zaterdag 23 juni 2018

Dagtekst van Zaterdag 23 Juni 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Zaterdag 23 Juni 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

het Leven - het wijden aan God om het echt te beleven

"“Ik wil mijn eigen leven leiden.“ Het is met deze woorden dat zoveel mannen en vrouwen hun behoefte aan onafhankelijkheid uitdrukken. Maar het leven dat ze willen leiden, is dat een dierlijk leven of een goddelijk leven?... De waarheid is dat over het algemeen degenen die beweren dat ze “hun eigen leven leiden” niet meteen aan het goddelijk leven denken: ze ondernemen chaotische avonturen en per slot van rekening verspillen ze hun leven, verliezen ze hun leven.

De discipel weet, als hij zijn leven wil behouden, dat hij het in dienst van de Hemel moet stellen, en zeggen: “Mijn God, ik realiseer me nu dat ik zonder U, zonder uw licht, niets ben. Door alleen mijn zin te willen doen, ben ik verzwakt en verarmd. Voortaan zal ik mijn leven aan U wijden om eindelijk iets nuttigs te doen voor de wereld”. De Heren van het lot zullen dan beraadslagen en een besluit nemen: “Vanaf heden plaatsen we dit wezen onder de wet van de goddelijke Voorzienigheid”. Dit besluit zal afgekondigd worden in alle gebieden van de ruimte. De Engelen en alle dienaren van de Hemel zullen er zich onmiddellijk naar schikken, en je zal merken dat je leven bezig is om echt betekenis te krijgen."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/