Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 13 mei 2018

HET ZAADJE VAN VERGEVING / Door Trienke Minkema

HET ZAADJE VAN VERGEVING
Door Trienke Minkema

Als u alleen vergeeft vanuit uw hoofd en niet vanuit de verbinding tussen uw hoofd en uw hart, dan verricht u slechts een technische handeling  wat betreft vergeven. Vergeving is een kracht op zich. Het is een energie die zich op het juiste moment bij u aandient als u bereid bent uw schaduwdelen te erkennen.

Als u uw hart kunt openen en uw liefde vrij kan stromen naar datgene waar nog een oordeel op ligt, dan kan dit alles naar het licht gebracht worden en in de liefde oplossen. Het zaadje van liefde kan wortel schieten en uitgroeien tot een breed draagvlak, waar ook anderen door kunnen worden gedragen.

Velen spreken in deze tijd over vergeving zonder dat zij werkelijk in contact zijn geweest met de energie ervan.

Pas als het hart zich heeft bevrijd, kunt u de volle omvang van de betekenis van vergeving bevatten. Het is een stille kracht die desondanks een grote werking heeft. In zijn volle omvang kan hij slechts stralen als u uw zonnevlecht heeft gezuiverd van de onverwerkte en vastgezette emoties die zich daar hebben vastgezet. Deze zijn vaak als wolken en sluiers verworden die verhinderen dat uw innerlijke zon onvoorwaardelijk naar alles en iedereen kan stralen.

Daarom is het van het grootste belang eerst te kijken in hoeverre u uzelf heeft verschoond van uw verdriet, kwaadheid, haat of andere onaangename gevoelens. Dit kan gebeuren door het uitspreken of het uithuilen ervan. Daarna kan er echt worden gesproken van verwerking en loslaten. Uw zuivere zonnekracht voegt zich dan bij uw hart. Deze wordt daardoor lichter en geeft u dan de nodige kracht om ook in de buitenwereld te kunnen blijven staan.

U hoeft uzelf niet langer te verschuilen achter de rol van dader of slachtoffer. Er kan geen oordeel meer zijn omdat schuldgevoelens misvattingen zijn. U weet dat u slechts oordeelt over een onbewust deel van uzelf. Als u bereid bent uw eigen klus te klaren, dan zal er een moment komen dat u ontdekt dat ook uw oude pijnen voorgoed verdwenen zijn. Vaak zonder dat u dat zelf in de gaten heeft gehad.

Het zaadje van de vergeving schoot wortel en kon uitdijen in uzelf.

Het is de kracht van de onvoorwaardelijke liefde van de Christus.

Vergeving is geworden tot een staat van bewustzijn.


*********


© trienke minkema