donderdag 31 mei 2018

De Pleiadianen en De Arcturianen: Verbeeldingsvermogen als Vijf dimensionale Gedachte / via Suzanne Lie / Maandag 28 mei 2018

De Pleiadianen en De Arcturianen
Verbeeldingsvermogen als Vijf dimensionale Gedachte
via Suzanne Lie / Maandag 28 mei 2018


Wat is verbeeldingsvermogen?

Verbeeldingsvermogen omvat, onder andere, het vermogen om te visualiseren met de creatieve delen van jullie geest en brein om jullie vindingrijkheid te activeren en jullie creatieve en artistieke/wetenschappelijke brein.

Artistiek en wetenschappelijk zijn in één categorie geplaatst omdat zij beiden jullie vermogen aanspreken om te denken of om te verbeelden en/of te verlangen om te creëren in jullie uiterlijke wereld dat jullie hebben gevonden binnenin jullie hart en geest.

Wij zeggen “gevonden binnenin jullie hart en geest” omdat jullie hart meestal hunkert naar de (feedback loop) > opbrengst van een situatie welke gebruikt kan worden  voor het vinden van “nieuwe invoer” < een verlangen, doel, creatieve expressie etc. binnenin jullie hart waartoe jullie in staat zijn deze te “planten” in jullie geest.

Als deze verlangens alleen in jullie hart blijven, zullen jullie het geweldig vinden en door dit misschien zelfs meer van jullie zelf houden.
Maar als dit verlangen niet uitbreidt om jullie geest te omvatten, zal het waarschijnlijk een idee blijven en nooit een creatie worden.

Een “creatie” is iets wat een levenskracht draagt. Veel van deze creaties zweven, hangen rond binnen jullie bewustzijn, maar het is geen creatie totdat jullie “het leven geven” in jullie fysieke wereld door het te delen met anderen. Op deze wijze wordt jullie creativiteit “niet van jullie en voor jullie, maar via jullie en aan anderen.”

Op deze manier is het een hogere dimensionale expressie van jullie ZELF en/of van jullie bewustzijn, toegestaan op een manier waarin jullie hogere dimensionale expressie van creativiteit, kan stromen door het portaal van JULLIE ZELF en in de portalen van anderen die resoneren met deze hogere frequentie van communicatie.

Ja, creaitiviteit resoneert met een hogere frequentie om dat het een ervaring is van het hele brein. Met andere woorden, een creatief aandurven spreekt de maker aan om zowel logisch, rationeel, mentaal het linker brein te gebruiken om het te vermengen met jullie creatieve, spontane, emotionele rechterbrein.

Hoe wordt verbeeldingsvermogen ervaren?

Wanneer iemand zijn/haar instincten kan vertrouwen en de innerlijke boodschappen/berichten, kan verbeeldingsvermogen heel behulpzaam zijn om de Cirkel van Licht te vinden die iemand zijn verbeeldingsvermogen omringt en om in het hart binnen te gaan van degenen die aan het verbeelden is.

Aan sommige mensen is geleerd dat verbeeldingsvermogen “tijdverspilling” is, maar de persoon die dat zou zeggen tegen een ander is waarschijnlijk niet in staat om zichzelf toe te staan om zich te verheugen met “denken met de hele hersenen.” Denken met de hele hersenen is wanneer iemand in staat is om en de creatieve, verbeeldende rechterhersenhelft en de “draag zorg voor zaken” linkerhersenhelft te gebruiken.

Hoe wordt verbeeldingskracht met anderen gedeeld?

Verbeeldingsvermogen is enorm beperkt wanneer het niet met anderen wordt gedeeld. Verbeeldingsvermogen is vaak iets dat kan evolueren naar een nieuwe, creatieve en mogelijke werkelijkheid. Wanneer verbeeldingsvermogen buiten beschouwing wordt gelaten, zijn vele mogelijke werkelijkheden niet in staat om te worden geboren in jullie fysieke wereld.

Daarom is het delen van jullie verbeelding en het vermogen daartoe met anderen heel belonend omdat jullie eigen ideeën kunnen worden versterkt door ze te delen met anderen. Verbeeldingskracht heeft geen lang leven, zogezegd als zichzelf opgesloten of als geheim gehouden.

Gelukkig breidt verbeelding/verbeeldingsvermogen zich enorm uit wanneer deze wordt gedeeld. Het is echter belangrijk om gewaar te zijn om te weten of degene(n) met wie wordt gewenst te delen, degene(n) is/zijn die ook kunnen ingaan op hun eigen verbeeldingsvermogen.
Op deze manier is er een vrijheid van met elkaar omgaan met de ideeën zonder de vrees voor oordeel.

Aan de andere kant, wanneer jullie er gereed voor zijn om jullie creatieve zelf te delen, hebben jullie waarschijnlijk al ervaren dat “vrees voor oordeel van anderen” jullie zal stoppen met “bewegen” omdat jullie zeer verrast zijn, geimponeerd of verschrikt. Daarom gaan wij nu spreken over “angst/vrees.”

