Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 22 juli 2018

Dagtekst van Zondag 22 Juli 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 22 Juli 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Zonnevlecht - het belang ervan voor het psychisch evenwicht

"Wanneer je onrustig, verward of geïrriteerd bent, kan je voelen hoe die gemoedstoestanden een weerslag hebben op je zonnevlecht, alsof er krachten uit je wegvloeien die zich versnipperen. Men kan de zonnevlecht vergelijken met een vat dat het levende magnetisme bewaart en wanneer dit verstrooid wordt, verliest de mens het vermogen om zich te concentreren en te handelen. Iedere vorm van ongerustheid, ieder gevoel van onbehagen, heeft een negatieve invloed op de zonnevlecht, die dan samentrekt en zo plots haar energie verliest. Ben je daarentegen rustig, kalm en opgeruimd, dan voel je dat de zonnevlecht zich ontspant en uitzet, als een straling of een bron die klaterend ontspringt. 

De zonnevlecht is het reservoir van de levenskrachten, de accumulator van alle energieën en als je weet hoe je haar dagelijks kunt vullen door je te verbinden met de vier elementen, met de zon en met de sterren, dan zal je in jezelf een bron voeden, die nooit zal ophouden met je te heropladen."

Omraam Mikhael Aivanhov