De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 14 juni 2018

Dagtekst van Donderdag 14 juni 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 14 juni 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

het Talent is minder belangrijk dan de morele kwaliteiten -

"Het is normaal om mannen en vrouwen te waarderen voor de gaven die ze bezitten. Of ze nu schrijvers, kunstenaars, wetenschappers of sportlui zijn, je kunt niet anders dan bewondering hebben voor hun talenten en soms zelfs voor hun genialiteit. Maar is dat een reden om de morele kant te verwaarlozen: vriendelijkheid, eerlijkheid en edelmoedigheid…? De meeste mensen beschouwen deze vraag als bijkomstig. Het talent is alles waar de mensen op letten en wat ze proberen te ontwikkelen, want juist daardoor word je zo gewaardeerd.

Maar hoe komt het dat al die bekwaamheden, al die talenten, al die genieën niet in staat zijn om de wereld te redden? Integendeel zelfs, soms dragen ze er eerder toe bij om hem te vernietigen. Je hoort vaak zeggen: ‘O wat is zij toch begaafd... hij is zo intelligent dat je hem alles kunt vergeven!’ Welnu, dat is een héél slechte redenering. Wie bijzonder bevoordeeld werd door de natuur, moet zich juist inspannen om zijn gaven en talenten te onderbouwen en te bekronen met morele kwaliteiten. Anders, in plaats van een weldoener van de mensheid te worden, wat de bedoeling was, zal hij niets anders doen dan vervuilen en vernielen."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/