Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 13 mei 2018

De Tien Beloftes van God Door Neal Donald WalschDe Tien Beloftes van God
Door Neal Donald Walsch

Gesprekken met God vertelt ons dat we God alleen binnenin Hem kunnen vinden, niet door ons verstand. Alleen in ons hart vinden we God en kunnen we Haar horen spreken. God vertelt ons dat de tien geboden niet bestaan. De Tien Beloftes vertellen ons hoe het ons zal vergaan als we Een worden met God, in plaats van dat wij zijn geboden verplicht zijn te volgen verklaart God in GmG dat wij vrije wezens zijn met een geheel vrije wil.

Benader de Tien Beloftes dan ook als een mogelijkheid, niet als een harde verplichting, we zijn niets dan ook maar iets verplicht te doen, geloof je zulke vrijheid? Dan zien wij jou nu al als een volger van de Nieuwe Spiritualiteit: Alleen in ons hart vinden we God en kunnen we Haar horen spreken. God vertelt ons dat de tien geboden niet bestaan. De Tien Beloftes vertellen ons hoe het ons zal vergaan als we Een worden met God, in plaats van dat wij zijn geboden verplicht zijn te volgen verklaart God in GmG dat wij vrije wezens zijn met een geheel vrije wil. Benader de Tien Beloftes dan ook als een mogelijkheid, niet als een harde verplichting, we zijn niets dan ook maar iets verplicht te doen, geloof je zulke vrijheid? Dan zien wij jou nu al als een volger van de Nieuwe Spiritualiteit:


TIEN BELOFTES

Je zult weten dat je het pad van God hebt genomen, en je zult weten dat je God gevonden hebt, want er zullen deze tekenen zijn, deze aanwijzingen, deze veranderingen in jou:

1. Je zult van God houden met heel je hart, verstand en ziel. En er zal geen andere God voor Mij worden geplaatst. Je zult niet langer menselijke liefde aanbidden of succes, geld, macht of enig symbool daarvan. Je zult deze dingen terzijde schuiven zoals een kind zijn speeltjes achter zich laat. Niet omdat ze onwaardig zijn, maar omdat jij eraan bent ontgroeid.
En ook hierom zul je weten dat je het pad van God bent ingeslagen.

2. Je zult niet langer Gods naam ijdel gebruiken. Evenmin zul je Mij aanroepen voor lichtzinnige zaken. Je zult de macht van woorden en gedachten begrijpen, en je zou er niet aan denken Gods naam op een ongoddelijke wijze aan te roepen. Je zult Mijn naam niet ijdel gebruiken, omdat je dat niet kunt. Want Mijn naam het grote 'Ik ben' -wordt nooit ijdel gebruikt (dat wil zeggen zonder resultaat) en kan ook nooit ijdel worden gebruikt. En wan¬neer je God hebt gevonden, zul je dit weten.
En Ik zal je ook andere tekenen geven.

3. Je zult eraan denken een dag voor Mij te reserveren en je zult die heilig noemen. Dit opdat je niet langer in je illusie blijft, maar jezelf eraan helpt te herinneren Wie en Wat je bent. En spoedig zul je dan elke dag de sabbat noemen en elk moment heilig.

4. Je zult je moeder en vader eren, en je zult weten dat je de zoon van God bent wanneer je je Vader/Moeder-God eert in alles wat je zegt, doet of denkt. En wanneer je aldus de Moeder/Vader-God eert en je vader en moeder op aarde (want zij hebben jou het leven gegeven), zul je iedereen eren.

5. Je weet dat je God hebt gevonden wanneer je in acht neemt dat je niet zult moorden (dat wil zeggen bewust doden zonder reden). Want als je begrijpt dat je nimmer iemand anders' leven kunt beëindigen (al het leven is eeuwig), kies je ervoor geen enkele levensvorm te vernietigen of enige levensenergie over te zetten van de ene vorm in de andere, zonder de meest gewijde rechtvaardiging. Je nieuwe eerbied voor het leven zorgt ervoor dat je alle levensvormen zult eren -planten, bomen en dieren inbegrepen -en ze alleen wenst te beïnvloeden wanneer dat het hoogste ten goede komt.
En deze andere tekenen zal Ik je ook zenden zodat je weet dat je je op het pad bevindt.

6. Je zult de zuiverheid van de liefde niet ontheiligen door oneerlijkheid of bedrog, want dat is overspeligheid. Ik beloof je, wanneer je God hebt gevonden, zul je dit overspel niet plegen.

7. Je zult niets nemen wat niet van jou is, noch vals spelen, noch samenspannen, noch een ander schaden om iets in bezit te krijgen, want dit zou diefstal zijn. Ik beloof je, wanneer je God hebt gevonden, zul je niet stelen.
Evenmin zul je ...

8. Iets zeggen wat niet waar is en op die manier een valse getuigenis afleggen.
Evenmin zul je ...

9. De partner van je buur begeren, want waarom zou je de partner van je naaste begeren als je weet dat alle anderen je partners zijn? .. 

10. Het eigendom van je buur begeren, want waarom zou Je het eigendom van je naaste begeren als je weet dat alles van jou kan zijn en dat al jouw eigendom de wereld toebehoort?

Je zult weten dat je het pad naar God hebt gevonden wanneer je deze tekenen ziet. Want Ik beloof Je dat niemand die God werkelijk zoekt, deze dingen nog langer zal doen. Het is voor hen onmogelijk nog langer dergelijk gedrag te vertonen.

Dit zijn jouw vrijheden, niet je beperkingen. Dit zijn Mijn beloftes, niet Mijn geboden. Want God deelt geen bevelen uit aan wat Hij heeft geschapen. God vertelt Zijn kinderen slechts: aldus weten jullie dat je thuis zult komen. -

Uit: Gesprekken met God 1:97-99 -