Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 23 mei 2018

Kosmisch bewustzijn / Gechanneld door: Will ​​Berlinghof 28 januari 2018 / Geplaatst: 23 mei 2018


Kosmisch bewustzijn

Gechanneld door: Will ​​Berlinghof 28 januari 2018
Geplaatst: 23 mei 2018

Callista: Heb je vandaag een bericht voor ons, alsjeblieft Bewustzijn?

Kosmisch Bewustzijn: Dat wat de collectieve stem is, het collectieve bewustzijn van dat wat Kosmisch Bewustzijn is, is inderdaad op dit moment beschikbaar en heeft inderdaad een belangrijke boodschap.

Dat deze boodschap te maken heeft met de gebeurtenis die klaarstaat om nu plaats te vinden, gebeurtenissen die zich al voor lange tijd  aan het opbouwen zijn tot een punt, een speerpunt, een verhoogt punt in bewustzijn dat grote kracht zal hebben, de beoogde kracht die de verandering zal bewerkstelligen in de loop van de menselijke geschiedenis en specifiek gesproken de sluiers van illusie en desillusie die al enige tijd op hun plaat zijn geweest.

Dit heeft veel te maken met de gebeurtenissen in de Verenigde Staten van Amerika, gebeurtenissen die zich de afgelopen maanden en jaren hebben opgebouwd, verborgen achter een sluier van geheimhouding, verborgen voor de weinigen door degenen die al zo lang macht hebben gehad, die al zo lang corruptie en bedrog en kwade bedoelingen jegens het volk van Amerika hebben gehad.

Hoewel dit een evenement is dat van groot belang zal zijn in Amerika, zal het de fundering van de mensheid zelf wereldwijd doen schudden. Het zal inderdaad de schok zijn die over de hele wereld zal worden gehoord en de voorloper van andere gebeurtenissen die eveneens klaar zijn om zich te ontvouwen en te onthullen in de komende weken, maanden en jaren.


Het is een punt van epische proporties en een punt van geen terugkeer, want wanneer de gebeurtenissen die klaar zijn om plaats te vinden zich voordoen, zal er geen terugkeer zijn naar waar het ooit was, maar eerder een beweging naar voren in die onbekende gebieden van de toekomst. Een oude droom, inderdaad een oude nachtmerrie is klaar om ten einde te lopen en een nieuwe droom, een nieuwe visie, een nieuwe menselijke ervaring begint te dagen in de paradoxale aard van menselijke gebeurtenissen.

De gebeurtenissen die klaar zijn om te gebeuren, zijn lang onderweg geweest. En toch, hier staat het voor jullie deur, hier is het klaar om de illusies en waanideeën uiteen te laten barsten van degenen die al zo lang slapen, degenen die al zo lang gemanipuleerd en gecontroleerd worden, degenen die zich totaal niet bewust zijn van de waarheid van de realiteit die verder gaat dan hun voorstellingsvermogen.

Want hun gedachten en waarnemingen zijn zo lang beheerst en gemanipuleerd geweest dat ze geen andere waarheid kennen. En die waarheid die al zo lang wordt aanvaard, is precies de waarheid die klaar is om te worden vernietigd door gebeurtenissen van grote omvang die op dit moment nodig en noodzakelijk zijn om eindelijk het proces van beëindiging van de overheersing en manipulatie, die al tijden op de mensheid zijn beoefend, te beginnen.

Niet voor tientallen jaren, niet voor honderden jaren, maar voor duizenden jaren is de mensheid in gevangenschap gehouden, is de mensheid naar beneden geleid in de richting van zijn eigen vernietiging, zijn eigen verdwijning. Dit Bewustzijn heeft gesproken over de scheermes rand van gebeurtenissen en energieën die onderweg zijn. Het sprak over de energieën die vanaf 2017 tot 2018 doorkomen, dat deze energieën door zouden gaan. En ze zijn nu opgebouwd tot een punt waar het niet alleen een scheermes is maar ook een naald, een scherpe punt die de gevangenismuren zal openbreken die de mensheid zo lang hebben omsingeld, maar specifiek die in de grote staat van de Verenigde Staten van Amerika, in een Amerikaanse droom die niet langer heeft gediend en niet langer dienst doet, die feitelijk de velen naar het niveau van slavernij heeft geleid waar de mensheid, waar Amerika zichzelf nu in bevindt.

Een paar maanden eerder sprak dit Bewustzijn van het openritsen van Amerika, die gebeurtenis die Amerika opent, zodat uiteindelijk wat zich binnen en onder het oppervlak bevindt, kan worden losgelaten. En dit is het proces dat nu aan de gang is.

En er zijn er die betrokken zijn, die diep betrokken zijn, die al enige tijd betrokken zijn, die de hoofdacteurs zijn, spelers, deelnemers aan de zich ontvouwende gebeurtenissen, gebeurtenissen die de illusies en wanen van Amerika, gebeurtenissen van zulke grote omvang dat velen niet zullen kunnen begrijpen of begrijpen wat er gebeurt.

En velen vinden misschien dat hun wereld uit elkaar valt als hun land uit elkaar valt. Maar dit is niet echt een energie van vernietiging, het is een energie van transformatie. Een transformatie van dat wat is geweest naar dat wat zal zijn. Velen van jullie zijn hier speciaal om deel uit te maken van deze geweldige tijd, deze epische gebeurtenis en maken deel uit van de droom die nu begint. Maar voor de nieuwe droom die moest beginnen, moest de oude droom tot een einde komen en komt nu tot een eind. Wees voorbereid op de ontreddering die de komende week zal brengen, gebeurtenissen van zo'n grote omvang dat velen het niet zullen begrijpen, maar ook velen zullen dat wel.

Voor degenen die begrijpen dat dit slechts het begin en ook een einde is, weet dat dit jouw keuze is om er deel van uit te maken, weet dat dit juist de daad van bekrachtiging is waarop je hebt gewacht, waar je van gedroomd hebt voor zo lang. En deze gebeurtenissen zijn die gebeurtenissen die nu gereed zijn om zich te ontvouwen.

Houd je vast voor de rit, houd je vast aan de toekomst, en vergeet niet; het is de toekomst waarvan je hebt gedroomd, het is de toekomst die je hebt gewenst, het is de toekomst waarvoor je hier bent om aan deel te nemen.

En zo is het.

Channeler: Will ​​Berlinghof 

Website: Rainbow-Phoenix 

vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl