het verouderingsproces versneld doet verlopen.

Belmonte heeft embryonische stamcellen genomen en dat gen verwijderd. Door het bestuderen van het verouderen van de cellen werd vastgesteld dat de reden van het ouder worden aan de verpakking van het DNA ligt. Bij mensen met het Wernersyndroom is er sprake van een chaotische structuur die tot instabiliteit en een versnelling van het verouderingsproces leidt.

Het verouderen ligt volgens Belmonte's onderzoek aan de veranderingen van de chromosoomstabiliteit. Dit onderzoek is ook veel belovend.


Natuurlijk is hier nog veel werk aan de winkel om te komen tot een veilige manier om het Wernergen bij mensen te kunnen wijzigen. Maar Belmonte is ervan overtuigd dat zijn onderzoek de weg opent om het verouderingsproces op zijn minst te kunnen vertragen, want hij is zich wel degelijk bewust van het feit dat er ook nog andere factoren een rol spelen in het verouderingsproces.

Maar voordat we nu allen eeuwige jeugd kunnen vinden geeft Belmonte wel aan dat er nieuwe en betere technieken moeten ontwikkeld worden die op een veiliger manier het Wernergen in de mens kunnen wijzigen.

Daar ik ook al enkele jaren bezig ben met te experimenteren, vooral op mezelf, om het verouderingsproces met de methoden van Jezus in deze fase te vertragen, kan ik alleen maar zeggen, dat Jezus' weg niet alleen uiterst fascinerend is, maar bij mij al duidelijke en zichtbare resultaten heeft opgeleverd.

Mijn eigen benadering is dus vanuit het spirituele, de wetenschappers vanuit het fysieke. Dus vroeg ik aan de Geestelijke Wereld hoe zij tegenover deze ontwikkelingen staan: 


„Het betekent heel veel voor ons dat de mens steeds dieper in de geestelijke materie doordringt. Dat, wat met het toepassen van het CRISP- systeem gebeurt heeft iets met het Goddelijke te doen. De tijd is rijp dat de mensen mogen genezen. Het veranderen van de gegeven toestand op het niveau van de genen vinden wij heel belangrijk.

Ook de zogenaamde genenschaar die in staat is om de zieke delen te verwijderen zodat die door gezonde delen kunnen worden vervangen, is een grote aanwinst.

Ook wij geven onze energie steeds weer aan dergelijke onderzoeken. Wetenschap is belangrijk en op zich heel positief, want op deze manier wordt het Goddelijke bewijsbaar.

Met name deze CRISP-techniek is zeer waardevol. Wij zien ook dat in de toekomst nog heel belangrijke ontdekkingen op dit gebied mogelijk zullen zijn. Maar we weten natuurlijk ook dat de duistere krachten ze ook willen gebruiken.

Wij ondersteunen en beschermen de wetenschappers die voor het licht werken en zullen de duistere krachten zoveel mogelijk hinderen, zodat ze niet ver zullen geraken. Maar in feite betekent deze techniek dat het de levens van mensen kan veranderen en genezing op fysiek niveau tot stand kan brengen. In de toekomst zullen hierdoor ook de meest ernstige ziekten kunnen worden genezen. Maar het is duidelijk, dat waar licht is komt ook veel schaduw. Het licht zullen we versterken en trachten de schaduw te blokkeren.

Elias: “Het is natuurlijk fantastisch voor ernstig zieke mensen dat ze van hun ziekte door genetische manipulatie kunnen afgeraken. Alleen hebben we het hier over de uitwerking van de ziekte op fysiek vlak. De werkelijke ziekte, de onafgewerkte innerlijke processen, wordt hier niet door genezen. Ik voorzie dan een verschuiving van de symptomen, zodat de patiënt later een andere ernstige ziekte ontwikkelt, als hij zijn ‘huiswerk’ niet doet.”

“Het betekent heel veel voor ons dat jullie begrijpen dat genezing plaats vindt op verschillende niveau’s.

En elk niveau moet de nodige aandacht krijgen. Door de geestelijk-spirituele benadering is het mogelijk om zeer diep in de processen af te dalen, zo kan men de oorzaak blootleggen en deze verwijderen door het desbetreffende thema af te werken. Dit betekent dan ook een zekere ontspanning voor het lichaam.

Met gentherapie is het ook mogelijk om op het fysieke vlak veel te veranderen. Beide methoden samen betekenen ware genezing. Beide samen raken zowel het lichaam als ook de ziel en de geest 
aan

Elias: "Nu zijn er twee manieren om in de cellen te duiken, de wetenschappelijke vanuit het fysieke en de methoden van Jezus vanuit het spirituele. De eerste methode raakt niet aan de oorzaak, aan de werkelijke ziekte, de tweede methode doet dat wel."

"Alles is een energetisch proces. Elke mens krijgt steeds weer die situaties geleverd die een afspiegeling zijn van zijn innerlijk. Word er op fysieke vlak iets veranderd, dan verandert er ook iets in het energieveld. En dan komen weer op maat gesneden situaties, die de eigen thema’s weerspiegelen. 

Elias: Ik neem aan dat we nog ooit daadwerkelijk met de wetenschappers kunnen samenwerken.

“Nog is de tijd niet rijp hiervoor, maar blijf open. Als er impulsen komen, dan reageer daarop. Maar we voelen dat de verbinding tussen spiritualiteit en wetenschap nog wat tijd nodig heeft. 


Zelf genezen of verjongen met de methoden van Jezus?

https://www.elias-medium.info/NL/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update