donderdag 5 juli 2018

Dagtekst van Donderdag 5 Juli 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Donderdag 5 Juli 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Nederigheid zorgt voor harmonie -

"Niets schept zoveel conflicten tussen mensen, als hun onenigheid over ideeën. Ze zijn allemaal min of meer bereid om de ander te aanvaarden met zijn zwakheden en gebreken, maar zodra hun politieke, filosofische of godsdienstige ideeën verschillen en tegenover elkaar staan, is het oorlog! Hoeveel mensen zijn niet bereid om hun bloed of dat van anderen te vergieten, enkel en alleen om hun eigen mening te doen zegevieren! En hoeveel uitzonderlijke mensen werden niet miskend of zelfs vervolgd door hun tijdgenoten, louter omdat ze een ander standpunt hadden! Ze werden onthoofd als waren ze gemene schurken, zonder enige waardering voor hun wijsheid en hun morele waarde. 

Hoogmoed zet mensen tegen elkaar op, ze maakt hen blind voor de deugden van degene wiens mening ze willen bestrijden. Terwijl nederigheid erin bestaat te erkennen dat je niet de enige bent die gelijk heeft, of dat andere standpunten ook verdedigbaar zijn. Nederigheid zorgt voor harmonie."

Omraam Mikhael Aivanhov