Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 6 juni 2018

Anna Von Reitz – De Historische Fondsen, de Wereldeconomie en U. / 17 Mei, 2018

Anna Von Reitz
– De Historische Fondsen, de Wereldeconomie en U.
17 Mei, 2018

Lang geleden begon rijkdom zich op te stapelen. Het is iets vreemds – rijkdom.

Op een bepaald punt bereikt hij een “kritisch aangroeiende massa” en daarna stapelt hij zich helemaal vanuit zichzelf op, net als een kankergezwel. Dat gebeurt door middel van uitzaaien. Hij breidt zich uit. Wanneer hij niet wordt belegd, bouwt hij potentiële energie op, net zoals water dat door een dam wordt tegengehouden. En wanneer hij wordt geïnvesteerd zoekt hij kansen, veel lijkend op stromend water dat zich in ieder hoekje en spleetje dringt dat het maar kan vinden.

Het zou dan ook geen verassing moeten zijn dat rijkdom op een bepaald moment door erfgenamen “niet meer uit te geven” is.

Wat doet iemand met de waarde van honderd triljoen dollar goud?

Er staan Zeven Convenanten genoemd in de Bijbel en zo ook zijn er Zeven Overeengekomen Fondsen. Deze zijn allemaal onvoorstelbaar groot. Er zijn ook een paar banken in de wereld die letterlijk duizenden jaren oud zijn en die bezittingen hebben die vergeleken kunnen worden met de Overeengekomen Fondsen. 

Er zijn op z’n minst een dozijn Spaanse Fondsen die wettelijk toebehoren aan levende erfgenamen van degenen die in de dagen van de Spaanse West Indië Vloot het bezit begonnen op te bouwen. Deze zijn niet zo enorm als de Convenant Fondsen, maar ze zijn toch onvoorstelbaar groot. Er zijn andere familie bezittingen die ook monstrueus zijn, zoals die van de Saoedische Koninklijke Familie en de Britse Koninklijke Familie.

Dan zijn er de Commerciële Fondsen. Vaak, binnen groepen van privébeleggers voor hun erfgenamen of voor hun favoriete project of zaak, opgezet als “Confederatie Fondsen”. Net als de Spaanse Fondsen kunnen ze honderden jaren oud zijn en afhankelijk van hun eigen bijzondere “doel” kunnen ze wel of niet elementen bevatten die lijken op familie- of liefdadigheidsfondsen.

Dan zijn er een paar echt GROTE Liefdadigheidsfondsen die meestal, via het bedriegen van generaties onschuldige mensen, door politici vergaard zijn. Deze fondsen wenden voor “liefdadig” te zijn, maar bij wat nader onderzoek worden deze meestal gebruikt voor misdadige doeleinden – het manipuleren van geld- en goederenmarkten, voor het betalen van grote legers huurlingen – gesteund door mensen die zelfs niet weten dat ze optreden als huurlingen, die openbaar bezit opkopen en daarna de middelen gebruiken om de spelers achter deze diefstal in naam van liefdadigheid en zo te bevoordelen.

Tenslotte zijn er de Fondsen onder Verdrag – ze worden ook “Repatriëringsfondsen” genoemd – en een paar ervan zijn ook echt aanzienlijk. Dit zijn schenkingen die opgebouwd zijn vanuit diverse bronnen om uitonderhandelde vredesverdragen in oorlogen en onenigheden over handel en zaken van dien aard, te regelen.

Alles bij elkaar zijn er ongeveer 4.800 Historische Fondsen. Het merendeel van de werkelijke bewindvoerders die ik gesproken heb zijn goede mensen die goede dingen willen doen en de stroom rijkdom, die al zo lang is achtergehouden, wil laten terugvloeien. De situatie is echter net als iemand die bijna is uitgehongerd, naar een eet-wat-je-kunt buffet gaat.

