woensdag 6 juni 2018

OORSPRONKELIJKHEID EN ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE / Door Trienke Minkema

OORSPRONKELIJKHEID EN ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE
Door Trienke Minkema

Het is in deze tijd van groot belang dat u zich richt op zelfonderzoek. Ervaringen en ontmoetingen, van welke aard ook, die heftige reacties in uw innerlijk teweegbrengen, dienen in de allereerste plaats om uw ego uit te zuiveren. Dit betekent niet dat het ego er niet zou mogen zijn. Integendeel: het ego is een belangrijk instrument dat u kunt gebruiken om uzelf tot in het diepst van uw aardse persoonlijkheid te onderzoeken. Alleen zo kunt u uzelf goed leren kennen. Hiervoor dienen ook al uw relaties. Richt u zich op uzelf dan dienen zich al snel de volgende vragen aan:

Wie bent u werkelijk in uw diepste wezen?
Kunt u waarachtig zijn? Bent u in uw handel en wandel authentiek, of richt u zich nog maar al te graag en te vaak op de meningen en de handelingen van een ander? Hoe fel reageert u vanuit uw eigen onverwerkte emoties en hoe vaak verdedigt u uzelf nog? In welke richting gaan uw pijlen van oordelen en veroordelen? Oordeelt u snel over een ander of is er een onbewust schuldgevoel bij uzelf over uw eigen daden en/of gedachten?  Dit alles hoort bij de energie van de zonnevlecht.


Zelfveroordeling
Zelfveroordeling is niet een kwaliteit die ons leven aangenamer maakt of laat zien dat wij eerlijk en bescheiden zijn. Integendeel, deze manier van leven kost ons vaak meer energie dan dat wij er energie voor terugkrijgen. Het is een gevecht dat u blijft leveren als u van de dualiteit uitgaat, vanuit een afgescheiden zijn. Weet dat het allemaal zaken zijn die u afhouden van uw innerlijke bron en het werkelijke doel van het leven.

Is er nog enig verlangen om de ander te willen verbeteren in woord of daad, dan raakt u al snel verdwaald in discussies. Zo verwijdert u zich van uzelf. In plaats daarvan kunt u beter een dialoog aangaan met uw eigen verborgen schaduwkanten.

Val uzelf echter niet te hard af, want u bent allemaal onderweg naar uw werkelijke thuis en daarbij hebt u elkander dringend nodig. U staat in dienst van elkaar en de ander is precies zoals hij of zij moet zijn. Voor uw eigen ontwaking, maar ook om uw eigen verborgen agenda te kunnen lezen. Zo kunt u uzelf beter doorgronden, begrijpen en veranderen.

U kunt uw persoonlijke wil en het leven in de dualiteit ontstijgen. Op een gegeven moment zult u er ook naar verlangen om over te mogen gaan in de eenheid van uw hart. Energieën die u belemmeren om het geheel te overzien en u op deze manier het totale plaatje onthouden, horen bij de zonnevlecht. Pas als deze chakra volledig is uitgezuiverd en er geen plaats meer is voor welk oordeel dan ook, wordt er een poort in u geplaatst. Deze poort geeft u doorgang naar uw hart. De sluiers tussen zonnevlecht en hart worden doorzichtig. De volgende stap kan worden gezet.

Dit wil niet zeggen dat u dan geen verdriet of pijn meer zult ervaren, menigeen zal wonden op het hart hebben. Voor genezing van deze wonden is in ons hart een schat aan eigenliefde voorradig. Deze schat kunt u zelf aanboren. Kunt u in het hier en nu vanuit uw hart volledig aanwezig zijn, dan bent u het leven in de dualiteit ontstegen. Weerstand hoeft niet meer gevoeld te worden, daar het hart geen tegenwerkende kracht heeft. U wordt heel. Vanaf dat moment leeft u in onvoorwaardelijke liefde, innerlijke vrede en overgave.

Intentie en verlangen
Door de kracht en de intentie van uw verlangen om u van alle beperkingen te willen bevrijden, zal uw persoonlijke wil langzaam afbrokkelen.  Als de toren van uw ego is ingestort, dan wordt u opgeheven naar een volgende laag in uw bewuste 'zijn'. Deze overgang is een individuele, terwijl er tegelijkertijd een overgang op wereldniveau plaatsvindt. Niet bij iedereen is het verlangen in het hart al ontwaakt. Bij velen regeert en reageert de eigen wil nog in sterke mate. Hiervan getuigt ook de strijd die op heel de aarde in volle hevigheid is losgebarsten.

Daarom is het noodzaak om u eerst op uzelf te richten, want alleen dan kunt u een kracht worden in dienst van de innerlijke Christus, de Boeddha, de Kracht of hoe u het ook wilt benoemen. Maar altijd in dienst van onvoorwaardelijke liefde. Met liefde die u dan moeiteloos bent en uitstraalt, kunt u zonder dat er sprake is van enige macht, bepaling of oordeel van uw kant, de ander helpen zijn schaduwdelen en ongemakkelijkheden te verlichten en op te heffen.

Door met uzelf te beginnen, draagt u bij aan de verandering in de wereld.

*********
veranderen voor waarheid
© trienke minkema