woensdag 30 mei 2018

Saint Germain: Gewoon loslaten en jezelf verwennen. / 4 mei 2018 /Barbara Bessen

Saint Germain:
Gewoon loslaten en jezelf verwennen.
 4 mei 2018 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen.

Even een paar persoonlijke woorden: Er zijn enkele spirituele woorden die ik zelf niet meer zo graag hoor. Het zijn de woorden geduld en loslaten. Deze beide begrippen horen wij nu al jaren. Wat wij al heel lang van de geestelijke wereld horen, ook onze eigen voorstelling van “het moet doorgaan” maar wij horen uit de geestelijke gebieden dat wij geduld moeten hebben of dat wij los moeten laten. Waarschijnlijk is het zo – dat heb ik zelf ervaren. Wij wensen veel goeds voor onze ontwikkeling en die van de Aarde. Maar wij willen zo graag dat het ergens verder gaat, zich ontwikkelt.

Maar – dat heb ik ook vastgesteld – dat veel dingen ook anders, soms zelfs geluidloos veranderen en vaak niet op manieren die wij ons voorstelden. Ik denk dat wij ons meer van de spirituele concepten moeten ontdoen. Saint Germain is sinds de Harmonische Convergentie een voorstander van de “Turbo-weg der spirituele ontwikkeling.” Daarmee bedoelt hij  - dat beschreef hij zo prachtig in zijn laatste boek, dat ik mocht ontvangen en zijn boodschappen op de seminars – de conceptvrije weg naar ascensie en de uitbreiding van ons bewustzijn. Zonder veel “Tamtam” zoals hij zo graag zegt.


Het gaat erom niet teveel te denken aan hoe iets zou moeten zijn, wie wat moet zijn, wie welke weg gaat, wat wij daarvoor nodig hebben, welke aanwijzingen uit de hoger vibrerende wereld komen.

Welke inspiratie schenkt ons hoger zelf ons? Welke ingevingen krijgen wij uit het veld van Al Wat Is als wij ons in de stilte bevinden? En deze weg heeft zelfs nog vaker ons geduld en het beroemde loslaten nodig omdat niet alles zich zo snel openbaart als wij graag zouden willen. Ach, en Saint Germain en Kryon zeggen steeds weer: Oefening maakt de meester….

In die zin wens ik jullie heel veel vreugde met de nieuwe channeling van de meester van de Nieuwe Aarde, Saint Germain.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

Saint Germain-Channeling Mei 2018

Gewoon loslaten en jezelf verwennen

Gewoon loslaten en jezelf verwennen….. Goedendag lieve vrienden, Ik Ben Saint Germain. Wat een heerlijk uur, dit uur van ons samenzijn. Ik heb voor onze ontmoeting een mooi plaatsje uitgezocht. Ik zit lekker op een bank in een heerlijk park en kijk naar de bloeiende struiken en bomen. Er stroomt een beekje, een mooier plekje om te genieten en in de stilte te zijn. Mag ik jullie uitnodigen om naast mij te komen zitten? Mooi, prachtig. Dan hebben wij tijd om wat te kletsen. Ik moet jullie ervan verwittigen dat steeds als jullie contact opnemen met een geestelijke vriend of leraar er om jullie heen direct een goddelijke wolk van liefde en kracht stroomt. Dit is steeds ons geschenk aan jullie. Wij eren het feit dat jullie hier op Aarde zijn.

Het is niet eenvoudig om in deze tijd op de fysieke Aarde te zijn en het weten, het begrijpen, en de vibratie van het Hoger Zelf in je op te nemen om het hier voor eenvoudige of zware taken in te zetten.

Sluit daarom even een moment je ogen en voel de hoog vibrerende substantie van de Ene die ik hier als geschenk mag meebrengen en die jullie nu bereikt. Geschenken zijn altijd goed, nietwaar? Jullie schenken vele andere mensen, dieren en situaties jullie liefde, de kracht om te groeien en ook om te transformeren. Alles wat hier leeft heeft hulp nodig voor de verdere weg.

Allen transformeren, veranderen zich in hun zijn. Velen laten oude afdrukken en ervaringen los en richten zich op het nieuwe. En bijna iedereen hier op Aarde zit, hoe zij zich lichamelijk ook uitdrukken, vol spanning over wat er wanneer en waar gaat gebeuren. Jullie willen weten hoe het verder gaat. “Wanneer komen de buitenaardse broeders en stellen zij zich als redders voor"?  Dat vragen jullie je misschien vaak af.

Dan kunnen jullie lang wachten, zeg ik heel snel. Omdat deze broeders er al lang zijn, ook degenen die niet zo liefdevol aan jullie denken. En de anderen het uit Goddelijk Zicht de taak om jullie vrije wil te behouden.

Daarom is het zo belangrijk om ons jullie vertrouwen te schenken en ons te vragen om jezelf of anderen op de weg van het ontwaken en begrijpen behulpzaam te zijn. Ook kleine geschenken onderhouden de vriendschap, zeggen jullie toch? Wat jullie voor ons kunnen doen? Oh, een feestje bezoeken als jullie weer aan onze kant zijn.