De schok van de plotselinge overgang van niets naar alles zou de bedoelde begunstigde kunnen doden. En, het vrijgeven van zo’n grote voorraden werkelijke rijkdom zou zo’n rijkdom betrekkelijk waardeloos maken.

Geld, moeten we ons realiseren – zelfs echt, feitelijk geld – is een product. Wanneer je de markt overspoelt met een product, EGAAL WELK product – wat gebeurt dan? De aangenomen waarde van dat product keldert en ineens zou goud gebruikt kunnen worden als straatstenen en dakpannen.

De meeste Historische Fonds Activa zijn gebruikt om voor banken garant te staan, met name voor de “centrale banken” die door diverse nationale overheden zijn opgericht. Die banken hebben op dwaze wijze enorme hoeveelheden krediet verstrekt – tot wel duizend keer netto – van hun eigen middelen en nu zoeken ze naarstig en schrapen ze alles bijeen en proberen nieuwe bronnen van harde activa te vinden om de intrige-piramide van ‘fractioneel bankieren’ aan de gang te houden.
    
Dit heeft hen aangezet tot zeer oneerlijke intriges, aangewend om ‘Bijzondere Waarborgen’ in beslag te nemen - Historische Fonds Activa die in goed vertrouwen bij de banken zijn gedeponeerd – en ieder mogelijk excuus gebruiken om de controle over deze Activa te houden zonder rente te betalen.

Om een van mijn correspondenten te citeren, “Deze situatie is waanzinnig .... wij verdrinken gewoon in de rijkdom en niemand durft hier iets van vrij te geven”.
Welnu. Ze zijn er bang voor, want niemand weet wat dan zal gebeuren. We hebben duizenden jaren geleefd volgens de afgunstige ‘Doctrine van Schaarste’. De vloedgolven van rijkdom liggen opgehoogd tot aan ‘Poughkeepsie’ (Sjra: dit kan ik niet vertalen. Ik ken de betekenis van deze uitdrukking niet. Wiki zegt: Stad in de staat New York. Provinciehoofdstad van de staat Dutchess County. In de 17de eeuw gesticht door de Nederlanders). Zullen de dammen standhouden? Zijn de reservoirs toereikend? Wat gebeurt er wanneer hij uitstroomt?

Met het oog op een goed resultaat, dient de rijkdom op een geleidelijke manier vrij gegeven te worden, op ordelijke wijze – een bescheiden druppel, vergeleken bij de vergaarde rijkdom, moet worden toegewezen aan nieuwe technologieën, het opschonen van vervuiling, het verbeteren van de infrastructuur en van economieën die een groot groeipotentieel hebben – zoals het merendeel van de Derde Wereld. En dan, naarmate de wereldeconomie zich ‘stabiliseert’ en groeit, wordt er meer rijkdom vrijgegeven om nieuwe groei te financieren.

Het zal zo moeten gaan, omdat men anders – om een andere metafoor te gebruiken – het land overbemest en alles doodt. We kunnen de wereldeconomie werkelijk doden met rijkdom die te snel wordt vrijgegeven.

Nu zullen de mensen in de ontwikkelde landen zich heel begrijpelijk vragen stellen bij de grote nadruk op openbare werken en de ontwikkeling van de infrastructuur die gericht wordt op de Derde Wereld, terwijl hun eigen infrastructuur ten onder gaat. Ook voor hen moeten dus een paar echt goede projecten gedeeld worden, ofschoon het in eerste instantie zou kunnen lijken dat zij onverdiend aan het kortste eind trekken. Zij zullen dit inhalen en de investeringen die in hun arme buren gedaan worden zullen voor iedereen veel vrucht dragen.
   
Aanvullend hebben we voorgesteld om voor iedereen op Aarde een Basis Salaris voor Levensonderhoud beschikbaar te stellen, vergelijkbaar met een voortdurende aanpassing voor de kosten, van $2000 per persoon per maand in de waarde van de plaatselijke valuta. Dit zou onmiddellijk een vangnet plaatsen onder alle mensen in de risicozone en de chronische en uitzichtloze armoede verregaand beëindigen.   

