zaterdag 2 juni 2018

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL: Jullie Zijn Te Midden van een Spirituele Revolutie / 30 Mei 2018 / Doorgegeven via RONNA Herman

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL
Jullie Zijn Te Midden van een Spirituele
Revolutie
30 Mei 2018 / *LM-6-2018
Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster

Geliefde Meesters, stel jullie voor een moment voor, dat jullie je volledig bewust zijn van jullie oorsprong en dat jullie kunnen tappen in jullie persoonlijke kosmische geschiedenisbestanden, wanneer jullie maar willen. Stel jullie voor dat jullie het vermogen hebben om te communiceren zonder woorden met degenen om jullie heen, geest tot geest. Stel jullie voor dat jullie het natuurlijk vermogen hebben om het auraveld van iedereen te zien en daarom kunnen jullie lezen of begrijpen de staat van het Zijn van een persoon, op elk moment.

Stel jullie voor dat jullie je duidelijk indenken dat wat jullie wensen te manifesteren en het neemt weinig tijd in beslag en moeite om jullie visies werkelijkheid te laten worden. Stel jullie voor dat jullie het vermogen hebben om te communiceren en om in wisselwerking te staan met de aartsengelen en de uitgestrekte engelenrijken, evenals met de geascendeerde meesters en de grote Wezens van het Licht.

Al deze attributen en vermogens zijn een deel van jullie natuurlijke staat van het Zijn in de hogere rijken en jullie zijn nu in het proces van het herkrijgen van deze door God gegeven talenten, evenals het vermogen om te assisteren met het evolutieproces van de mensheid en de Aarde.

Wij hebben al vele malen uitgelegd en op vele manieren hoe jullie je Goddelijke Zelf hebben afgescheiden in een mannelijke Vonk van de Essentie met de kenmerken en kwaliteiten van onze Vader God en een vrouwelijke Vonk van de Essentie met de deugden en attributen van onze Moeder God. Sinds deze eerste scheiding, is ieder Facet van jullie Zelf gebroken in een veelvoud van kleinere Vonken van de Goddelijkheid en jullie hebben ontelbare vormen en ontelbare missies aangenomen overal doorheen deze universele ervaring.

De volgende grote fase van de universele expansie en de evolutie van alle bewust gevoelige Wezens zijn goed op weg en ieder van jullie heeft een integraal onderdeel te spelen als een Sterrenzaad en een drager van het Goddelijke Licht.

Het ascentieproces heeft het nodig een laten gaan van die dingen die jullie in de verstikkende en beperkte werkelijkheid hebben gehouden van de Derde en de Vierde Dimensies. Het brengt met zich mee de terugkeer naar balans en harmonie in alle facetten van jullie aardse Zijn, wat zal resulteren dat jullie geheugenbanken worden gewist van alle disharmonische energieën/ gebeurtenissen van jullie rijke en gevarieerde verleden. Al wat zal blijven is het wonder, de vreugde en het succesvolle streven dat jullie als medeschepper in de materiële rijken hebben bereikt. Zoals jullie trekken door het pad van ascentie, zijn jullie de wijsheid aan het terugvorderen, opgeslagen binnenin jullie Heilige Geest en jullie hebben aangeboord in de bergplaats van Het Schepperslicht genaamd de Adamantine Deeltjes.
Jullie zijn begonnen met het laten zien en te gebruiken van veel latente vermogens die in reserve zijn gehouden totdat jullie er gereed voor waren om dat terug te nemen wat van jullie was.

Jullie zijn een opzet van God als overbrenger van het Licht in een wereld van illusie en schaduwen. Jullie zijn op de Aarde om een meester-overbrenger van energie te worden. Jullie ademhaling is het mechanisme waardoor jullie te voorschijn trekken de Oer Levenskrachtsubstantie van de Schepping terwijl jullie aan het functioneren zijn in een drie/vierdimensionale omgeving.

Maar wanneer jullie openen en activeren jullie Heilige Hart en Heilige Geest, hebben jullie het vermogen om toegang te verkrijgen tot het Volledige Spectrum van het Licht van dit universum en ook de Goddelijke alchemistische eigenschappen van de Violette Vlam zullen voor jullie beschikbaar zijn van dit geheel op zijn sterkst.

De Wet van de Cirkel garandeert dat de vibratiepatronen die jullie uitzenden aan jullie zullen worden teruggegeven, tezamen met een zich aanpassende hoeveelheid van op gelijke wijze gekwalificeerde energie (of vibraties van dezelfde frequentiepatronen).
Jullie zijn het centrum van een energievortex die is gemaakt van een cirkel / lus van vibratiepatronen die jullie hebben geprojecteerd vanaf jullie via jullie Zonnekrachtcentrum.
Jullie Zonnevlecht (Solar Plexus) is toepasselijk benoemd; want net zoals de Aarde kosmische energie ontvangt van de Zon van jullie Zonnestelsel, zo stralen jullie allemaal levenskrachtenergie vanuit jullie eigen Zonnekrachtcentrum. Denk julliezelf voor een moment in als de belangrijkste focus van jullie wereld. Jullie zijn de krachtbron en jullie gedachten, acties en intenties stralen voort (te voorschijn) vanaf jullie, in een lus van energie die zich verbindt met gelijke energie.

Deze energie maakt zich groter en manifesteert zich in de wereld van oorzaak en gevolg en keert dan naar jullie terug, jullie beeld van de werkelijkheid versterkend. (in al zijn kwaliteiten) Jullie lichaam absorbeert een deel van deze energie, het creëert pijn en lijden of vreugde en zegeningen, dat hangt af van de frequenties.
Het overige stroomt eruit achter jullie, de andere lus creërend van jullie Oneindigheidspatroon, terwijl het residu geleidelijk stroomt in jullie persoonlijke Schepperswiel. Jullie voegen voortdurend toe aan jullie persoonlijke gevangenis van energie van jullie voertuig van Licht en jullie persoonlijke werkelijkheid op de Aarde.
Hebben wij jullie niet verteld dat jullie naar de Aarde kwamen als medescheppers met de Kracht van God?

Het terugkeren naar balans en harmonie is een eerste vereist om gecentreerd te blijven binnenin het Heilige Hart.
Om dit te doen, moeten jullie constant jullie bewustzijn van het Zelf evalueren en opwaarderen. Jullie emoties zijn aangedaan door jullie overtuigingen en jullie intenties zijn aangedaan door jullie emoties.
Het luisteren naar de duwtjes van jullie Ziel, de wijsheid van jullie Heilige Geest en de emoties van jullie Heilige Hart zal jullie helpen om jullie onderscheidingsvermogens (fijn) af te stemmen, zodat jullie de juiste beslissingen kunnen nemen en altijd het hoogste pad kiezen.
Eerbied voor alle dingen en voor de door God geïnspireerde keuzes  leiden tot Zelfmeesterschap.

Één van de meest belangrijke dingen die jullie kunnen doen om het proces van terugkeer naar balans en harmonie in werking te stellen binnen de werkelijkheid die jullie hebben gecreëerd, is om de Wet van Vergeving toe te passen op al jullie minder goede creaties en interacties met anderen. Zo te handelen zal dit onmiddellijk het proces van terugkeer naar centrum (midden) versnellen, want het wist of verbreekt de energiekoorden die jullie hebben vastgemaakt aan de Zonnevlecht van andere mensen en het zal ook de stralingen afsluiten naar en van ieder negatief collectief bewustzijnsgeloofsysteem dat jullie als dat van jullie zelf hebben aangenomen. Jullie nemen de vibratiepatronen terug die jullie hebben uitge-/inge-/ver-wisseld, toegevoegd hebben aan of waaraan jullie hebben deelgenomen, daarbij toestaand dat jullie bewegen naar de staat van het genadeproces. Wees ervan bewust dat wanneer jullie dit doen, dat jullie zullen ervaren het transformationele reinigingsproces en al wat het met zich meebrengt; maar het zal niet zo onaangenaam of lang aanhouden als het zou zijn, als jullie niet gaarne en van harte overeenkwamen om het initiatief te nemen.

De Wet van Vergeving houdt mede in om jullie wil uit te lijnen met de grotere WIL van onze Vader/Moeder God voor het hoogste en het beste resultaat voor ALLEN. Het Goddelijke Plan voor dit universum bevindt zich in een kritieke fase van het evolutieproces en tijd is essentieel. Een actief lid worden van de Lichtbrigade en een nieuwe Werelddienaar zal een portaal openen voor nieuwe mogelijkheden.
Degenen van jullie die ijverig de koers hebben gevolgd, zullen de vruchten plukken van Zelfmeesterschap en volgelingschap.
Zoals jullie bewegen in het rijk van Zelfmeesterschap, beginnen jullie automatisch jullie leven en de wereld te bekijken vanuit een hoger uitkijkpunt en met een veel wijzer inzicht. Jullie beginnen jullie werkelijkheid te omarmen door een filter van Liefde/Licht en een niet-oordelen en onderscheidingsvermogen wordt een natuurlijk deel van jullie Staat van Zijn.

