zondag 22 juli 2018

DE ONWEERRSBUI EN WAT NU? / 21 Juli 2018 / Winfried

DE ONWEERRSBUI EN WAT NU?
21 Juli 2018 / Winfried

In een vorig artikel schreef ik dat de mensheid snakt naar een “Onweersbui”. Na een eeuwenlange periode van droogte heeft de wereld behoefte aan nieuw, krachtig levenswater. Traditionele waardesystemen en structuren voor zover ze niet deugen mogen m.i. door de bliksem worden getroffen om de deur te openen naar een wereld van vrede en eenheid. Als destructor van het oude is Trump daar al druk mee bezig.

Sommige lezers denken nu, dat ik met mijn opvattingen achter alle gedragingen van Trump zou staan. Neen, dat is beslist niet het geval. Er is niets mis in het opruimen van criminele bendes en netwerken. Maar de doelbewuste discriminatie die Trump propageert tegen immigranten en buitenstaanders gaat regelrecht in tegen ons verlangen naar eenheid en broederschap. Dat mag niet getolereerd worden. Evenmin als zijn onverschilligheid tegenover natuur en milieu.

Niet voor niets heb ik in mijn vorig artikel de Franse revolutie als voorbeeld genoemd, toen er na verloop van tijd niet veel van de idealen overbleef. Het gevaar is, en in onze geschiedenis gebeurt dit keer op keer, dat ook nieuwe leiders de oude truc toepassen. Dat is angst zaaien om alle macht naar zich toe te trekken onder het mom van veiligheid en bescherming, die wordt geboden.


Trump gebruikt dezelfde retoriek om de Amerikanen zogenaamd te beschermen tegen immigranten. Ook al laat Trump zich misleiden door zijn ego, blijf Trump liefdevol beschouwen als je medebroeder. Dat neemt niet weg dat wij onze stem moeten laten horen en een halt toe moeten roepen, wanneer de wereldbevolking als familie wordt opgedeeld in wenselijk, minder wenselijk of zelfs onwenselijk.

Trouwens, ook in Nederland komt het helaas voor dat mensen worden opgedeeld in kleuren en nationaliteiten met alle vooroordelen daaraan verbonden. Wat de immigratie betreft, waarom volgt de regering Rutte, niet het goede voorbeeld van de Spanjaarden, die tegenover de bootvluchtelingen weer hun hart laten spreken?

In deze kritische overgangstijd moeten we ons geen angst laten aanjagen door de oude retoriek van politici en de media. Nogmaals, het is aan ons allen om niet vanuit ons ego, maar vanuit onze ware goddelijke aard de toekomst vorm te geven en een samenleving in de wereld op te bouwen op basis van eenheid en liefde. Nieuwe leiders treden dan wel vanzelf uit ons midden naar voren.

Winfried Meier