Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 18 mei 2018

OVER SCHULD EN VERGEVING / Door Trienke Minkema

OVER SCHULD EN VERGEVING
Door Trienke Minkema

U bent tot hier gekomen omdat u gehoor hebt gegeven aan een bewust of onbewust verlangen om uzelf te willen bevrijden van beperkende en beklemmende banden. Of van een door anderen aangepraat of bepaald gedrag. Schrik hier a.u.b. niet van terug, er hoeft nl. niets nieuws geleerd te worden. Het enige dat van belang is, is dat u het idee van enige schuld kunt laten gaan. Niet alles ineens natuurlijk.

Dit zou een te grote verwarring kunnen scheppen en daarmee wordt het doel zeker niet gediend. Misschien dat u zichzelf soms afvraagt wat het doel is. Weet dan dat het leven zelf een doel is en dat dat leven in al zijn facetten ten volle geleefd en beleefd mag worden. Hier en nu op aarde gewoon de weg gaan. Als mens met alle tegenstellingen in u aanwezig.

In de dualiteit leven met alle schaduwkanten en tegelijkertijd in het licht blijven staan, lijkt misschien een onmogelijke opgave. Toch is het zeker door u allen te verwerkelijken. Dat hier moed en volharding voor nodig zijn, mag duidelijk zijn. U allen, als Zijn engelen, bent naar beneden gekomen om te dienen en te helpen om zich weer te herinneren. Te herinneren dat u naar Zijn evenbeeld geschapen bent en dat u uiteindelijk, ja uiteindelijk, daar ook naar dient te leven en te handelen. Dat is een zeker niet geringe opdracht en de volledige inzet en overgave van een ieder wordt hiervoor gevraagd.


Helaas heeft het middel dat u hiervoor hebt gekregen, uw aardse persoonlijkheid, uw ego, zichzelf een te grote macht toegeëigend. Deze macht kan nu worden overgegeven aan uw innerlijke leiding, uw Hoger Zelf. De persoonlijkheid die in dienst staat van het lager zelf zal dat niet zomaar doen, omdat hij nog te zeer smult en zich te goed doet aan vele aardse zaken. Hier vallen niet alleen hebzucht, begeerte en macht onder.

Uw nog niet losgelaten angsten, miskenningen en twijfels of u wel goed genoeg zou zijn, horen daar ook bij. Ja, zelfs uw denkbeeldige schulden. Weet dat niemand schuld draagt en dat Zijn liefde voor u zo groot is, dat de daden of zonden die u begaan zou hebben u al vergeven waren voordat u ze ten uitvoer had gebracht. De reden hiervoor is dat handelingen vaak uit 'onbewustheid' geschiedden. Als dit niet zo was, dan was u 'bewust' geweest. Dan had u deze handelingen zeker niet begaan, omdat u dan de gevolgen van dit alles al zou hebben overzien.

Vergeving is een groot geschenk en weinig mensen kunnen dit dan ook zomaar aannemen. Velen blijven daarom ook lang de weg van schuld bewandelen. Zet dan zelf de eerste stap op de weg naar die vergeving. Vergeef uzelf, zodat u uiteindelijk zelf een scheppende en uitdragende kracht kunt worden van de onvoorwaardelijke liefde. Deze liefde vult, vervult en omhult en maakt alles nieuw. In u en buiten u.

Zo kunt u zijn zoals u bedoeld bent te zijn: Een vreugdevol kind in overgave aan zijn eigen innerlijke bron en aan Moeder aarde. In de vaste overtuiging dat u allemaal een rol heeft in en meedoet aan een groot creatief levensspel en dat u hiervan ook nog mag genieten.

*********
 

© trienke minkema