woensdag 6 juni 2018

Op deze dag van je leven / 6 juni 2018 / Neal Donald Walsch


6 juni 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat iedereen die God aanroept in oprecht vertrouwen, oprecht van hart, zeker zal worden gehoord, en zal ontvangen wat zij
hebben gevraagd en gewenst.

Maarten Luther zei dat, en hij had gelijk.
Nu wordt Martin Luther niet echt beschouwd als een woordvoerder van de Nieuwe Tijd - maar deze buitengewone uitspraak echoot precies wat er in gesprekken met God en veel andere boeken van de Nieuwe Gedachten-beweging gezegd wordt.

Het punt: Waarheid is waarheid, ongeacht de bron.
En wat veel mensen zeggen dat er "verkeerd" is met het zogenaamde
New Age denken blijkt het geloof te zijn van de man die de Reformatie instigeerde!

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl