Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 28 juni 2018

De Pleiadianen via Sue Lie / Leven tussen werkelijkheden. / 24 Juni 2018

De Pleiadianen via Sue Lie
Leven tussen werkelijkheden.
24 Juni 2018

Lieve Aardbewoners, wat inhoudt ALLE levende wezens die in staat zijn om te ontvangen, dit bij te wonen en om dit bericht te delen, wij zijn vereerd om te delen met jullie wat er plaats vindt in de Hogere dimensies die Gaia omcirkelen. 

De Arcturianen zullen ook hun transmissie hebben, maar zij wilden dat de Pleiadianen zouden beginnen met dit proces aangezien zij meer voorkomen als mens en meer in staat zijn om menselijk gedrag te begrijpen. En ook hebben wij Pleiadianen veel aarde voertuigen aangenomen om de mensheid beter te begrijpen.

Wij Galactischen nemen af en toe een aarde voertuig aan als een voorbereiding voor ons om de Aardse samenleving beter te begrijpen. Het meest moeilijke deel van onze “toetreding tot de Aardse Samenleving, is de illusie van alleen zijn. Op schepen zijn wij in constant contact met iedereen op de schepen. Wij kunnen elkaar makkelijk herkennen door de aura’s en wij kunnen de aura’s vermengen om iedere gedachten van ons te delen en aan te voelen zonder te spreken.

Leidinggevenden zijn gekozen door hun ervaringen en zij vermengen hun aura’s met al de leden op Schepen om het leven te delen, het persoonlijke en professionele. Leidinggevenden gekozen dus door ervaringen welke automatisch worden gedeeld via hun aura’s en de Onvoorwaardelijke Liefde die hun aura’s vult.Dus al deze leidinggevenden hebben en hebben dit aanhoudend, totale toewijding van Dienstverlening aan Anderen. Maar, de term “anderen” omvat ook al op de Schepen, allen met elkaar hebben een innig verbonden en vertrouwde relatie. De schepen behouden 5D Blauwdrukken voor de Aarde en voor AL van de vele wezens van Gaia.

Veel van de aanwezigen op Schepen, dienen zich vrijwillig aan om “afstand missies” aan te nemen naar de fysieke Aarde, zodat zij meer kunnen leren over hoe zij kunnen helpen met de planetaire ascentie, evenals om een meer verbonden, vertrouwde ervaring te hebben met de geaarde mensen, die ook deel uitmaken van de schepen hun “Aarde bezoekende teams.”

De grootste uitdaging voor de Bezoekende Teams, is om het WARE ZELF te herinneren en niet verloren te geraken in de illusies en angsten van de driedimensionale uitdrukkingen waar de teams zich mee hebben aangesloten op de Aarde.

Wij zijn niet “alleen maar” Multidimensionale Wezens. Wij hebben de mogelijkheid om ÉÉN te zijn, of om samen te vloeien met gewoon ons Pleiadiaanse zelf OF om samen te vloeien met ons menselijke zelf EN/OF tegelijkertijd ZIJN, ons driedimensionale zelf, ons vierdimensionale astrale zelf en ons vijfdimensionale ZELF wat Galactisch is en verder dan.

Wanneer wij ons “besef van ZELF” niet beperken tot het zijn van een driedimensionaal mens, blijven wij in constant contact met onze hogere dimensionale expressies van ZELF. Wij hebben ontdekt dat deze tweerichtingsverbinding  met ons Aarde Zelf en ons Galactische Zelf zeer uitdagend kan zijn. Wij zijn gelukkig erg blij om te zien dat steeds meer van onze “driedimensionale menselijke expressie van zelf” zich herinneren hun “vijfdimensionale Galactische Zelf” terwijl wij nog steeds onze driedimensionale menselijke vertegenwoordiger dragen.

Wij zeggen “ het dragen van ons driedimensionale zelf” omdat ons driedimensionale zelf aanvoelt alsof wij dat component van ons ZELF dragen. Soms voelt het aan alsof we een sweater dragen of een jasje om tegen kou te beschermen, net zoals de lagere frequentie energievelden van de verlorenen die hun ware Multidimensionale ZELF zijn vergeten.

Al de expressies van ons Multidimensionale ZELF zijn beschikbaar voor onze bewustzijnsstaten van de vierde dimensie en van verder. Echter, zelfs wij Pleiadianen kunnen verloren raken binnenin de illusies van de driedimensionale werkelijkheid.

Om deze reden is het dat wij altijd reizen met een “buddy” zoals mensen dat zouden zeggen. Wanneer wij worden vergezeld door een naaste vriend en partner, kunnen wij beiden elkaar helpen terwijl we reizen binnen de illusies en leugens van de driedimensionale werkelijkheid.

Door jullie op de Aarde te bezoeken, kunnen wij zien de zo velen die er ook voor hebben gekozen om een incarnatie in de lagere dimensies aan te nemen, om te leren om hoe het bewustzijn uit te breiden terwijl constant omringd te zijn door de graad van de lagere frequenties van de derde dimensie.

Wij prijzen jullie allemaal, vooral degenen die veel incarnaties hebben gedaan op de driedimensionale Aarde. Wij zien dat jullie dat doen om de derde dimensie beter te begrijpen en om hoe jullie bewustzijn voldoende te kunnen vergroten om dapper tegenover de vele uitdagingen te komen staan, die jullie, onze “vrijwilligers”  voor de driedimensionale Aarde, moeten aangaan.

Gelukkig, wanneer wij Galactischen een aarde voertuig aannemen, zijn wij in staat ons bewustzijn uit te breiden en vandaar zijn onze waarnemingen in staat  “het aura” van anderen te lezen op dezelfde wijze dat wij aura’s lezen op de Schepen en geestelijk communiceren.

Via deze geestelijke informatie kunnen wij bepalen of een mens het bewustzijn voldoende  zou kunnen uitbreiden, om te accepteren dat wij zijn, inderdaad, vijfdimensionale wezens van een hogere dimensie. Sommige mensen, in feite steeds meer en meer van jullie, kunnen ons toestaan om te assisteren tijdelijke jullie bewustzijn uit te breiden om de vijfdimensionale frequentie van werkelijkheid te bevatten.

Wanneer jullie in staat zijn dit te doen, het uitbreiden van bewustzijn op deze wijze, zijn jullie beter in staat om te reizen naar Sterrenschepen, naar wat bij jullie hoort, om dan terug te keren naar jullie fysieke lichaam met herinnering van leven op een Sterrenschip. Als jullie vervolgen om jullie “THUIS” te bezoeken op Sterrenschepen (o.a.) wordt het voor jullie meer gemakkelijk om te herinneren en jullie leven op de Aarde en jullie leven in Hogere Dimensionale Sterrenschepen.

Zelfs als jullie geheugen op de Aarde vaag is van leven in Hogere Dimensies, zullen jullie toch herinneren de “Aardse Missie” die jullie hebben gekozen. Deze herinnering kan komen en gaan vanuit jullie bewustzijn, maar het is als een spoor van broodkruimels, dat jullie eraan herinnert dat er een weg is naar Thuis en jullie zullen het vinden wanneer het het NU is om terug te keren.

Echter, wanneer jullie angst, frustratie, boosheid, zorgen en ziekte vasthouden, is het VEEL moeilijker om te herinneren jullie Ware ZELF en jullie Missie naar de Aarde, waarvoor jullie uit eigen beweging meedoen om het te herinneren en te doen. Wij ondervinden dat het erg moeilijk kan zijn om de missie te herinneren, wanneer wij eenmaal zijn omgeven door angsten en uitdagingen van de driedimensionale wereld.

Het proces voor het aannemen van een fysiek Aarde Levensschip en op een manier ingesloten met/tot een drie/vier dimensionaal fysiek en astraal zelf, kan gemakkelijk laten vergeten over het Ware, Multidimensionale ZELF.

Om deze reden nemen wij jullie zelf mee (kunnen wij jullie meenemen)
wanneer jullie slapen of aan het mediteren zijn, en terug naar de Hogere Werelden, Schepen zodra jullie bewustzijn zich uitbreidt naar een hoger vierde en/of vijfdimensionale staat van bewustzijn.

Gedurende deze hogere staten van bewustzijn kunnen jullie meer makkelijk alles over jullie Missie herinneren. Wanneer jullie komen naar de Schepen, het betreffende Schip, een van de eerste dingen die wij doen, is jullie plaatsen in/op één van de “helende bedden” wat jullie zal assisteren om angsten en zorgen van het driedimensionale te verminderen.
Met deze 3D/4D angsten en zorgen teruggetransformeerd naar vijfdimensionale Liefde en Licht, zijn jullie in staat om naar de Aarde terug te keren met jullie aangeboren hogere staten van bewustzijn en om door te gaan met jullie Missie.

Aangezien “tijd” een illusie is van jullie derde/vierde werkelijkheid zal niemand in deze werkelijkheid weten dat jullie geleidelijke (in periodes) als het ware afvloeien van de driedimensionale “tijd en ruimte”  tijdens de slaap of meditatie. Aangezien de ‘drie dimensionalen” geen notie hebben van hogere werkelijkheid, als die van ons, nemen zij NIET waar wat zij NIET kunnen geloven.

Binnen jullie NU, leven velen van jullie tussen twee werkelijkheden. Daarom zijn jullie niet volledig driedimensionaal, vierdimensionaal of vijfdimensionaal. In feite, jullie – de ontwaakten- zijn aan het leren, evenals het beginnen om te herinneren, hoe jullie driedimensionale dagelijkse leven beïnvloedt en wordt beïnvloedt door jullie vierdimensionale momenten en dromen.

Sommige van jullie herinneren ook jullie vijfdimensionale ervaringen op Sterrenschepen die banen/routes maken in de “ruimte” en soms om de planeet aarde heen. Echter Moederschepen, ook die van ons, kunnen volledig bemanteld zijn en gaan niet zo ver in het Zonnestelsel van de Aarde, zij kunnen namelijk invloed uitoefenen op de planeet Aarde.

Daarvoor zijn er de verkennerschepen, er wordt gezegd dat deze zeer groot zijn volgens menselijke normen, maar niet te groot om de zwaartekracht van het planetaire systeem te beïnvloeden.

Steeds meer en meer van de Aardbewoners, die een aarde voertuig hebben aangenomen, zien, voelen aan en bezoeken deze “Schepen” terwijl ze aan het slapen en/of mediteren zijn.

Onvoorwaardelijke Liefde is de vibratie die een vibratie kan creëren die hoog genoeg is om toe te staan dat jullie bewustzijn resoneert met de vijfde dimensie. Wij herinneren jullie allemaal eraan dat onze Schepen jullie velden op waarneming gebaseerd zullen binnenkomen steeds meer en meer, zodat jullie NIET bang worden.

Ook, zullen wij steeds meer en meer met jullie communiceren, zodat jullie het gevoel van vreugde zullen hebben en zelfs gejubel wanneer jullie ons in jullie luchtruim zien. Want, steeds meer van jullie zijn het bewustzijn aan het uitbreiden tot de gradatie dat jullie dit kunnen zien.

Aan de andere kant zijn er natuurlijk mensen bang voor het begrip, idee, denkbeeld van Vliegende Objecten (ufo’s) omdat ze bang zijn dat het hun zal schaden. Deze mensen zijn meestal degenen die niet herstelde angst en zorgen hebben, evenals degenen die graag profiteren van “macht over anderen” van de derde dimensie. Deze mensen zijn NIET blij met onze verschijningen, omdat zij dit van “macht over anderen” of hun hebzucht en mishandeling  niet willen opgeven van deze lieve planeet Gaia.

Verandering is er al en komt nog meer naar de Aarde van Gaia en degenen die voordeel hebben van hun “macht over anderen” zijn niet blij zoals de mensheid zich begint te herinneren en gebruiken de macht vanuit “binnenin.” In feite hebben veel van de “macht van binnenin” leidinggevenden een “treffen” met degenen van “macht over”.

Nu zullen wij spreken over de eerste fasen van het zijn in een vijfdimensionale werkelijkheid, schip of planeet. Een vijfdimensionale werkelijkheid heeft geen “plaats/plek” nodig en kan bestaan in jullie bewustzijn.

Een vijfdimensionaal schip is een Galactisch Sterrenschip, welke kan worden bemanteld voor de 3D wereld of ervoor kiest zich kortstondig te onthullen. Maar bemantelen kan weer snel dus/ook om mensen niet bang te maken die zich niet bewust zijn van ons.

