De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 12 juni 2018

Dagtekst van Dinsdag 12 juni 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 12 juni 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Toegeeflijkheid is een teken van intelligentie -

"Ook al is toegeeflijkheid een kwaliteit van het hart, toch wordt ze sterk door het verstand beïnvloed. Wanneer je beter begrijpt wat de mens is, de verschillende factoren die zijn diepere wezen vormen, de invloed die zijn levensomstandigheden op zijn gedrag kunnen hebben, de moeilijkheden die hij ontmoet, dan kun je niet al te streng voor hem zijn, zelfs al handelt hij niet helemaal juist. Je blijft helder, want de helderheid is eigen aan het verstand, maar je bent ook meer begripvol. 

Men is soms verbaasd over de strengheid waarmee mensen, waarvan we niet kunnen ontkennen dat ze het hart op de juiste plaats hebben, zich uitspreken over anderen. Ze zijn meedogenloos. Welnu, dat komt omdat het hen ontbreekt aan intelligentie, ja, de ware intelligentie die een bredere kijk op mensen en dingen geeft. Niets is een sterkere indicatie van een gebrek aan intelligentie dan een gebrek aan mildheid, wat zijn oorzaak vindt in een gebrek aan begrip."

Omraam Mikhael Aivanho
http://www.prosveta.com/