Een goede affirmatie om te onthouden en te gebruiken is:

IK OMARM DE HEELHEID VAN MIJN GODDELIJKE WERKELIJKHEID.
Er is kracht in nederigheid.
Er is kracht in vergeving.
Er is kracht in dankbaarheid.
Liefde is de kracht welke alle deugden en kwaliteiten bevat van het Godsbewustzijn.

Velen van jullie zijn zich ervan bewust dat er in de beginstadia van het initiatieproces een crisis is als de strijd om de overmacht, het overwicht begint tussen het ego en de ziel.
Ieder persoon moet trachten om zijn/haar illusionaire, vervormde werkelijkheid van de astrale vlakken te reinigen.

Het ego wensenlichaam wordt gecontroleerd door de energieën en impulsen van de drie lagere chakra’s en deze onevenwichtige neigingen moeten opnieuw onder controle worden gebracht van het Zielzelf. Deze periode wordt vaak genoemd De Donkere Nacht van de Ziel of het doorkuisen van de vallei met schaduwen.
Wanneer jullie te midden zijn van het proces, is het belangrijk dat jullie begrijpen dat jullie niet worden gestraft.

Nadat jullie met succes de schaduwlanden hebben doorkruist en triomfantelijk tevoorschijn kwamen en het achteraf bezien, zullen jullie je realiseren dat jullie een grote kans werd gegeven. Een spirituele aspirant is een bewust gewaarwordend menselijk Wezen die ver-LICHT-ing en Zelfmeesterschap zoekt. In de beginperioden is hij/zij nog ietwat gefocust op zelf – vaak vatbaar voor humeur (stemmingen) en geïrriteerdheid en er kunnen aanvallen van zelftwijfel en depressie worden ervaren. Een spirituele aspirant moet proberen gevoeligheid en een liefhebbende, begripvolle aard te ontwikkelen. Het levensdoel van de aspirant zal geleidelijk aan afstand nemen en afstand houden van persoonlijke ambitie en liefde voor macht, in een verlangen om de mensheid van dienst te zijn. Een verlangen om anderen van dienst te zijn, is een instinct van de Ziel.

Een aspirant begint geleidelijk aan met het “Het gaat allemaal over mij” en het “Ik, mij, mijn” concept los te laten, terwijl de externe focus langzaam begint te vervangen. Er is een geleidelijk aan naar binnen keren en het belangrijkste punt om op te richten wordt het Zonnekrachtcentrum, dit centrum omvat de zonnevlecht, het hart, de thymus en de keel. Terwijl dit gebied wordt gebaad in de hogere frequenties van het Licht, begint de Drievoudige Vlam in het borstgebied opnieuw te ontsteken ter voorbereiding op de opening van het portaal naar het Heilige Hart.

Sta ons toe nog een paar meer belangrijke kernpunten aan jullie te geven om jullie te helpen bij het integreren van de benodigde wijsheid om een volwaardige spirituele aspirant te worden op het pad van ver-LICHT-ing:

** Het emotionele lichaam is terugkaatsend. Het reageert op externe prikkels, zoals andere mensen, gebeurtenissen, het emotionele toebehoren en verslavingen.

** Betreed het Pad van het Leven zachtaardig en eerbiedig. Spreek zacht met onderscheidingsvermogen. Zorg ervoor dat jullie daden de zuiverheid van jullie God-Zelf weerspiegelen en laat voetafdrukken van Licht achter zodat anderen dit kunnen volgen.

** Er is een eb en vloed met de cycli van de Ziel, net zoals dat er is doorheen de Kosmos.

**  De Ziel trekt de Essentie van Leven te voorschijn vanuit de IK BEN Aanwezigheid ter voorbereiding voor een nieuwe levenscyclus van ervaring. Aan het einde van die cyclus wordt de Levensessentie langzaam teruggetrokken en resulteert in het fysieke doodproces; maar, de ware JIJ/JULLIE in Spirituele vorm blijft, want jij bent/jullie zijn onsterfelijk.

