Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 25 mei 2018

De vredesduif / Gepubliceerd 16 mei 2018 | Door Ans Hoornweg

De vredesduif
Gepubliceerd 16 mei 2018 | Door Ans Hoornweg

Een paar dagen geleden opende ik ‘s ochtendsvroeg m’n tuindeur en op dat moment vloog er een, zo op het oog, gewone duif naar mij toe die vervolgens op mijn hand neerstreek. Het beestje keek mij heel liefdevol aan waarna het weer wegvloog. Even later kreeg ik de volgende boodschap door:

De duif liet mij zien – maar vooral ook vóelen – hoe veel de huidige mens van z’n spirituele pad is afgedwaald ‘dankzij’ de technische ontwikkelingen in de wereld. Ik kreeg een kille, harde wereld te zien waarin niet alleen het gevoel voor de natuur, maar ook het gevoel voor de medemens en voor alles om ons heen langzaamaan verdwijnt. Een wereld waarin de mensen geen tijd meer hebben voor een gesprek of aandacht voor de ander, waardoor er geen echt zielencontact meer plaats kan vinden tussen de mensen onderling. Hierdoor wordt niet alleen het gevoel naar de medemens verwaarloosd, maar – en dat is veel erger – de mensen raken door alle afleiding (van smartphones e.d.) ook het gevoel of contact met zichzélf kwijt; ze verliezen dus niet alleen elkaar maar ook zichzelf dankzij de moderne techniek!

Helaas gebeurt dit contactverlies niet alleen bij de mensen maar ook naar bijv. de koeien toe die, dankzij de moderne technologie, volledig automatisch gemolken worden door machines. De koeien verblijven – net als de andere dieren in de voedselindustrie – vaak in mega grote stallen, en hebben tijdens het melkproces bijna geen contact met de boer zelf. Daardoor vindt er nauwelijks nog uitwisseling van energieën plaats tussen mens en dier (behalve natuurlijk bij de kleinschalige boeren en tuinders). Maar wat echt vreselijk is, is dat deze dieren gedurende hun leven geen enkel contact met de natuur meer hebben, omdat zij – buiten het feit dat zij volledig computergestuurd worden gemolken – hun stallen niet meer uitkomen! Voelt U hoe afschuwelijk dit alles voor deze dieren is?

Aangezien deze dieren zelf nog maar weinig vitale energie in zich hebben bevat hun melk en/of vlees ook nauwelijks nog energie; het één is het gevolg van het ander. Deze arme beesten zijn ‘dankzij’ de techniek dus een soort van energieloze melk- en vleesleveranciers voor de mensen geworden (hoe voedzaam of gezond zal hun vlees zijn, denkt U?)

En zo zal het vergaan met alles wat door machines bestuurd/gecontroleerd wordt. Overal om U heen begint de techniek het over te nemen van de persoonlijke, menselijke inbreng. Zo zijn er al ‘schattige’ robotjes op proef in bejaardentehuizen om daar de eenzame ouderen gezelschap te houden en hen te begeleiden en/of monitoren. Zelfs in de seksindustrie zullen in de toekomst steeds meer menselijk uitziende robotten als ‘partner’ worden ingezet, met als gevolg dat ook daar geen menselijke energie-uitwisseling meer plaats zal vinden. De huidige mens zelf lijkt ook steeds meer een geprogrammeerde robot te worden – hetgeen al te zien is aan de blik in de ogen van vele mensen.

Maar het allerergste is dat steeds meer mensen hun dromen niet meer kunnen dromen -omdat ze het contact met de ‘dromenwereld’ verliezen. En dat terwijl dromen van wezenlijk belang zijn voor het voortbestaan van de mensheid, want dankzij dromen worden er belangrijke uitvindingen voor mens en natuur gedaan, en dankzij Uw uittredingen kunt U tijdelijk Uw Aardse beslommeringen achter U laten.

Op dit moment heeft de mens zich afgescheiden van het leven zelf, maar weet dat alles één is, en dat U allen een onderdeel bent van ‘alles om U heen’! De bomen, de dieren, de natuur en alles om U heen, moet gekoesterd worden door de mensen, net zoals U Moeder Aarde, de Zon, Wind en het Water lief moet hebben. Raadpleeg de primitieve volkeren – die nu nog leven zoals het oorspronkelijk bedoeld is, want van hén kunt U leren hoe U weer contact kunt maken met Uzelf, de natuur en alles om U heen, maar ook hoe U Uw Liefde kunt uitwisselen met alles en iedereen om U heen …….. HET IS NOG NIET TE LAAT!!

Dit was de boodschap die ik doorkreeg na mijn ontmoeting met de Vredesduif.

Veel liefs, Ans

P.s. Duiven zijn altijd al ‘boodschappers’ voor de mensheid geweest!

https://www.anshoornweg.nl/de-vredesduif/