Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 19 mei 2018

Jezus: Ieder mens afzonderlijk heeft via de Heilige Geest zijn eigen directe verbinding met Bron. /14 Mei 2018 / door John Smallman

Jezus:
Ieder mens afzonderlijk heeft via de Heilige Geest zijn eigen directe verbinding met Bron.
14 Mei 2018 / door John Smallman

De vooruitgang van de mensheid langs het pad van ontwaking beweegt zich in een snel tempo voort en hiervan bestaat over de hele wereld bewijs, omdat steeds meer van jullie dagelijks de intentie plaatsen om liefdevol te zijn, wat er zich ook voordoet. Dit is de krachtigste intentie die jullie kunnen maken en wanneer jullie dit doen worden jullie enorm ondersteund door degenen die jullie niet zien, die liefdevol over jullie waken en die jullie ieder moment van je aardse bestaan ondersteunen. Jullie zijn nooit alleen. Terwijl jullie het pad van ontwaking - dat jullie voor jezelf hebben uitgestippeld voordat jullie incarneerden – volgen, worden jullie altijd volledig ondersteund. Een direct gevolg daarvan is dat jullie succes goddelijk gegarandeerd is. Het omslagpunt voor het ontwaken van de mensheid is zeer zeker gepasseerd en velen van jullie voelen de gewisheid hiervan.

Ga door met dagelijks jullie intentie te plaatsen. Het beste moment hiervoor is wanneer jullie je dagelijkse bezoek brengen aan je heilige innerlijke tabernakel en jullie harten openen om de Liefde die jullie omhult, je te laten vullen met vrede, met mededogen voor allen die lijden en ook een overvloedige stroom van genezing uit te laten vloeien en die allen, die op dit moment als mens geïncarneerd zijn, zal beïnvloeden en optillen om te helpen bij het ontwaken. En ook, op ieder moment dat je denkt of waarneemt dat jullie je intentie hebben losgelaten of vergeten zijn deze te plaatsen, stel die dan op dat moment opnieuw in. Jullie doen allemaal prachtig werk, zelfs wanneer jullie je daarvan niet bewust zijn, want dat is jullie levensweg.

Er bestaan geen ongevallen of toevalligheden. Alles wat zich voordoet maakt onderdeel uit van het ontwakingsproces, zelfs de ogenschijnlijk meest catastrofale gebeurtenissen die mensen zonder reden lijken te overkomen en die voor jullie mensen, met je zeer beperkte vermogen om het grote plaatje te zien, volkomen zinloos zijn. Jullie worden allen intens bemind en geëerd om wat jullie doen om elkaar op de meest beminnelijke en effectief mogelijke manier te wekken. Vertrouw op jullie intuïtie, je innerlijke weten om zodoende de volle kracht van jullie onverbrekelijke verbinding met Bron vrijelijk en overvloedig door je heen te laten stromen, want dat is wat jullie je, voorafgaand aan jullie incarnatie, ten doel gesteld hebben.

Jullie zijn hier – op dit moment op Aarde – om te ontwaken en om een toestand van Hemel op Aarde te creëren. Dit is altijd jullie plan geweest, want jullie wilden een fysieke omgeving om in te genieten en verrukking te vinden in de ervaring van het in de vorm zijn en de zintuigen te gebruiken waarin het menselijke lichaam voorziet. Het heeft veel meer zintuigen dan waarvan jullie je momenteel bewust zijn en jullie zullen hen ontdekken wanneer jullie ontwaken en jullie tot de ontdekking komen dat je menselijke vorm helemaal niet zo beperkt is dan het momenteel lijkt te zijn. Beperking ontstond omdat jullie er voor kozen om het afgescheiden leven van jullie Bron uit te proberen, hetgeen natuurlijk onmogelijk is, maar door gebruik te maken van de intentie om die onwerkelijke situatie te ervaren hebben jullie je er op ingesteld om uiterste beperkingen te ervaren en dat is wat er gebeurde. Om in een menselijke vorm te zijn moet vreugdevol, opwindend, boeiend en inspirerend zijn, maar de beperkingen die optraden als gevolg van jullie poging om afgescheiden, onafhankelijk en alleen te zijn, hebben dat voorkomen.

Jullie lichamen, niet beperkt door het gevoel van afscheiding, hebben het vermogen om oneindig te leven in een perfecte gezondheid en wanneer jullie ontwaken, zullen jullie het vermogen en de optie hebben om die toestand opnieuw te bereiken en in de vorm te blijven zolang als jullie verkiezen, of jullie kunnen er voor kiezen om je menselijke vorm op te geven en terug te keren naar het vormeloze bestaan als zuivere geest. Sommigen van jullie hebben absoluut genoeg van het aardeleven als mens, terwijl anderen erg graag lang en productief zouden willen leven en de prachtige creatieve mogelijkheden van de menselijke vorm ten volle willen ervaren. Wanneer jullie ontwaken zullen alle mogelijke opties voor jullie toegankelijk zijn, maar het kiezen van één bijzonder optie uit de vele verbazingwekkende die beschikbaar zijn, zal jullie op geen enkele manier beperken, want jullie zullen in staat zijn om telkens weer te kiezen uit onbeperkt veel opties en om jullie door God geschonken talenten en mogelijkheden op elke manier die jullie aanspreekt te gebruiken.

