zaterdag 28 juli 2018

Boodschap van Vader God Bewegen naar je kern / 26 juli 2018 / via Eillie Deus'

Boodschap van Vader God
Bewegen naar je kern
26  juli 2018 / via Eillie Deus'

Lieve Kind,

Je hersenactiviteit is hersteld van laag naar hoog. Dit stelt je in staat te verbinden (verbinding te maken) met Al Wat Is. Dit is het proces waar de hele mensheid mee bezig is. Niet meer, maar ook niet minder.
En in feite is dit een heel kleine beweging: Al Wat Is bevindt zich midden in ieder mens, het is de kern van het menselijk zijn, de kiem waar rond werd gebouwd met het stoffelijke.

Waarom deze inleiding ?

Omdat het hier om gaat. Er is niets anders. Alles wat zich afspeelt in je leven, alle drama's, alle geluk, alles, werkelijk àlles is dit bewegen naar je kern. Je aandacht verplaatsen van 'rondom mij' naar 'in mij'.

Vanzelfsprekend kun je en hoef je je ogen niet te sluiten voor het dagelijkse buitengebeuren. Wel integendeel, want dit confronteert je met mogelijke lessen, mogelijke vraagstukken.
Het is dus kwestie van het buitengebeuren op te merken, te zien, maar dan onmiddellijk naar je kern te gaan: hoe voel ik me? wat zegt mijn gevoel? En vervolgens hiernaar handelen.

Hoezo hiernaar handelen ?


Moet je dan een revolutie ontketenen als reactie op wat je om je heen opmerkt?
Neen, wanneer je onder revolutie verstaat: oproer, geweld, choqueren, enz.
Ja, wanneer je onder revolutie verstaat 'ik laat me niet meeslepen: ik merk op, ik laat me niet meeslepen, ik zet indien mogelijk/nodig stappen, ik neem standpunten in en verkondig die al dan niet, maar vooral werk ik samen met het goddelijke. Geef het probleem af aan het goddelijke, vraag hulp zonder te zeggen hoé dit moet gebeuren, dank nu al voor deze hulp en visualiseer dat het opgelost is.

Dit is lichtwerk, lieve kind.
Dit maakt van jou een lichtwerker.
Dit maakt van jou een mede-werker van het Licht.

In liefde en onlosmakelijk samenzijn,

je Vader God

Boodschap van Vader God – via Eillie Deus' – 26 07 2018 : “Bewegen naar je Kern”