Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 12 juni 2018

Channeling nr. 40 door Raphaël en de groep en Isoritas met zijn medisch team. / Via Margreet / 9 Juni 2018

Channeling nr. 40
door Raphaël en de groep en Isoritas met zijn medisch team.
Via Margreet / 9 Juni 2018

Wees allen welkom, welkom in deze onrustige wereld, onrust onder de mensen, bij de regeringsleiders en onrust in de aarde.

Blijf vertrouwen, het komt goed. Hou het vertrouwen vast. Er worden meer dingen dan u vermoed gearrangeerd door ons. Wij kunnen ook af en toe de bestuurder van Amerika bereiken die alles aan het opschudden is.
De aarde is ook aan het opschonen, die schud ook alles op. Er zijn vulkaan uitbarstingen. Er wonen altijd veel mensen rondom de vulkanen omdat de grond daar vruchtbaar is. Zij blijven jammer genoeg vaak te lang in hun huizen om hun huizen te beschermen, maar tegen dat geweld is niets te doen. Ook door die vulkanen wordt het land groter en door de aardbevingen die het gevolg zijn van de vulkaan uitbarstingen worden de bergen minder hoog zij zakken in. Het einde is nog niet inzicht.

Heb géén angst, angst creëert dit, vertellen wij veel. Angst geeft voeding, liefde en licht overwint uiteindelijk alles. Het komt goed.
Hier moet u en uw wereld doorheen. De continenten drijven sneller dan u vermoed naar elkaar toe zodat alles ééns, dat zal u waarschijnlijk niet meer meemaken, één wordt. De wereld wordt weer één en wij streven er naar dat de mensheid ook één gaat worden, Samen één en niet alleen want u heeft elkaar zo hard nodig. Wij hopen dat langzaam maar zeker de blanke mensen hun arrogantie laten varen tegenover de mensen die getint zijn want er zijn op de wereld meer getinte personen dan blanken.

Waar durven ze die arrogantie vandaan te halen. Ook dit zal langzaam maar zeker gaan veranderen. De rassen zullen zich meer en meer gaan  vermengen. Het is niet voor niets dat er een uitvinding is dat u kan testen wie uw voorouders waren. Vaak zitten daar getinte mensen bij. Dit is heel goed voor de mensen die altijd negatief tegen de kleurlingen zijn. Dan kunnen ze een toontje lager gaan zingen. Wij kijken dan met genoegen toe hoe ze dan terug krabbelen. Deze mensen doen veelal de test want zij willen graag weten of ze zuivere blanken zijn. Zo zal langzaam maar zeker die rust ook komen. Een mens is een mens en aan de binnenkant ziet iedereen er het zelfde uit.

Zorg goed voor u zelf ook dat herhalen wij, zorg dat u goed in uw kracht komt. Wees zuinig op uzelf, wees positief egoïstisch. Zorg er voor dat u stevig op uw benen komt te staan, geestelijk en lichamelijk.
Emotioneel is het heel belangrijk dat u verwerkt en dat u in uw kracht komt. Niet weglopen voor uw eigen emoties door voor andere te gaan zorgen zodat u niet aan u zelf hoeft te denken. Eerst u, hoe wil u voor een ander zorgen als u het niet voor u zelf kan. Eerst u, geestelijk en vaak hangt daar ook nog een lichamelijk plaatje aan, in uw kracht komen. Zodat u energie krijgt en die energie kan vasthouden.

Vergeet niet om uzelf af te sluiten, dat is zeer belangrijk, het afsluiten van uw aura. Wij hebben Margreet daar een vlog over laten maken. Het is één van de belangrijkste dingen en let op uw gedachten kracht. Positief denken, stuur positiviteit naar de negativiteit, geef de negativiteit geen voedingsbodem. Via uw gedachten via uw wifi wordt alles doorgeseind en houd u onnodig veel negativiteit in stand. Als u het nooit gedaan heeft, gá het proberen.

Als iemand u altijd dwars zit, probeer het een keer uit, zet ze via uw gedachten in het licht en stuur liefde. Maar maak geen voedingsbodem waar alle negativiteit welig op kan groeien. Dat is moeilijk, het is moeilijk om het om te draaien. Het is moeilijk om positief te denken want u mensen bent zo gewend om toch in het negatieve te denken.

Vraag hierbij om hulp, vraag hulp aan ons. Wij staan voor u klaar, wij zijn om u heen. Laat ons niet werkeloos toekijken, wij dienen u te respecteren. Wij mogen u niet helpen als u ons niet kenbaar maakt dat u onze hulp nodig heeft. Vraag, vraag of wij u helpen om uw gedachten om te keren als het nodig is. U zal dan merken dat als u negatief gaat denken, dat het u op gaat vallen, zodat u het weer terug kan draaien. Als het u dan op gaat vallen en u kan het langzaam stapje voor stapje terug draaien. Dan heeft u al veel geleerd, dan herkent u het, dan bent u al heel ver in uw leerschool.

Het is één grote school bij u op aarde. Met heel veel lessen en dat u soms misschien denkt houd het nou nooit eens een keer op. Margreet denkt dat wel eens en er zijn meerdere mensen die wel eens zo denken. U blijft leren tot dat u dood gaat.

