maandag 4 juni 2018

Dagtekst van Maandag 4 juni 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 4 juni 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Geest van de mens, emanatie van het zonlicht -

"Wanneer een straaltje zon voorwerpen en wezens raakt, brengt het hen altijd iets. Zelfs de stenen hebben behoefte aan dit leven dat ze ontvangen van de zon, want ook stenen zijn levend, hoewel ze onbezield zijn. Dit leven is nog beter waarneembaar bij de planten die groeien en zich vermenigvuldigen dankzij het zonlicht. Bij de dieren worden de zonnestralen niet alleen omgezet in vitaliteit, maar ook in gevoeligheid. Het is dankzij de stralen van de zon dat de dieren niet enkel pijn en welbehagen beginnen te voelen, maar ook iets wat lijkt op verdriet en vreugde.

Bij de mens tenslotte, worden de zonnestralen omgezet in intelligentie, want vanaf het mensenrijk wordt het licht voldoende opgenomen om zich te kunnen manifesteren als gedachte. De geest die zich uitdrukt door de mond van een mens is een emanatie van het zonlicht: het is het licht dat denkt, spreekt, zingt, creëert. Naargelang het licht dieper in hem doordringt, manifesteert het zich als intelligentie, liefde, macht en schoonheid."


Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/