De champagne staat al koud. Plezier ook! Jullie geschenk aan ons en aan de Aarde is jullie bereidheid om nog meer licht in je systeem te brengen door jullie loslaten. Loslaten en je in de Goddelijke Stilte begeven is ons advies voor jullie.

Dit zouden jullie zo vaak mogelijk moeten doen. Deze kleine pauze zouden jullie jezelf moeten gunnen, ook als het dagelijks leven stressvol is, zoals jullie dit zo graag zeggen. Je in de stilte van het Goddelijk Veld te openen, door innerlijke reizen, door gerichte contactopname met het Hoger Zelf of met healingsessies die wij zo graag aanbieden, waarvan jullie ’s avonds in bed kunnen genieten. Er waren tijden waarin ik met mensen, leerlingen genaamd, werkte. Na de Harmonische Convergentie zijn vele dingen anders geworden.

De strenge manieren van leren, de vaste leerconcepten, lossen zich op. Er is niets belangrijkers als je te openen voor de Goddelijke Liefde. En deze kracht, deze oer-scheppersenergie die sinds 1987 vermeerdert en deze heerlijke planeet in steeds meer facetten bereikt, is dat wat jullie steeds dichterbij wilden brengen. Alleen was er vroeger geen open kanaal voor ascensie zoals dit. Dat wil zeggen, voor de spirituele ontwikkeling had men leraren nodig die de energie hadden en vast konden houden waardoor de leerlingen die konden benutten. Wij vormden een klein veld met elkaar. Bij al het toenmalig leren was grote discipline nodig en ook vaak het verlaten van het aardse familieleven.

Dit is vandaag heel anders. Discipline is als tevoren een goede kwaliteit, maar ik wil het eerder met het heerlijke woord TOEWIJDING beschrijven.

Hebben jullie het vertrouwen dat de Goddelijke Gouden Golf die Kryon noemt, jullie helpt om je te reinigen, te transformeren, opnieuw in te stellen, jullie communicatiekanaal te openen, jullie op helingsgebied te geleiden, en nog veel meer? Dan bied ik mij gaarne als vriend en helper aan als jullie weer eens twijfelen, treurig zijn of diepe innerlijke, aardse zorgen hebben.

Jullie leven is als een gestaag heen en weer switchen, net als bij de electronische afstandsbediening. Jullie nemen een aardse stap om voor deze – zoals jullie het graag noemen – aardse waanzin te zorgen om je daarna weer voor de andere, innerlijke werelden te openen.

Het goede is dat deze beide niveaus zich in jullie en bij andere ontwaakten, verschuiven. Jullie kunnen je vaak niet meer voorstellen wat aards en wat spiritueel is. Dat is prachtig! Duidelijk in de meest ware zin van het woord.

De wonderen die voor het verstand onverklaarbaar zijn, eerder kwantumfysica zijn, komen in jullie levens.

Opeens gebeurt dit. Zoals bij weer een bezoek aan de Goddelijke Stilte de gedachten opeens stil lijken te staan, niet meer stromen. Zij worden dan alleen in het Veld, in jullie leven gelaten op manieren die zo moeten zijn. Dan heeft het Hoger Zelf de scepter overgenomen.

Jullie Hoger Zelf, dat wat jullie uitstuurde om hier ervaringen op te doen, is in deze tijd van veranderingen de ware baas.

Hij/zij/het neemt – zo zeggen wij tegenwoordig – jullie ego, de persoonlijkheid en het verstand bij de hand. Daarmee heeft het Hoger Zelf de kracht en de macht om alles te coördineren op de manier waarop het moet zijn.

Mogelijk weten jullie dat allemaal al. Maar zoals wij zo graag vertellen betekent dit niet dat jullie het ook omzetten. Laat alle concepten los hetgeen nodig is bij de weg naar het Hoger Zelf, bij de zogenaamde verlichting, het ontwaken, de ascensie.

Concepten zijn meer het stof van het ego. Laat het gewoon eens los en begeef je in de stilte. Ga de natuur in, houd je bezig met je Hoger Zelf en vertrouw erop dat alles zijn gang zal gaan.

Jullie weten wel hoe ik dit bedoel. En opeens, ooit, na korte of lange tijd van geduld hebben en loslaten merken jullie dat jullie niet helemaal alleen zijn. Jullie zijn midden in het veld van Al Wat Is. En een zachtjes lachen tekent zich op je gezicht. Je hebt het herkend! Ik Ben jullie vriend en helper en ik ben maar één gedachte van jullie verwijderd!

Ik Ben Saint Germain

Ontvangen door Barbara Bessen in Mei 2018. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen und Team

Büro Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457 Hamburg +49 (0) 40 37 50 32 01 info@barbara-bessen.com www.barbara-bessen.com