Jullie werden als perfecte en onbeperkte wezens geschapen, gelijksoortig binnen Bron, jullie hemelse Moeder/Vader/God en de goddelijke intentie voor jullie was om verder je eigen persoonlijke handtekening aan de schepping toe te voegen, zodat het eindeloos doorging met het onderhouden van genoegen in oneindige en harmonieuze overvloed voor allen. De creatieve mogelijkheden die voor jullie beschikbaar zijn, zijn eenvoudigweg onbeperkt, net zoals de meest krachtige goddelijke intentie om dat te doen, jullie ook toebehoren.

Alle mensen zijn er zich van bewust dat niet alles goed is, dat iets zeer belangrijks in hun levens ontbreekt en niet alleen maar vanwege menselijk pijn en lijden als gevolg van de vele oorzaken die zich in hun levens voordoen. Velen hebben geen idee wat dat zou kunnen zijn en besteden hun leven aan het op ontelbare manieren zoeken naar iets wat ze niet kennen – fysieke, emotionele, geestelijke, intuïtieve en intellectuele interessegebieden – wat hen nooit bevredigt en ook nooit kan bevredigen. Anderen zijn zich, of worden zich, er van bewust dat het leven zeer beslist een of ander spiritueel doel heeft en besteden dan veel tijd aan het zoeken naar begeleiding en sturing door mentors, die hen spiritueel verder gevorderd lijken te zijn dan zij, of van religieuze leiders of goeroes.

Echter, ieder mens afzonderlijk heeft via de Heilige Geest en via eigen favoriete heiligen, engelen of begeleiders in de spirituele rijken, zijn eigen directe verbinding met Bron. Wanneer iemand niet in staat is om contact te maken met hen in de spirituele rijken op wie men een beroep doet, is dat meestal omdat men zich niet waardig voelt om een beroep te doen of om gehoord te worden. Welnu, dit gevoel is het ego dat probeert zijn vermogen van individualiteit, van afgescheidenheid vast te houden, omdat het ervan overtuigd is dat, wanneer eenmaal contact gelegd is, zijn macht over iemand verloren zal raken. Het ego leeft in angst en doet zijn best om iemand in die toestand te houden want dan is die persoon, als gevolg van de eindeloze stroom van gedachten, verward en angstig over wat hij wel of niet zou moeten doen en kan daarom niet de rustige en liefdevolle stem horen die binnenin hem/haar verblijft met het verlangen om hem/haar alleen maar te helpen en te ondersteunen.

In de nieuwe wereld weet men heel goed dat te veel denken in een eindeloze en herhalende lus, veeleisend en uitputtend is en dat meditatie, die eens als een spiritueel gebruik werd beschouwd, tegenwoordig een in hoge mate aanbevolen vorm van ontspanning is. In die vorm wordt meditatie vooral gebruikt om de geest tot rust te brengen en iemand te laten ontspannen en om de zorgen en angsten, die hem of haar overweldigen, voor een korte tijd los te laten. Het vergt inderdaad een aanzienlijke hoeveelheid oefening voordat de geest snel en gemakkelijk tot rust gebracht kan worden, maar de voordelen hiervan voor jullie menselijke lichamen is enorm.

Wat het meest behulpzaam kan zijn wanneer jullie gaan zitten en met je meditatieoefening beginnen is om de intentie te plaatsen om in nauw contact te staan met de begeleiding van je ondersteuningsteam in de spirituele rijken en deze duidelijk te horen. Ontspan dan gewoon binnen de stille ruimte die tijdens jullie meditatie ontstaat en luister. Wijze en nuttige gedachten of ideeën die jullie onmiddellijk herkennen zullen binnenstromen en deze zijn niet jullie eigen gekwebbel van je hersenen. Wij, in de spirituele rijken, zijn altijd bij jullie en we wensen dat jullie ons horen zodat jullie baat kunnen hebben van onze liefdevolle begeleiding en ondersteuning. Ga dus door met jullie meditatieoefeningen, zelfs wanneer die bij tijden of in het begin volledig vruchteloos lijken te zijn. Jullie volharding zal resultaat opleveren en een gevoel van vrede en veiligheid zal jullie omringen. En wanneer jullie die liefde voelen die wij jullie in ieder moment aanbieden, zal ieder gevoel van nutteloosheid of onwaardigheid dat jullie ervaren hebben beginnen op te lossen. Jullie zullen een vorm van zelfaanvaarding bereiken, een acceptatie dat jullie waarlijk een geliefd en wezenlijk onderdeel van de Bron zijn, het oneindig veld van Liefde dat Alles is Wat Bestaat en jullie op deze manier je ware aard als Eén met Bron herkennen en eren.

Jullie liefhebbende broeder Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/author/johnsmallman/

Vertaald: Sjra