De pessimisten zeggen dat dit simpelweg de inflatie zou verhogen en tot op zekere hoogte zou dat kunnen. Bètatesten hebben echter uitgewezen dat de meeste mensen in de praktijk extra inkomen op echt goede manieren hebben gebruikt - zorgen voor hun gezondheid, hun huizen, hun gezinnen en voor het verbeteren van hun opleiding en hun gemeenschappen. De Gierigen Onder Ons zeggen ook dat het “nog meer nutteloze Eters” in de hand zal werken. Wij zeggen dat het diegenen zal helpen die hulp nodig hebben en genoeg vrede in het denken zal opleveren zodat mensen kunnen nadenken over betere manieren van leven en dingen om te doen.   

Wij worstelen nog steeds over dit concept, hoe het zou kunnen worden aangeleverd enzovoort. Maar als ik voor mezelf spreek, kunnen Persoonlijke Rekeningen van Levende Wezens die met onafhankelijke drievoudige veiligheid door middel van een nieuwe technologie die lijkt op blockchain, aan ieder persoon wereldwijd verstrekt worden via eenvoudige handzame apparaatjes, verstandig zijn. Gedecentraliseerde bezorging snijdt alle oneerlijke overheden en agentschappen en lokaal bedrog de pas af en garandeert dat de fondsen echt worden overgedragen aan alle mensen die we willen helpen.  

De banken die zwaar geïnvesteerd hebben in verzekeringen willen niet dat deze nieuwe economie zich ontplooit. Zij willen hun weg vooruit uitbeitelen en het Oude Spel gaande houden. Ze willen blijven handelen volgens de Doctrine van Schaarste en hun oude spelletjes blijven spelen. Het is voor hen essentieel om te begrijpen dat dit niet gaat gebeuren. Dit is een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de mensheid. We zijn het oude systeem ontgroeid. We kunnen ofwel allemaal samenwerken om deze Overgang tot iets goeds en glorieus te maken, of we kunnen samen gevoelloos wegkwijnen.

Eén laatste opmerking. Het bestaan van al deze rijkdom die in de Historische Fondsen zijn opgebouwd, hebben geen einde betekend van de criminelen die geld stelen van mensen door ze te bedriegen en van de bestuurders die ook zo willen zijn en die uit het niets zijn komen opdagen en beweren de rechtmatige eigenaren te zijn of op z’n minst rechtmatige beheerders van al deze historische Fondsen. Zij zijn vanuit alle richtingen aan komen hollen als vliegen op aas. Sommigen worden gefinancierd door vuige bankiers en vuige nationale overheden. Anderen zijn freelancers of loopjongens, aangesteld door misdaadsyndicaten.  Bijna allen zingen een mooi lied en dansen over vrede, liefde en vreugde. Werkelijk, Satan verschijnt als een engel van licht, maar jullie zien wat hij doet en stellen geen vertrouwen in wat hij zegt. 

Omdat deze vrijgave een gecontroleerde vrijgave moet zijn, moeten de mensen die dit afhandelen intelligent, medelevend en wijs zijn. Dit is niet het moment in de geschiedenis om welke lichtzinnige academische theorieën dan ook uit te proberen. Noch is het te tijd om verzand te raken in religieuze of politieke meningsverschillen. Wanneer dit moet werken voor het welzijn van de Mensheid, moeten de theoretici een stap opzij doen en diegene met een meer praktisch en goedhartig karakter het podium betreden.

Daartoe dienen de overheden – die, op een paar uitzonderingen na, op dit punt alleen maar ondernemingen zijn – te stoppen met het concurreren met elkaar. Kondig gewoon een wapenstilstand af. Ik weet dat dit tegengesteld is aan hun cultuur, maar dat is wat er in het belang van de hele planeet gedaan moet worden. Op z’n minst voor een korte tijd moet iedereen stoppen met het denken in termen van ikke, ikke, ikke en denken over wij, wij, wij.