Maar….. en dit vertellen wij ook vaker omdat u als mens geneigd ben om alles weg te laten zinken. Ga snel door de emoties heen als dat enigszins mogelijk is en laat u dan weer wiegen op de stroom van het leven, op de rivier van het leven. Dat is de bedoeling en dat is een kunst, een kunst die iedereen mag leren. Iedereen die in deze tijd leeft, mag alles omdraaien en heeft de kracht om alles om te draaien vanwege de hoge energie. De hoge energie waar u soms moe van bent.  Uw lichaam moet er aan wennen.

Door die hoge energie, samen met positieve gedachte kan u creëren in het positieve. Maar u kan met negatieve gedachten uw zelf finaal onderuit halen, zomaar met uw eigen gedachten. Dus let op hoe uw denkt, let op die enorme kracht via uw gedachte. Dat is zo belangrijk.

Het is ook zeer belangrijk dat u, uzelf goed leert afsluiten zodat niemand meer bij u zit te tanken, Zodat u afgesloten bent tegen het negatieve, en afgesloten bent voor de mensen die hun stekker in uw stekkerdoos pluggen want daar raakt u van uitgeput dus sluit u zelf goed af en let op uw gedachte kracht. Dit zijn twee zeer belangrijke dingen waardoor u, uw zelf een stuk beter kan gaan voelen. Ook hier hebben wij via Margreet een vlog van gemaakt.

Help elkaar, luister naar elkaar. U leeft in een drukke tijd, iedereen heeft het druk. Als iemand tegen u praat luister dan even met echte aandacht, al is het maar twee minuten. Het doet zoveel, u helpt de ander daar zo mee, door alleen maar een paar minuten te luisteren.

Probeer achter uw muurtje vandaan te komen. Velen mensen zitten achter een dikke muur en af en toe loeren ze er even omheen of overheen want daar denken ze zich veilig te voelen. Nee durf te voelen, durf u zelf te voelen, durf uw emoties te voelen. Ga door de oude emoties heen zodat uw rugzak leeg wordt. Laat het muurtje afbrokkelen. Durf kwetsbaar te zijn, kwetsbaar naar een ander dan durft de ander ook kwetsbaar te zijn en ontstaan er prachtige gesprekken.

Mensen hebben mensen nodig, mensen hebben mensen nodig om mee te praten, voor de gezelligheid, om te lachen maar ook om hun onzekerheid te uiten of hun verdriet. Vang elkaar op, begin in het klein dan wordt het groter en groter.

Alles wat u oplost in deze tijd voor uzelf, lost u ook op voor de generaties die er na komen. Ga in uw kracht staan en weet dat als u iemand een advies geeft en diegene kan u niet verstaan terwijl u praat met simpele Nederlandse woorden en voor hun lijkt of u chinees praat. Dan zijn zij nog niet zo ver voor die woorden en neem het dan niet op uw schouders. 

Uiteindelijk moet iedereen het zelf doen, niemand kan het voor een ander doen. Iedereen moet zijn eigen emoties verwerken. Misschien met hulp van een ander, maar uiteindelijk moet iedereen het zelf doen. Ook uw kinderen, u krijgt uw kinderen om ze los te laten. Ook zij hebben hun pad te lopen net zoals u, uw pad loopt.

In deze tijd mag alles doorbroken worden, wij vertelde het al eerder, het misbruik dat als een rode draad door de generaties heen loopt in welke vorm dan ook. Mishandeling dat ook generaties lang stand houd mag doorbroken worden, het Kan doorbroken worden. Zorg dat u in uw kracht komt en stevig in uw schoenen komt te staan.

Denk niet dat ú iets op moet lossen voor uw familie. Karma is een woord dat verzonnen is. U mag voor uw eigen zorgen en de familie mag ook voor zichzelf zorgen. Wat ze noemen familie karma, nee dat kan u niet oplossen, dat mag u niet oplossen. Ieder voor zich, in dat stuk. Als het nodig is staat u met uw armen wijd, dan bent u er voor ze als ze dat willen. Als zij willen praten maar ga er niet achteraan hollen.

Vaak wordt gezegd: Familie wordt je mee opgezadeld en vrienden kies je uit. U bent in een familie geboren om uw lessen te leren. Velen mensen voelen zich in een familie niet thuis, ze vallen buiten de boot omdat ze niet begrepen worden. Zij hebben wel zelf voor deze familie gekozen of de familie is voor hen uitgekozen, ook dat kan nog, om bepaalde lessen te leren om ervaringsdeskundige te worden. Vanuit die ervaringen kan u spreken vanuit uw eigen ervaring, vanuit uw eigen wijsheid. U zal merken dat als uzelf uw trauma’s verwerkt heeft u mensen op uw pad krijgt die met verhalen komen wat ook uw verhaal is. Dan kan u ze steunen, durf dan ook zelf kwetsbaar te zijn, durf u kwetsbaar op te stellen, kom achter uw muurtje vandaan. Durf te vertellen dat u het zelfde heeft meegemaakt Dan helpt u, uw zelf en ook de ander, eer als dat u vermoed.

Wees zorgzaam voor elkaar, help elkaar, praat met elkaar en heb géén angst met wat er op de wereld gebeurd.

Wij kijken toe en wij regelen meer voor u als dat u vermoed. Als u het moeilijk heeft maar ook daarbuiten, Vraag, vraag om hulp en wees niet bang om te veel te vragen want wij hoeven niet te slapen en wij kunnen onszelf splitsen.

RAPHAEL en ISORITAS.

Margreetdecarpentier.com
Is mijn site daar op kan u de vlogs vinden.