Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 15 juni 2018

SAUL: Liefde is besmettelijk. / 13 juni 2018 / via John Smallman

SAUL:
Liefde is besmettelijk.
"Wanneer je ervoor kiest om mee te werken ten behoeve van iedereen zijn er GEEN verliezers!"
13 juni 2018 / via John Smallman

In veel delen van de wereld bevindt de mensheid zich momenteel in een staat van beroering, omdat alle begraven of genegeerde kwesties, waar mensen zich al eeuwenlang mee bezig houden, opkomen om NU te worden behandeld! Allen weten, diep in zichzelf, beneden hun niveau van bewust gewaarzijn, dat Liefde hun aard is en dat ze die goddelijke Waarheid grotendeels hebben verborgen voor zichzelf, omdat ze het spel van scheiding van de Bron hebben gespeeld en levens hebben geleefd die in wezen infantiel zijn - het ik, ik, ik, syndroom.

Het bewustzijn is de laatste paar honderd jaar langzaam gegroeid. Fundamenteel sinds de Reformatie in de 16e eeuw, namelijk dat onmenselijk gedrag nooit kan worden gerechtvaardigd. In de late 19e eeuw stelden de Conventies van Den Haag en de Geneve basisregels vast voor humane behandeling van mensen in oorlogstijd. Slavernij was een paar jaar eerder illegaal geworden. Daarna werden in de loop van de tijd andere onmenselijke gedragingen onwettig gemaakt. Het heeft echter lang geduurd - in menselijke termen – alvorens deze regels en conventies effectief werden; in veel delen van de wereld worden ze nog steeds genegeerd.


Desalniettemin is er de laatste tijd veel vooruitgang geboekt in de inspanningen om de mensenrechten voor iedereen vast te leggen, omdat het besef van onnodig lijden dat wereldwijd plaatsvindt, is toegenomen. Omdat onderwijs voor iedereen de norm werd, werden mensen aangemoedigd om met hun aangeboren intelligentie samen te werken en deze te ontwikkelen, zodat ze zelf konden nadenken in plaats van te vertrouwen op autoriteiten, wiens agenda's vooral zelfingenomen en corrupt waren. Als gevolg van deze algemene intellectuele alertheid is compassie ook gegroeid voor degenen die op veel plaatsen in onbetamelijke ellende leven.

Deze groei van mededogen en zorg voor elkaar maakt deel uit van het ontwakingsproces van de mensheid en het is snel aan het versnellen gedurende de laatste dertig of veertig jaar. Grote veranderingen beginnen op de laagste niveaus van de maatschappij, waar het grootste leed zich voordoet en naar boven komt. Het begint nooit aan de top, omdat degenen aan de top de neiging hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Echter, wanneer velen onder druk staan, realiseren deze machtige en invloedrijke personen zich, dat het zeer in hun eigen belang is om betrokken te raken bij het verbeteren van het lot van velen, die veel minder geluk hebben dan zij.

Compassie wordt wijdverspreid en helpt de mensheid conflicten te vermijden en over te gaan naar niet-gewelddadige vormen van communicatie en discussie om problemen op te lossen, die tot voor kort onvermijdelijk tot conflicten hebben geleid. Dat conflicten niet doeltreffend zijn bij het oplossen van meningsverschillen, wordt nu door de meeste mensen erkend.

Veel van degenen in functies van macht en gezag zijn echter van mening dat conflict hen sterk doet lijken en goed is voor hun publiek imago. Ze denken dat leiders laten zien dat ze echte leiders zijn door conflicten aan te gaan in plaats van harmonieuze overeenstemming te zoeken door zinvolle discussies.

Nu beseft de meerderheid dat conflictoplossing door zinvolle discussie de weg vooruit is voor de mensheid. Naarmate het steeds meer de gekozen methode wordt om met problemen om te gaan, zal het duidelijk worden dat mensen over het algemeen veel meer punten van overeenstemming hebben dan onenigheid. Als dit gebeurt, zullen problemen die zich voordoen worden gezien als gelegenheden om samen te komen in feestelijke bijeenkomsten voor de harmonieuze uitwisseling van creatieve ideeën, die de hele mensheid ten goede zullen komen. In feite begrijpen grote aantallen mensen dit al. Groepen van liefdevolle creatievelingen maken al contact en komen samen in een harmonieuze discussie, net zoals muzikanten samenkomen om te presteren (zoals hier bijvoorbeeld)

https://www.youtube.com/watch?v=vO3C4CHh0Nc&index=6&list=RDgKpFhPdyQLM)

Allen zijn Eén. Daarom is harmonieuze uitwisseling de natuurlijke, opbeurende, inspirerende en verjongende weg vooruit, omdat de individuele energievelden van alle betrokkenen samenvloeien en integreren. Wanneer u bereidwillig en enthousiast samenwerkt, uw ideeën deelt in plaats van die van anderen onder uit te halen, ontstaan ​​er verbazingwekkende resultaten uit uw gezamenlijke inspanningen. Samenwerking is Liefde in actie, prachtig gedemonstreerd door de uitkomsten die ontstaan ​​wanneer egoïstische motieven om gelijk te krijgen of er voordeel uit te slaan niet meer een rol spelen en de ondernemingen waarin mensen zich bezighouden laten ontsporen. Het gaat erom iets nieuws te creëren uit het patroon van ideeën dat opkomt. Als mensen zich dan veilig en niet bang voelen, neemt iedereen deel aan de vreugde die een succesvol resultaat oplevert. Niemand voelt zich buitengesloten of ontoereikend, omdat de zeer ontoereikendheid van sommige ideeën - in plaats van degenen die ze gelanceerd hebben uit te schakelen-, absoluut heeft bijgedragen aan de succesvolle eindresultaten, door duidelijk te laten zien wat niet zal functioneren zoals vereist. Wanneer je ervoor kiest om mee te werken ten behoeve van iedereen zijn er GEEN verliezers!

En dat brengt me terug naar de belangrijkste en constante boodschap die ik je blijf aanbieden en waaraan ik je blijf herinneren: “dat er alleen liefde is, en dat liefde alles verandert”! En als je alleen maar kijkt, zal je dat op veel onverwachte plaatsen zien gebeuren. Focus op de positieve gebeurtenissen die zich voordoen, en niet op de negatieve ontboezemingen van de reguliere media.

Met zoveel liefde, Saul

Vertaling voor wakkeremensen: Winfried

https://johnsmallman.wordpress.com/