De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 16 juli 2018

Dagtekst van Maandag 16 Juli 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 16 Juli 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

onze Verplichtingen tegenover de aarde - we hebben er pas echt aan voldaan door eerst overeen te komen met de Hemel"We hebben allemaal verplichtingen tegenover onze familie, onze vrienden en de maatschappij en het is volstrekt noodzakelijk dat we ons daar zo nauwgezet mogelijk van kwijten. Maar in feite houden onze plichten niet op bij de aarde, we hebben ook verplichtingen tegenover de goddelijke wereld en er bestaat geen rechtvaardiging voor degene die weigert om deze te erkennen. Ondanks zijn moraliteit en eerbaarheid, snijdt de mens die de Hemel verwaarloost zijn leven af van alles wat hem inspiratie en het ware licht kan geven. 

Er bestaat immers een hogere moraal dan die van de aarde, en deze moraal leert dat het niet volstaat om in overeenstemming met de wetten van een land en van een maatschappij te leven, want wat stellen dat land en die maatschappij voor vergeleken bij de goddelijke wereld? We moeten dus voortdurend proberen overeen te stemmen met de goddelijke wereld door deze te dienen. Dan zullen we merken dat we innerlijk over de middelen beschikken om ons nog beter van onze plichten tegenover de aarde te kwijten."

Omraam Mikhael Aivanhov