** De impulsen en invloed van de Ziel zijn veel sterker in een Wezen die is gestapt op het pad van bewustzijn dan bij een onontwaakte persoon die nog steeds verstrikt is in de illusie van een Drie/Vier dimensionaal bestaan.

** Jullie moeten ernaar streven om een altijd-uitbreidende staat van Zielbewustzijn te handhaven om vooruit te gaan op de naar boven toe gaande spiraal van ascentie. Het is tijd voor degenen die bij de nieuwe Werelddienaren zullen zijn om elkaar bewust te leren kennen.

** Kritiek is een competentie van het ego en de lagere geest. Het hebben van kritiek op of het vinden van fouten bij jullie zelf en anderen is het tot het uiterste schadelijk. Jullie voegen energie toe aan dat waar jullie de aandacht op richten; daarom is het van het allergrootste belang dat jullie in alles en iedereen naar het goede kijken.

** Opbouwende kritiek is soms nodig. Maar het mag echter alleen worden gebruikt om iemand te helpen schadelijk gedrag te corrigeren, de juiste actie te laten ondernemen of de juiste richting te vinden.

** JULLIE KUNNEN ALLEEN FALEN ALS JULLIE STOPPEN MET PROBEREN. Jullie kunnen tijd verliezen; echter, jullie zouden wat kennis moeten aanwinnen met iedere misser. Groei en wijsheid komen met leren wat niet te doen en met perfectioneren van vaardigheden die jullie zullen helpen om bekwaam te worden in het door jullie gekozen aangewende gebied van inspanning.

**  Lagere vibratie-energie creëert dissonerende frequenties in jullie Ziellied. De vibraties van onenigheid veroorzaken ongemak binnen het gebied waar het vandaan kwam of waar het op gericht is in het fysieke levensschip. Als de negatieve energiepatronen sterk genoeg zijn, kunnen ze ziekte veroorzaken en zullen uiteindelijk het gehele lichaam aantasten.

** Jullie moeten jullie emotionele lichaam temmen en beheersen via jullie Hogere Zelf, gidsen en engelhelpers om ontvankelijk te worden voor de verfijnde frequenties van de Kosmische waarheid. Jullie moeten de geest zuiveren van vervormde, negatieve en tenietdoende gedachten. Alleen een zuiver levensschip kan de wijsheidsleringen ontvangen en overbrengen van de kosmische bibliotheken van het Godsbewustzijn.

** Een spirituele zoeker weigert aandacht te schenken aan de publieke opinie, oordeel of nalatigheid. Aspiranten worden herkend door hun vibratiefrequenties van Lichtquotiënt, niet door hun kennis of hun daden.

Herinner, geliefden, DE KLAROENOPROEP VANUIT JULLIE ZIELZELF ZAL DOORGAAN MET WEERKLINKEN TOTDAT JULLIE AANDACHT BESTEDEN AAN DE OPROEP.

Velen van jullie zijn begonnen of zijn er klaar voor om te beginnen aan jullie ware missie, wat dat dan ook mag zijn, maar vergeet nooit dat het ultieme doel is om een vervoerder te zijn van Liefde/Licht van de Schepper. Wij zijn ons ervan bewust dat de toekomst onzeker is en iedereen ervaart pijn en ongemak van verschillende gradatie.
Wij vragen jullie je te richten op de wonderen en de progressie die jullie maken en niet om de angst van de massa toe te staan om jullie geest te besmetten zoals jullie je bewegen door en verder dan al gigantische veranderingen die plaatsvinden in jullie wereld.
Weet dat, samen, zullen wij alle tegenslag overwinnen.
Onze missie is om de weg te openen voor elke lieve Ziel die een verlangen uit om terug te keren naar harmonie en afstemming met hun God-Zelf.

Geliefden, wanneer jullie je alleen voelen of wanneer jullie twijfel hebben of wanhoop, kom naar jullie Piramide van Licht en wij zullen jullie moed geven en jullie verheffen en inspireren.

Wanneer jullie je eenzaam voelen of niet geliefd, ga naar jullie hartcentrum en wij zullen daar zijn, aan het wachten om jullie te vullen met de stralende liefde van onze Moeder/Vader God.

IK BEN jullie constante metgezel, IK BEN Aartsengel Michaël.

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
775-856-3654   www.StarQuestMastery.com   
* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission fromRonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937

Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.

De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het licht zijn).

Via internet, via haar website worden diverse dingen aangeboden!

Vertaald voor  wakkeremensen door Anja