Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 17 mei 2018

BELOFTEN / Mei 2018 / Elias

BELOFTEN
Mei 2018 / Elias


Wij bewegen ons langzaam naar de samenleving van de Nieuwe Tijd en ervaren dat er veel veranderingen plaatsvinden, niet in het minst op het vlak van ons voelen en denken. Hierbij komen vooral onze normen en waarden in de schijnwerpers, die ons veelal door de omgeving, door de godsdienst of cultuur werden opgelegd. Voor zo ver ze niet stroken met de wijsheid van onze ziel, is het een goed idee om een en ander opnieuw te bekijken.

In een vorig artikel heb ik over de veranderingen in relaties geschreven zoals die op weg naar de nieuwe samenleving steeds meer plaatsvinden. Deze keer kom ik met een andere kijk op beloftes.

Wij leven veel authentieker als wij ons niet onvoorwaardelijk binden door het afleggen van beloften die tot ver in de toekomst reiken. Want elke belofte die we breken heeft vergaande consequenties.


Beter is het om in het Hier en Nu te beloven: 
- Ik beloof je dat ik je vandaag zo authentiek als mogelijk zal ontmoeten.
- Ik beloof je dat ik niet zal liegen of bedriegen.
- Ik beloof je dat ik steeds open en eerlijk mijn gevoelens over jou en onze relatie met je zal delen.

Dit wil niet zeggen dat relaties best heel losjes moeten worden beleefd, want een huwelijk is nog steeds buitengewoon zinvol.

Bij de verklaring: 'Jij bent mijn man' - 'Jij bent mijn vrouw', ontstaat er een zekere exclusiviteit en daartoe behoort de bereidheid om steeds onze gevoelens naar elkaar toe, te delen. Dat lost op voorhand mogelijke conflicten op en helpt om nog dichter tot elkaar te komen. Komt het dan toch tot conflicten dan moeten we ook werkelijk alle mogelijkheden bekijken om samen weer harmonieus verder te kunnen leven om zo een scheiding te voorkomen.

Monogame relaties zijn weliswaar de norm maar ook met andere vormen van samenleven is niets mis, mits ze door allen vanuit het hart worden beleefd. Vaak ook een goede oefening om alle vormen van jaloezie kwijt te geraken. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die genoeg hebben aan één partner en daar een heel leven lang gelukkig en liefdevol een diepgaande relatie mee beleven.

Toch dragen nog veel mensen de verwondingen en pijn uit andere relaties en incarnaties met zich mee. Zij hebben dan vaak een verbinding nodig die op dit vlak helend werkt, vóór ze instaat zijn om ware Liefde te leven. Samenvattend kunnen we over relaties nog het volgende zeggen: laten we steeds open blijven en onze ziel de leiding geven. We blijven steeds verantwoordelijk voor alle situaties waarin we verzeild raken. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons hart en voor onze Liefde. 

Zou het ooit gebeuren dat we verliefd worden op een ander dan moet de eerste stap zijn dat we er open over kunnen praten, dat we alles met onze partner gaan delen. Zo'n openheid heeft vaak ook wonderen tot gevolg zodat het geheel soms een totaal onverwachte wending kan nemen.

Het hart bezit een grote wijsheid, weet altijd wat ze doet en brengt mensen samen, die om de een of andere reden ook samenhoren en probeert ze ook op een steeds dieper niveau samen te brengen. Alle reden dus om ons hart vertrouwen te schenken en het trouw te volgen. En als we dan een mens vinden die we werkelijk met heel ons hart liefhebben en het diepe gevoel hebben om met deze mens door dik en dun door het leven te gaan, dan is het zeker waardevol om bepaalde beloften af te leggen zoals boven aangegeven. Vermijd om 'eeuwige trouw' te beloven, dat functioneert niet, dat kunnen we niet beloven. Wel dat we bereid zijn om ons steeds voor de liefde in te zetten. We kunnen beloven dat we nooit onze kop in het zand steken en weigeren om onze gevoelens met elkaar te delen. Dit is een goede manier van beloven, het gaat dan om de bereidschap om samen te groeien. 

