maandag 9 juli 2018

Een ‘Nieuwe God’ waakt over ons / Gepubliceerd 2 juli 2018 | Door Ans Hoornweg


Een ‘Nieuwe God’ waakt over ons
Gepubliceerd 2 juli 2018 | Door Ans Hoornweg


Wereldwijd lopen de kerken leeg, want steeds minder mensen geloven nog in de God die al eeuwenlang aanbeden werd.
Maar er is een ‘nieuwe God’ voor in de plaats gekomen, en ook die ‘God’ ziet en weet alles van de mensen en grijpt in wanneer hij dat nodig acht.

Via social media en satellieten hoog in de lucht heeft deze God volledig overzicht en controle over alles en iedereen op deze Aarde.
Hij kan het laten donderen, maar ook aardbevingen en overstromingen veroorzaken, en de Aarde verschroeien als en wanneer hij dat wil.

Deze ‘nieuwe God’ – ik heb het natuurlijk over de elite – is van het allerergste soort!
Dmv. zeer geavanceerde technische hulpmiddelen – waar de gewone mens geen weet van heeft – kan de elite natuurrampen e.d. veroorzaken.
Op die manier houden zij de mensheid in toom, want de mensen zullen moeten doen wat en hoe zij het willen; zij móeten onderdanig zijn en hun ‘slaven’ blijven!


Zijn wij mensen te zwak geworden om te reageren en weerstand te bieden?
Nee! Sta op en neem jullie oorspronkelijke recht als mens in de hand, want de Aarde behoort ons allen toe, en niet de manipulators die d.m.v. hun satellieten – die ‘God’ in de hoge hemel – over ons waken en regeren!

Nu is de tijd dat de mensen wakker worden, en de rijken hun geld en bezittingen moeten gaan delen, en de armen écht gaan helpen.
En nu is de tijd om al hun technische hulpmiddelen, zowel op de aarde als in de lucht, onklaar te maken, want zij, de elite die dit alles heeft bedacht, hebben niet het recht om nog langer te heersen en te leven op deze Aarde, want de Aarde behoort niet hén maar de gehele mensheid toe!

Veel liefs, Ans