De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 13 juni 2018

Dagtekst van Woensdag 13 juni 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 13 juni 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

het Lijden leert de mensen welke gids ze moeten volgen -

"Stel dat iemand een politiek voorstelt die geïnspireerd is op vrijgevigheid en zorg voor de minst bedeelden, dan zullen maar weinigen hem volgen. Maar stel dat hij spreekt over het omverwerpen van de regering, om de macht te grijpen en de privileges in te pikken van de machthebbers, dan krijgt hij een hele menigte achter zich. De conclusie is dat de mensen het nog nodig hebben om te lijden. Misschien dat ze op een dag, ten gevolge van dit lijden, gaan begrijpen in welke activiteiten en bezigheden ze zich werkelijk zullen kunnen ontplooien. 

Vind je dat ik hardvochtig ben? Nee, ik ben ongelukkig dit te moeten zeggen, maar de mensen hebben het lijden nodig om tot inzicht te komen. Wanneer er een gezant van de Hemel verschijnt, die hun klaarheid kan geven over de te volgen richting, luisteren ze dan? Nee, en niet alleen luisteren ze niet, ze vervolgen hem vaak zelfs. En wanneer er een boosdoener opdaagt die hen zal meeslepen in catastrofes, verwelkomen ze hem, juichen ze hem toe en brengen ze hem aan de macht. Zo geven zijzelf hem alle kansen om hen te vernietigen. Het is dus duidelijk dat de mensen het lijden nodig hebben om eindelijk te begrijpen naar wie ze moeten luisteren en wie ze moeten volgen."
Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/