Natuurlijk hebben we vroeger, in dit en andere levens veel beloften afgelegd en gebroken. Hoe gaan we daar het beste mee om?

Het is inderdaad zo dat velen, zonder het te weten, onder oude gebroken beloftes lijden. Om dit op te lossen is er werk op zielenniveau nodig, waarbij er contact moet worden genomen met de ziel van de ander waarbij we tot uitdrukking brengen dat wij spijt hebben dat we onze beloftes niet hebben kunnen waarmaken. We vragen dan de ziel van de ander om accoord te gaan om samen die belofte los te laten.

Mensen die moeite hebben om zo'n gesprek tot stand te brengen kunnen altijd contact nemen met een helderziende of medium die instaat is om die belofte energetisch op te lossen. Een verbroken belofte is geen detailkwestie want deze kan sterk blokkerend werken. Die energie is nog altijd in ons systeem aanwezig, zelfs als de ander al lang is gestorven. Worden beloftes niet opgelost, dan slepen we ze mee van de ene incarnatie in de ander. Hulp halen bij het oplossen van dit probleem is ook al waardevol omdat de helderziende ook kan zien of er nog andere lasten of thema's op de ziel liggen, die dan eveneens kunnen worden opgelost.

Voor alles is er een juist moment. In de huidige fase van de ascentie naar de vijfde dimensie komt deze thematiek nu op ons bord te liggen. Hierbij gaat het niet enkel om gebroken beloften in dit leven maar ook om die uit andere incarnaties. Zoals altijd bij healing geldt ook hier dat we het geheel in Gods Hand leggen: "Niet mijn wil, maar uw wil geschiede. Ik vraag om ondersteuning zodat alle beloftes die ik ooit in dit of andere levens heb gedaan nu worden opgelost zodat mijn ziel weer vrij kan worden."

Mensen die al wat meer gevorderd zijn in het voelen en waarnemen kunnen het wellicht ook zelf af. Visualiseer in zo'n geval dat je voor een grote wand staat die al je incarnaties symbolisieert. Mediteer met dat beeld en kijk waarvan je bewust wordt. De beloftes die dan opduiken kun je dan ook zelf met de betrokken zielen oplossen.

Een andere manier bestaat uit het werken met het eigen energieveld, waar de beloftes zich vertonen in de vorm van vlekken. Ofschoon het een oude belofte betreft is het niet zeker dat de gebeurtenis op zich nog in het systeem ligt opgeslagen, daarom is een regressie hier niet op zijn plaats. Mediteer met een dergelijke vlek, voel de zwaarte, confronteer je met dat gevoel en adem er zolang doorheen tot het oplost en je een diep vredig gevoel overhoudt. Dan weet je dat het ook definitief is opgelost. Werk vervolgens met de andere waargenomen vlekken.

Overigens gaat het niet enkel om beloftes, ook het oplossen van een verbroken eed of van gedane vervloekingen zijn belangrijk, want ze hangen ook als lood aan ons energiesysteem. Deze kunnen op dezelfde manier als boven aangegeven worden afgewerkt. 

Voor degenen die nog niet zover zijn gevorderd: begin met hier alvast de basis voor te leggen. Dit betekent dat ik tijdens de meditaties, als ik helemaal stil ben geworden me inlaat met mijn verdrongen gevoelens. Ik dooradem die angst, die onmacht, dat verdriet, Ik voel tegelijkertijd mijn lichaam en meer speciaal de plekken waar er spanning of pijn voelbaar is en adem ook hier door in en uit. Zo word ik steeds meer bewust, en van mijn innerlijke werkelijkheid, van mijn fysieke lichaam en van de impact van gebroken beloften. