woensdag 30 mei 2018

Dagtekst van Woensdag 30 mei 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 30 mei 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

het Beeld van God: het enige dat erkend wordt door de geesten van de natuur -

"In Genesis staat dat God de mens naar zijn beeld geschapen heeft. Maar hoeveel mensen zijn zich ervan bewust dat ze drager zijn van Gods beeld? De meesten hebben toegelaten dat zoveel onzuivere lagen dat beeld bedekten, dat de lijnen ervan vervaagd of zelfs gewist zijn, en dat is de reden waarom ze zo zwak en hulpeloos zijn. Werk er dus aan om dat beeld opnieuw te laten verschijnen en zelfs de natuurgeesten zullen je komen dienen. Wanneer je hen vraagt om je te helpen bij je werk of om je te komen redden, zullen ze blij zijn om je verzoek in te willigen, omdat ze dat beeld in jou herkennen, het enige dat ze respecteren.

De natuurgeesten zijn de geesten van de vier elementen. Er zijn boeken over magie die uitleggen hoe de mens zich van hen kan bedienen. Maar let op, ze gehoorzamen niet aan om het even wie en ook niet aan om het even welke vereiste. De enige macht die ze respecteren, is die van het licht dat door de zonen en dochters van God uitgestraald wordt als ze er door hard werken in geslaagd zijn om in zichzelf het ware beeld van hun Schepper te doen verschijnen."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/