Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 11 juni 2018

Jeshua channeling: Bedacht en Opmerkzaam zijn. / Barbara Bessen / 6 juni 2018


Jeshua channeling:
Bedacht en Opmerkzaam zijn.
Barbara Bessen / 6 juni 2018
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Wij, een groep en ik, zijn vrijdag van onze reis naar Zuid Frankrijk teruggekomen. Wij reisden in de sporen van Maria Magdalena en van de Katharen. Het was zeer indrukwekkend en intensief en harmonisch; wij hebben veel gelachen. De patronen van deze reis waren Maria Magdalena en Jeshua.

Ik mocht veel channelings ontvangen en wij hadden een diepgaande helingsessie met Maria, Maria Magdalena en Jeshua. (een hart- en levensheling) en op plaatsen die wij bezochten was er vaak een geestelijke ontmoeting. Wij waren een hele week in deze energie van liefde en heling.

Het was door onze patronen ook een inwijdingsreis. Binnen twee jaar zullen wij zeker nog eens zo’n reis ondernemen omdat het ons zeer goed is bevallen. Ik persoonlijk merk dat Jeshua en Maria Magdalena voor de verdere weg van het Ontwaken van groot belang zijn. Het gaat nu eenmaal om het helen van het vrouwelijke en het weer ontwaken van het vrouwelijke in onszelf. Het is ook een weg om het vrouwelijke en het mannelijke in onszelf te verenigen. Vroeger noemden de mystici dit de “Kymische Bruiloft”.  Wij verenigen het vrouwelijke en het mannelijke in ons, wij trouwen en worden daardoor ons Hoger Zelf: dat wat wij werkelijk zijn.


Het brengt ons ook in onze ontwikkeling naar kosmische mensen een belangrijke stap verder.

Ik wens jullie veel plezier met de boodschap van Jeshua. Dit is weer een channeling voor juni en juli, zoals altijd in de zomer. Op de internetsite, op Facebook en in de infobrief zal er wel informatie staan.

De seminars beginnen weer in september. Onze volgende reis gaat in september naar IJsland. Wie daar zin in heeft wordt hartelijk uitgenodigd om erbij te zijn.

Ik wens jullie allen een heerlijke zomer.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

Jeshua-Channeling Juni/Juli 2018:
 Bedacht en Opmerkzaam zijn

Lieve vrienden, Ik Ben Jeshua die in zijn laatste leven Jezus was.

Jullie kennen de geschiedenis zeker. Ik vertel overigens vaak dat niet alles dat over mij in die tijd wordt gesproken aan de waarheid ontsproten is.  Maar dit is voor jullie huidige ontwikkeling en onze ontmoeting nu, niet van belang.

Ik wil jullie graag intensief begeleiden in deze tijd van grote veranderingen, als jullie dit willen. Ik noem mijzelf graag de: Hoeder van het Gouden Pad.

Daarbij gebeurt er wat toen ook gebeurde: mensen die zich direct met God willen verbinden, een lichtlijn. Mijn werken en mijn dood waren geen opoffering maar eerder een dienstverlening. 

Deze dienstverlening was door aardse werken het ware Goddelijk Doopritueel, de voorspellingen, de daden en het werken met Goddelijke Helingenergie om mensen in een energiestroom te brengen en te houden waardoor het hen mogelijk werd om zelf God te ervaren.

Daarvoor waren (en zijn) geen priesters nodig. Niemand van de buitenkant, geen mens is er voor deze eigen, diepe ervaring nodig. Iedereen is in staat om de God binnenin, die hem roept, te vinden en daarmee in verbinding te zijn.

Deze verbindingswens bevat de overgave - het oer-vrouwelijke. Wie naar het Goddelijke in zichzelf gaat is op zijn/haar “Goddelijk Pad” Het Pad is Juist, Helder en Rein.

Het is de eigen weg van het ontwaken. Er waren in de diep-vibrerende tijden van deze planeet altijd wezens die als mens andere mensen deze boodschap brachten.

Boeddha is een van hen, Confucius, Mohammed. Niet allen kregen grote bekendheid. In de huidige tijd van de Aarde zijn er vele rondreizende predikers, misschien kennen jullie er enkelen – op weg.  Een reizende prediker- de Katharen waren dit overigens ook – heeft geen kerk nodig, geen godshuis, hij heeft dit altijd in zich. En hij spreekt vanuit het Goddelijk deel binnenin om anderen te inspireren zich te veranderen. Hij brengt op zijn broeders en zusters over wat de God in hem vertellen wil.

Daarvoor is geen opleiding nodig, een toegangsbewijs, het voldoende om zuivere intentie te hebben die recht uit het hart komt.

De verbinding, de liefde, die ik in mijn leven als Jeshua voor Maria Magdalena had, was heel bijzonder. Zij was niet alleen jonger, zoals het geschreven staat, maar ook mijn partner. Wij hadden een heilige liefdesverbinding die op verschillende niveaus tegelijk en bewust werd beleefd. Dit bracht ook met zich mee dat onze liefde niet perse een lichaam nodig had. Wij hadden een “afgesproken” incarnatie.