Dit is de vijdand van het creatieve uitdrukking(svermogen). Aan de andere kant, kan het creatieve uitdrukkingsvermogen jullie angst/vrees verminderen. Het voelt erg goed om jullie verbeeldingskracht toe te staan om een “stem” te hebben, een “beeld” en/of iedere andere manier waarin/op jullie verbeeldingsvermogen voorwaarts wordt gebracht vanaf jullie hart en geest om gedeeld te worden met anderen.

Sommige mensen hebben angst voor het oordeel dat zij “kunnen” ontvangen als de expressie van de verbeelding wordt bekritiseerd door anderen. Dit is normaal, dus voel jullie niet armelijk over jullie zelf, wanneer ook jullie angst voor oordeel hebben ervaren met betrekking tot jullie expressie van het Hogere ZELF.

Wanneer jullie jezelf toestaan om te ZIJN jullie creatieve ZELF, de vreugde die jullie behalen uit deze kleine daad zal dit meer dan compenseren voor enig oordeel van anderen. Dus, wees bewust dat als jullie jullie creativiteit presenteren als “ het niet komen via jullie maar van jullie,” dan kunnen jullie beter jullie Hogere Zelf toestaan jullie te begeleiden.

“Het komen via jullie” betekent dat jullie als een soort geaard station dienen voor de hogere dimensionale golven van de creativiteit die worden gezonden naar/in de frequentie van de derde/vierde dimensionale Aarde vanuit de hogere dimensies van de werkelijkheid.

Wanneer jullie jezelf toestaan om deze hogere energie aan te VOELEN die in jullie stroomt terwijl jullie creatief bezig zijn, neem alstublieft een moment om daar van binnen te vragen of aan dat in de Hogere dimensies, “Dank jullie wel voor deze transmissie. Van wie of waar ben ik deze informatie aan het ontvangen en hoe kan ik jullie bedanken?”

Dankbaar zijn voor jullie creatieve transmissies/ideeën zal jullie helpen om bewust jullie hogere berichten te accepteren, evenals het honoreren van de berichten als een geschenk dat komt VIA jullie en niet van jullie.

Wanneer jullie jezelf waarnemen als een “kanaal van hoger dimensionaal Licht,” zal jullie menselijke ego niet worden geactiveerd, aangezien het bericht een “geschenk” is van de hogere frequenties van de werkelijkheid met wie jullie NU aan het verwerven zijn een constant contact.

Wij zeggen “constant contact” omdat wanneer jullie eenmaal jullie zelf verbinden met het vijfdimensionale en verder dan hoger wezen, zijn jullie niet langer gebonden aan driedimensionale tijd.
Dan, wanneer dan ook jullie een aandrang voelen om jullie inter-dimensionale berichten te documenteren, hebben jullie een “duurzame kopie” om met anderen te delen.

Sommigen delen met woorden, andere met beelden of foto’s, dans, liedjes etc. Met andere woorden, een creatieve daad die jullie delen om jullie hogere dimensionale ervaringen te delen, staat het meer toe jullie  diepgaand te verenigen met jullie dagelijkse bewustzijn met het hogere dimensionale bewustzijn, welke VIA jullie komt en niet VAN jullie.

Wanneer jullie eenmaal in staat zijn om volledig vertrouwen te geven aan de Bron van jullie communicaties en/of inspiraties, wordt jullie ego geëxcuseerd van jullie creatieve daad. Het is jullie eigen ego-zelf die al die keren dat jullie  beschaamd, bekritiseerd en/of geplaagd werden voor het presenteren van jullie ware creatieve, multidimensionale zelf, het ego heeft al die keren verzameld en bewaard.

Wij de Pleiadianen werken vaak samen met de Arcturianen om onze geaarden te herinneren aan hun “reden van de incarnatie.”
De reden dat jullie ervoor kozen om een driedimensionaal aarde voertuig aan te nemen binnen dit NU, is de fundatie van de missie waarvoor jullie hebben gekozen om te vervullen binnen jullie huidige incarnatie.

Één ding waar jullie blij mee zullen zijn om te realiseren, zelfs wanneer jullie jezelf beoordelen als tekortkoming, of voelen dat anderen jullie beoordelen voor wat zij waarnemen als tekortkoeming, als jullie doorgaan zullen jullie ondervinden dat wat anderen over jullie denken HEEL onbetekend is vergeleken bij hoe jullie zelf een oordeel vormen over jullie zelf.

In werkelijkheid is het dat wanneer jullie jezelf toestaan “de stroom te volgen” van jullie eigen innerlijke begeleiding die jullie diep van binnen kunnen voelen, jullie voldoende zal bekrachtigen om liefdevol weg te sturen enige innerlijke of uiterlijke kritiek. Deze kritiek kan jullie gevoelens kwetsen, maar de vreugde die jullie voelen door het uitdrukken/uiten van jullie creativiteit overtreft ver jullie vrees voor oordeel.

