Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 24 mei 2018

DE WEG VAN JEZUS / 23 mei 2018 / Elias

DE WEG VAN JEZUS
23 mei 2018 / Elias


De weg van Jezus is de weg naar onvoorwaardelijke Liefde, de weg naar volledige vrijheid en onafhankelijkheid. Het is ook de weg naar genezing van ziel en lichaam.

Door zijn eigen genezingsmethoden kunnen we nu leren om zelf ons lichaam te genezen en te verjongen door het werken met onze eigen cellen.

Jezus: " De energie die me steeds weer beroert is pure Liefde. Pure Liefde is ook absolute waarheid en eerlijkheid. Pure liefde speelt niet met mensen door ze onzeker te maken. Pure Liefde betekent: ik ben die ik ben.

Elk mens maakt fouten, elk mens draagt nog oude negatieve energieën met zich mee. Ook ik droeg van die oude ballast. Ook ik heb fouten gemaakt, maar begrijp dat het hoogste goed wat een mens kan bereiken, uit het aanvaarden van zichzelf en van zijn fouten bestaat.

Het doel is niet om perfectie te bereiken. Het doel is het wezen dat men is, volledig te accepteren. Ook ik heb moeten leren om mijn menselijke vorm te aanvaarden met al mijn zwakheden. Dit aanvaarden is net wat menselijkheid betekent. Een mens, die geen fouten meer maakt is geen mens meer maar is iemand die al zijn innerlijke processen en thema's heeft afgewerkt en dus is opgestegen.

Bij het afdalen van het absolute naar de menselijkheid van de dualiteit zijn automatisch fouten inbegrepen.
Houd daarom van je eigen zwakheden. Erken je fouten, dat is spirituele groei. Verhinder of blokkeer dit proces niet maar neem het in Liefde aan.

Streel je zelf. Door je eigenliefde groei je in je eigen grootte. Dat is mijn weg, dat is de weg die elk mens mag leren te begaan. Weet dat het niet gaat om jezelf te veroordelen, je zelf met de ogen van anderen te bekijken, die je telkens weer met verwijten overladen, maar leg je eigen fouten en zwakheden liefdevol in je hart. Door jezelf te koesteren groeit je zekerheid: zo ben ik. Eens zal ik die fouten niet meer maken, die zwakheden niet meer hebben, maar ondertussen accepteer ik mezelf precies zoals ik ben.

Mensen kunnen soms heel hard zijn met zichzelf en zo verbitteren. Dat is niet de juiste weg. Mijn weg is de weg van Liefde, is de weg zonder zwaarte en kritiek. En wie bereid is om liefdevol naar zijn eigen fouten en zwakheden te kijken bereidt zo op de beste manier zijn volgende ontwikkelingsstap voor.

De mensen hebben geleerd om steeds te vechten, om steeds van alles te willen en om streng met zichzelf en anderen om te gaan. Maar ik zeg jullie: het gaat om Liefde. Ik zeg jullie: eerst en vooral moet er Liefde voor jezelf worden ontwikkeld. Ik voel me zoals ik me nu voel en accepteer dat gevoel. Het maakt niet uit om welk gevoel het gaat. Is het heftige woede, zijn het diepe teleurstellingen die nu in mijn systeem werken. O.K., ik open mijn hart hiervoor en neem dat gevoel liefdevol aan.

Wat het celwerk betreft als onderdeel van mijn genezingsmethoden: je leert door het werken met je eigen cellen om alle duisternis en zwaarte uit je lichaam te verwijderen. Dit betekent dat jij jezelf in het Licht stelt, je legt je in Gods helende handen. Want telkens als je bewust ademt en bewust waarneemt, is God ook aanwezig. Dit betekent dat zelfs enkel de intentie om je met de energie van je cellen te verbinden, jij je met God verbindt en je genezing in Gods hand legt. Die twee aspecten zijn in feite één en kunnen niet van elkaar worden gescheiden. De mens alleen is niet instaat om zich te genezen. Een absolute onafhankelijkheid van God bestaat niet. Enkel in God bestaat genezing. Daarom werken we steeds met dit gebed, als we met onze cellen werken: ik leg me in Gods hand en weet dat Gods Liefde me zekerheid en genezing verschaft. Dit zoals God het wil: niet mijn wil, maar uw wil geschiede."

Om te leren werken met je eigen cellen, lees hier verder:


https://www.elias-medium.info/NL/