Dat wil zeggen dat wij op onze ontmoeting voorbereid waren en ermee instemden, het werd Goddelijk gewild en begeleid om mijn en onze dienstverlening aan de mensen uitgebreid toegankelijk te maken.

Wat uit onze leringen later werd gemaakt ziet men aan de huidige kerk; aan de manier waarop die zich presenteert en wat die leert. Dit is niet wat wij onderwezen.

Deze leer werd onder andere in de vijfde eeuw veranderd vervalst, veranderd en gedeeltelijk losgelaten. Alleen in de oude schriftrollen (Qum Ran en Nag Hammadi) en in het Evangelie van Maria Magdalena kan de huidige zoekende mens de ware leer, die wij verbreidden, lezen en herkennen. Het gaat mij  en ons er in deze tijd niet om onze oude leer zo te vertellen als die toen werd aangeboden. Het was een andere tijd.

Toch geldt het oude weten nog steeds. Jullie hebben het grote geluk – een geluk met beperkingen – omdat het niet makkelijk te leven is – een heerlijke energie ter beschikking te hebben, die van de Opwaardering.

Die was er in onze tijd niet ter beschikking. Wij waren alleen gaande en rondtrekkende predikers die Goddelijk verbonden waren en er waren krachtplaatsen die de hogere energie door de leylijnen ter beschikking stelden.

Momenteel is wat ik zojuist vertelde, de lichtlijnen, hetgeen men kan gebruiken, met grote kracht ter beschikking. Deze nieuwe energie stroomt vanuit het centrum van het melkwegstelsel onophoudelijk naar de Aarde en laat zich aan de buitenkant zien door wat jullie wetenschappelijk en politiek, maar ook door zaken in de natuur, beleven.

Jullie ondervinden hen als transformaties en sterke veranderingen. Maar eigenlijk gaat het erom wat deze energie met jullie binnenin doet.

Zij dekt toe, lost op en heelt. Soms met belevenissen aan de buitenkant, die jullie als lot bestempelen. Of jullie beleven ziektesymptomen die aantonen dat jullie lichaamssysteem zich loutert.

Een kleine helingsessie

Wij, Maria Magdalena en ik, geven jullie nu een kleine helingsessie en leggen een hand op jullie hart. Een aanraking van het vrouwelijke en het mannelijke die jullie zal helen en sterken. Als jullie dit willen, sluit dan je ogen en merk dat er iets met je gebeurt.

Wij doen dit op zo’n manier dat jullie ego (het heeft deze bewijzen over dat wij bij jullie zijn, soms nodig). De Goddelijke energiesessie die wij nu gericht voor jullie systeem inzetten heeft de zin dat wij die naar jullie afbuigen, oplossen en sturen wat er bij jullie nodig is. Niettemin werkt de straal voor deze Aarde en alles waar erop leeft, steeds maar door.

Als jullie, waar dan ook zo’n gerichte ondersteuning nodig hebben, denk dan aan ons!

Het “Gouden Pad” zoals ik dit jullie beschrijf, zijn de lichtlijnen leylijnen uit vorige tijden die zijn aangepast aan de huidige tijd. Het “Gouden Pad” is de Weg naar Huis.

Wie in deze incarnatie heeft besloten voor de Weg van het Ontwaken en ook grotendeels voor het dienen, heeft een duidelijke afstelling op het Goddelijke in zichzelf nodig. In jullie Heilig Hoger Hart is jullie ware Thuis. Dit centrum in jullie is jullie Goddelijke Vonk, vertegenwoordigd door jullie Hoger Zelf.

Wij, Maria Magdalena en ik, helpen jullie graag om op het Gouden Pad te blijven. Jullie kennen je leven maar al te goed, jullie weten het als jullie van het Pad af gaan.

Het Pad heeft eigenlijk geen afleidingsmanoeuvres, het is wat Saint Germain de Turboweg van het Ontwaken noemt. Afleidingen worden geschapen door het ego, jullie persoonlijkheid.

Of het nu dingen van het dagelijks leven zijn die jullie steeds op andere ideeën brengen over hoe het leven geoptimaliseerd kan worden. Of het de ontmoetingen met anderen zijn die verlokkingen of overbodige zaken veroorzaken: alles dat niet met het richten op het ware zijn te maken heeft, is afleiding. Een beetje afleiding beleefden wij vroeger ook, dat mag best.

Als jullie die als zodanig herkennen is alles in orde. Alleen als jullie je verliezen in de kaken van het leven buiten je is dit een afslag op het Gouden Pad van Liefde.

