zaterdag 2 juni 2018

Heavenletter 6335: Het Woord is met God / 31 Mei 2018

 Heavenletter 6335 
Brief uit de Hemel
Het Woord is met God
31 Mei 2018


 God zei:

Geliefden,  jullie zouden kunnen zien dat het leven bedoeld is om Ridder te zijn in een Zilveren Uitrusting. Of als in de hoogtijdagen van Rome, een Centurion.

Maakt niet uit, overweeg God, jullie Initiatiefnemer, als jullie eigen kracht.
Niets overtreft Onze verbinding. Niets. Want wat is Onze verbinding behalve Liefde en Liefde is alles wat er is. Jullie hebben geen leger nodig of hoge muren om jullie te beschermen. IK ben genoeg. Er is geen behoefte voor grote bescherming. Jullie hebben God die het concept van behoefte uitwist. IK sta altijd voor jullie klaar. IK ben jullie ware schild. Dat is, Liefde en Licht is jullie ware schild en natuurlijk, jullie Leidende Licht.

Accepteer geen vervangers. Er zijn geen vervangers. Het grootste leger in de wereld is geen vervanger voor Eenheid. Wees gericht, als op één lijn, met de essentie van Oneindigheid, welke is genoemd liefde in de wereld.
Er is niets om dit te evenaren.

Jullie vergissen je om te aan te nemen dat geld, reputatie en zwaarden gelijken zijn. Heb meer vertrouwen in de Kracht en de Glorie van de God die IK Ben en dat jullie zijn als Mijn klaroenroep.  Hoor Mij. Hoor, luister naar de blijvende Kracht en de Glorie van God.

In de Hemel is het onmogelijk dat de overwinnaar naar de buit gaat.
In de Hemel zijn er geen buitsystemen van waaruit victorie kan worden verklaard. Wees trouw aan God, want al het andere is minder, het maakt niet uit hoe hoog er naar wordt gekeken, tegen opgekeken voor altijd en dan weer, in de wereld. In de wereld is er geen voor altijd en dan weer.

De wereld is tijdelijk. De wereld heeft haar waarde, maar toch flits de wereld in het rond. Alles in de wereld is wereldlijk. Dit betekent tijdelijk.
Dat wat wereldlijk, niet blijvend is.

Ja natuurlijk, wat tijdelijk is, is niet de Waarheid van God.
Oneindigheid is de Waarheid van God en is ook de waarheid van ieder Één.

Dat wat duidelijk is in de wereld is minder dan wat onzichtbaar is voor het oog.

Jullie kunnen zeggen dat inkomstenbelasting echt is en liefde niet echt, want jullie hebben een tijdelijke liefde gekend die niet waar was, in die zin dat het niet een kaars aanstak voor de Waarheid van God.

Geliefden, het kan worden gezegd dat jullie meerdere spullen hebben gekocht. De grond onder jullie voeten op de Aarde is niet solide.
De wereld lijkt vlak. Jullie kunnen vlakke plateaus zien, maar een plateau maakt de wereld niet meer vlak dan dat een pannenkoek dat doet.

De maat van waarheid is niet gevat op een toetssteen , evenals de maat van een mens.

Ik herhaal Mijzelf.
Dat wat onzichtbaar is meer ter zake dat wat zichtbaar is.

De kwaliteit van ijzer dat bewerkt kan worden is zeker minder dat de kwaliteit van de ziel. Een ziel kan gekend zijn maar nog niet zichtbaar voor de zintuigen – geen zicht, geen aanraking – maar gekend door een hoger zintuig dan al de grafische zintuigen in de wereld.

Een maatinhoud kan nauwkeurig worden gewogen. Dit heeft waarde, maar de waarde ervan is beperkt.

Ik spreek over een hogere waarde. Ik spreek niet hooghartig wanneer Ik zeg er is geen weegschaal in de wereld die een gewicht aan een ziel kan toemeten. Het dichtste bij gewicht van een ziel ligt bij een innerlijk gevoel van bewustzijn.

Het is niet kracht die Mijn Woord in twijfel trekt.
Geef Mij jullie trouw.
Leg alles opzij zoals jullie willen, maar houdt jullie zelf niet voor de gek.
Door Mijn Hart is het oog van de naald waardoor jullie passeren.

Als jullie naar Waarheid zoeken, hoor Mij en verblijf in Mij.
Alles wat minder is komt neer op adverteren of propaganda.
Wees niet in een val van de wereld gevangen.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

Vertaald door: Anja
http://heavenletters.org/