Jullie zullen ook ondervinden dat de vreugde van het jullie zelf toestaan om jullie ZELF te uiten via wat voor vorm dan ook van creativiteit die jullie hebben gekozen, zal jullie toestaan om “onvoorwaardelijke liefde” te sturen naar degenen die jullie zullen beoordelen. Jullie kunnen deze liefde sturen omdat jullie jezelf hebben toegestaan om onvoorwaardelijke liefde te hebben voor jullie zelf via de expressie van jullie eigen scheppingskracht.

JA, creativiteit is een “kracht.” Wanneer iemand in de daad/actie is van het creëren van iets dat kwam VIA en niet VAN, wordt dit aangevoeld als ÉÉN met een hogere frequentie van werkelijkheid, evanls een hogere frequentie van jullie eigen Multidimensionale ZELF.

Ja, de HELE mensheid heeft een Multidimensionaal ZELF, zelfs wanneer hun verwonde bewustzijn hen niet zal toestaan hun eigen hogere frequenties van ZELF te ervaren. Deze conditie wordt als beste geheeld door iemand toe te staan, een raadgever, een lieve vriend(in), zelfs een huisdier of een wandeling door de Natuur, om dit te herstellen, weer juist pas te maken/af te stellen van jullie “GEVOEL VAN HET ZELF” terug naar de multidimensionale JULLIE die jullie altijd zijn geweest, maar tijdelijk zijn vergeten.

Wanneer jullie beginnen met het herinneren van jullie eigen hogere dimensionale expressie van ZELF, kunnen jullie je meer eenvoudig aanpassen aan een multidimensionale werkelijkheid waarin een “ongeziene hogere gids/ZELF” een algemeen geloof en vertrouwen is dat alle leden van de frequentie van de werkelijkheid volledig omarmen.
Veel van degenen van ons die ervoor hebben gekozen een driedimensionaal aarde voertuig aan te nemen om te assisteren met de planetaire ascentie, hebben zich erg eenzaam gevoeld.
Maar toen zij zich eenmaal de “missie” herinnerden die zij hadden gekozen voor het aannemen van deze incarnatie, herinneren zij zich dat zij resoneren met vele frequenties van werkelijkheid binnen het NU van de ENE.

Het concept van veelvoudige werkelijkheden parallel lopend binnen hetzelfde NU is moeilijk te accepteren voor degenen die nog steeds in de Matrix zijn van het zijn van “alleen maar” driedimensionaal.
Het is het langzame of plotselinge ontwaken tot de eerste bewuste interactie met een hoger dimensionaal aspect van jullie ZELF, dat jullie zal plaatsen op het “Pad van het Herinneren van jullie ZELF.”

Aanvankelijk, geloven jullie dat jullie ZELF een verschillend wezen is dat resoneert met een hogere en/of andere werkelijkheid. Echter, als jullie beginnen met hebben van regelmatige communicaties met dit “innerlijke wezen” waarvan jullie ergens WETEN dat het echt is, zal jullie driedimensional brein zich beginnen met het her-pasmaken om meer en meer hogere dimensionale informatie te ontvangen.

Het is heel vaak zeer behulpzaam om van jullie ervaringen met jullie Hogere ZELF, notities te maken, aangezien jullie driedimensionale brein vaak niet de vijfdimendionale stimuli kan behouden. Daarom wanneer jullie de informatie opschrijven, tekenen, zingen etc. en/of delen, vallen er twee dingen voor.

Het ene ding wat voorvalt is dat jullie Hogere ZELF zich bewust wordt dat jullie/jij NU gereed zijn om “notitie/dictatie op te nemen” en om het te delen met jullie driedimensional werkelijkheid.

Het andere ding is dat: jullie anderen als jullie zullen ontmoeten, welke het ook weer makkelijker zullen maken om te realiseren dat jullie Hogere ZELF in constante communicatie is met jullie.
In feite, als jullie de ervaringen delen met anderen, zullen jullie je verder openen voor jullie aangeboren “inter-dimensionale portaal” voor jullie eigen hogere frequenties expressie van jullie ZELF, evenals jullie Galactische Vrienden en Familie.

Als jullie eenmaal een “open kanaal” hebben met/tussen jullie derde/vierde dimensionale fysieke/astrale zelf en jullie vijfdimensionale hogere/multidimensionale ZELF, zal jullie leven zich voortbewegen naar/in de volgende octaaf van bewustzijn.

Met dit nieuwe, uitgebreide bewustzijn van jullie Multidimensionale ZELF en jullie Multidimensionale Werkelijkheid, zullen jullie je NOOIT meer alleen voelen. Jullie zouden alleen kunnen zijn, bijvoorbeeld temidden van een oceaan, maar jullie hogere dimensionale ZELF zal met jullie zijn en jullie begeleiden en beschermen.

Hoe zijn jullie een expressie van jullie Hogere ZELF?

Het antwoord op deze vraag is: IEDERE DAG op ALLE MANIEREN !

http://suzanneliephd.blogspot.nl
http://www.multidimensions.com.

Vertaling voor wakkeremensen door Anja
Met Liefde en Zegeningen !