Het aardse leven heeft vele facetten. Er zijn vaak vele levens voor nodig totdat men alles heeft genoten en een zeer groot heimwee naar Huis voelt.  Dit gevoel naar Heimwee naar God wordt steeds sterker zodat er op een bepaald moment niets anders meer is dat jullie nog enthousiast kan maken, behalve God. Voel in jezelf waar jullie staan en of jullie bereid zijn om het Pad van Liefde in dit leven tot het einde toe te belopen.

Velen van jullie die deze boodschappen lezen zijn afgestemd op de Opwaardering voor deze planeet en zijn hiervoor ook geïncarneerd. Toch kan het zijn dat jullie de weer in de klauwen van de dualiteit, van de derde/vierde dimensie, laten vangen. Dit gebeurt! Als jullie dit herkennen centreer je dan op je Heilig Hoger Hart en ga terug naar het Gouden Pad van Liefde. En neem het jezelf niet kwalijk dat jij je hebt laten “vangen”. Eenvoudig uitgedrukt hoort dit bij het spel.

Wie zich dieper op het Gouden Pad naar Huis heeft ingelaten zal steeds sterker de Liefde van het Ware Zijn bemerken. Hij zal deemoedig zijn, zal overgave en vreugde voelen. Daartoe behoort ook de vreugde voor het leven.

Hier is niets van ascese of vasten van toepassing. Dit mogen de lieve goede Katharen en andere sektariërs als een aspect van hun weg hebben gezien. Ieder zijn meug. Ik adviseer jullie om in jezelf te luisteren naar wat jullie in het leven nodig hebben, hoe jullie wonen en wat jullie eten en van wie jullie houden. Ik adviseer ook een gezond partnerschap en ook de lichamelijke liefde te eren. Jammer genoeg hebben de meesten van jullie nog oude patronen in jezelf opgeslagen met dogmatische voorstellingen over hoe een partnerschap zou moeten zijn. “Leve de vrijheid” roept jullie vriend  Saint Germain graag! Dit geldt ook voor de nieuwe heilige partnerschappen , zo zouden wij hen willen noemen, waarbij er liefde voor elkaar is maar waarbij de eigen beslommeringen niet worden vergeten of worden verdrongen.

Opoffering, manipulatie of jaloezie zijn geen attributen van een heilig partnerschap, een liefde die waarlijk op het Goddelijke is gericht.

Het is als verbonden zijn met een Gouden Band, een lange Band, waardoor de altijd met de ander bent verbonden, waar zij ook mogen zijn. Toch hoeven de uiterlijke activiteiten niet altijd gemeenschappelijk te zijn of zelfs niet in een bepaald gebied. En toch heeft men een intensieve ontmoeting met elkaar, ook seksueel, als dit wenselijk is.

Want – denk hier eens over na – wat zijn tijd en ruimte? Dit is langzame toekomstmuziek voor de meesten die een partnerschap hebben. Enkelen van jullie zijn nu al bereid om deze Kunst der Gemeenschap te leven.

Dan zijn er mensen onder jullie die alleen willen leven en daarbij zijn er ook die geen kinderen willen hebben. Maar met een knipoog wil ik jullie vragen: “Wie is er werkelijk alleen? Niemand toch? De Weg naar Huis is altijd gepleisterd met anderen die ook zoeken en op thuisreis zijn. Samen is men sterk en dit is niet alleen energetisch bedoeld. Dit geldt ook voor enkele activiteiten die men deelt. Dan gaat men weer uit elkaar en gaat ieder zijns weegs. Jullie meesterschap is toch een interdimensionale zaak.

Velen van jullie wensen zich een geheelde Aarde, brood voor iedereen en vrede voor de volkeren. Dit is een prachtige wens maar een moeilijke zaak. Want, zoals bekend, kunnen jullie alleen voor jezelf beslissen, voor jezelf je leven veranderen.

Wat anderen wensen kunnen jullie niet zien. Jullie kijken met je eigen ogen. Jullie weten niet wat zij werkelijk willen beleven. Denk aan oorzaak en gevolg en denk daarbij aan balans. Vele mensen komen daarvoor vele levens terug op het aardse gebied. Of het echt zo moet lopen is een beslissing die ieder voor zichzelf neemt.

Want alles wat wordt gedacht wordt omgezet. Er zijn kosmische wetten, natuurlijk zijn die er. Jullie hebben hier op Aarde de vrije wil, hoewel velen van jullie niet op die manier leven(kunnen of willen)

Ik besluit graag met de woorden van Saint Germain die zegt: “Als jullie ervan uitgaan dat er geen karma is, dan is dat er ook niet!”

Ik zou nu graag onze officiële ontmoeting beëindigen met de woorden die ik rond 2.00 jaar geleden heb uitgesproken: “Wie het kan pakken, pakt het!”

Ik Ben Jeshua en ik ben steeds in jullie nabijheid en maar een gedachte van jullie verwijderd in deze bijzondere tijd van veranderingen.

Ontvangen door Barbara Bessen in juni 2018. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.

Hartelijke groeten,
 
Barbara Bessen en het Team

Büro Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457 Hamburg +49 (0) 40 37 50 32 01