Wij scheiden “werkelijkheid,” “schip” en “planeet”, omdat werkelijkheid de manier is waarop verschillende mensen het zelfde ascentieproces van de planeet waarnemen. Onze Sterrenschepen zijn meestal bemanteld voor bescherming van degenen die te bang zouden zijn.

We laten echter vaak onze hogere vierde en vijfde dimensionale frequentie zien, aangezien er mensen zijn die dat waarnemen met een hogere staat van bewustzijn. Meestal houden we afstand van elke driedimensionale blootstelling aan de aarde, omdat nog te veel mensen bang zijn of bang zouden kunnen worden of iets zouden proberen om ons aan te doen.

Natuurlijk, kunnen ze ons niets aandoen, maar ze kunnen wel angst overbrengen of de wapens zouden iets kunnen raken en andere schade berokkenen. Werkelijkheid is specifiek voor iedere persoon zijn/haar gemoedstoestand en niveau van bewustzijn.

Daarom hebben sommige mensen hun leven doorgebracht om manieren te vinden om mensen te leren dat Gaia een levend wezen is en dat de mensheid Gaia  armelijk heeft behandeld. Aan de andere kant zien sommige mensen de planeet als een plaats waar zij kunnen nemen wat zij willen en doen wat zij willen doen, maakt niet uit wat de kosten zijn of schade is aan de planeet.

Deze mensen worden genoemd Illuminatie of de Duisteren of degenen die leven via “macht over anderen” met geen zorgzaamheid voor anderen. Soms zijn er leiders die niet om de planeet geven of zelfs de mensen die erop leven. Deze duisteren zorgen enkel voor zichzelf, hun eigen geld en hun eigen macht over anderen.

Deze mensen zullen NIET in staat zijn om zelfs de hogere dimensies van werkelijkheid waar te nemen en veel minder om deze vibrationele staat van een sterrenschip binnen te gaan.
Aan de andere kant hebben meer en meer van “degenen die ontwaakt zijn” hun bewustzijn uitgebreid naar de vierde en vijfde dimensies en beantwoorden het SOS van Gaia.

Deze vooruitstrevende wezens zijn zo toegewijd aan Gaia en Haar inspanningen om Haar planetaire Zelf te ascenderen, dat zij eigenlijk naar de planeet zijn gekomen en zullen komen om te assisteren met Haar Planetaire Ascentie. 

Ook, elke keer dat een planeet in staat is om te ascenderen – om de frequentie van resonantie te verhogen naar de vijfde dimensie, heeft het gehele Zonnestelsel baat bij de stroom van vijfdimensionaal licht.

Wij, de Galactischen, juichen de dappere pogingen toe van “Degenen die Ontwaakt zijn” om deel te nemen aan de grote eer om hun hogere vierde en vijfde dimensionale persoonlijke bewustzijn te doen laten samensmelten met het planetaire bewustzijn van Gaia.

Wanneer jullie dit inter-dimensionale bericht hebben gevonden en jullie “aardse tijd” ervoor genomen hebben om het te lezen, zijn jullie één van degenen zijn die het zich herinneren en ontwaken voor de hogere dimensionale expressie van ZELF.

Wij, de Pleiadianen evenals de Arcturianen en andere Galactische Familie en vrienden, zeggen dank voor jullie “hogere dimensionale dienstverlening.” Herinner alstublieft ook dat Gaia een “planetaire school” is die zogezegd les moet geven aan de mensheid dat “energie eruit is energie terug.”

Gaia heeft ook op Haar curriculum, cursussen om Haar “studenten” te assisteren, om te helpen los te laten drie/vier dimensionale illusie van “tijd en ruimte.” Zodra deze illusie is bevrijd, verlost is, zullen Gaia en Haar bewoners zich herinneren om hoe terug te keren naar hun vijfdimensionale besturingssysteem van Hier en NU.

Wij, jullie Galactische Familie, willen jullie eraan herinneren dat wij HIER zijn binnenin jullie NU om jullie te helpen met deze evolutionaire verandering. Roep ons aan! Wij ZULLEN antwoorden!

Zegeningen,
De Pleiadianen en jullie Galactische Familie
24 Juni 2018


Vertaald voor wakkeremensen door Anja