Laat de werkelijk bewindvoerders – allemaal – naar voren komen en hun zegje doen en samen beslissingen nemen over wiens bezittingen wat gaan ondersteunen en niet in de zin van wedijveren voor investeringen, maar in de zin van het redden van de wereldeconomie en het vinden van de weg voorwaarts.

Elk van de hoofdfondsen zou, indien de vrije teugel gelaten, de wereldeconomie vernietigen en daarmee, efficiënter dan iedere atoombom, miljarden levens vernietigen.

Het is daarom, voor iedereen die erbij betrokken is, van de hoogste urgentie en van het grootste belang dat de overheden stoppen met tussenbeide komen en proberen bezittingen en fondsen te plukken en oneerlijke tactieken toepassen om enkelen te bevoordelen en anderen te onderdrukken. Op criminele basis kan niets goeds opgebouwd worden. Ons recente voorbije verleden en persoonlijke ervaringen in het leven zouden voldoende moeten zijn om iedere volwassen leider er van te overtuigen dat wat ik zeg waar is.

De werkelijke bewindvoerders van de Historische Fondsen moeten bij elkaar gebracht worden om zaken in detail te bespreken en de politieke leiders van gouvernementele dienstbedrijven moeten klaar staan om een gevoelig plan in te voeren om de wereldeconomie te herstructureren en zonder verdere discussie of vertraging middelen in te zetten. Ik zal onze vindingrijkheid verbinden aan zo’n samenkomst van harten en geesten.

————

Bekijk dit artikel en meer dan 1.000 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com

Gevonden op Operation Disclosure
  
Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.

Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe bijna 800 artikelen heeft gewijd.

U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?

Als iemand ziet wat er in onze huidige wereld gebeurt en ons verleden kent, dan is het Anna wel. Zij legt in haar artikelen niet alleen de vinger op de zere plekken, maar geeft ook oplossingen. Zijn er meer mensen die dit doen? Kent u hen? Ja, ik ken er een paar. Maar deze wijze mensen worden uit de openbaarheid gemeden als hadden ze de pest.
  
De oplossingen die de politieke vertegenwoordigers, nationaal, internationaal en globaal uitdragen zijn voor het merendeel van de oude tijd en werken niet meer. We zijn er dagelijks getuige van. We zien het voor onze ogen, dagelijks. De meeste mensen kunnen het echter nog niet geloven. Het duurt blijkbaar een tijdje voordat het zien overgaat in inzien. Dagelijks worden er voor onze ogen via met name het NOS journaal en kranten toneelstukjes opgevoerd. Het toneel wordt grif bekrachtigd door verzamelde correspondenten. Het blijft echter toneel, niet meer dan dat.

Het vraagt ook moed en zelfvertrouwen om dit in te zien en er afstand van te nemen. Dan kun je ook zien dat hetgeen Anna voorstelt haalbaar is en meer is dan alleen maar wensdenken. Sommige mensen zullen haar een dromer of een zwever noemen. Ik droom ook graag. Van een betere wereld waar het goed leven is voor iedereen en ik weet en ik voel dat die steeds dichterbij komt. Voor diegenen die hier niet in kunnen geloven zeg ik: “Laat je verassen!” Ook U gun ik deze betere en vreedzame wereld. Tot zo lang ga ik door met dromen.

Ik wil mijn kinderen en kleinkinderen graag een betere wereld achterlaten. U toch ook!

In die zin wens ik u allen veel inzicht toe en groet ik u met de meest vriendelijke hartelijkheid.

Sjra KnippenbergSourcePaul Stramar
http://www.paulstramer.net/2018/05/the-historic-trusts-world-economy-and.htm

Vertaling: Sjra