De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 13 mei 2018

Dagtekst van Zondag 13 mei 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 13 mei 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Kwadratuur van de cirkel- de oplossing van dit probleem bevindt zich in de boom en in de mens -

"De meetkundigen van de oudheid hebben geprobeerd om het probleem van de kwadratuur van de cirkel op te lossen, dat wil zeggen, door zuiver geometrische bewerkingen een vierkant te vormen met dezelfde oppervlakte als een cirkel. Maar dat probleem is onoplosbaar. Behalve voor de Ingewijden. 

Sinds lange tijd hebben de Ingewijden de oplossing gevonden voor het probleem van de kwadratuur van de cirkel, door het observeren van de natuur, en in het bijzonder de bomen waaraan periodiek bladeren, bloemen en vruchten groeien. Iedere lente komt de geest het leven vernieuwen in de natuur. De geest wordt voorgesteld door de cirkel, het symbool van het oneindige universum, en het is in deze cirkel dat het vierkant, de materie, kan bloeien en vrucht dragen telkens wanneer de geest terugkeert. Wanneer de boom, verlevendigd door de geest, de vruchten van de geest draagt, heeft hij de kwadratuur van de cirkel opgelost. En door ernaar te streven om de geest in onze materie te laten indalen, zullen ook wij er op een dag in slagen om het probleem van de kwadratuur van de cirkel op te oplossen."

Omraam Mikhael Aivanho
http://www.prosveta.com/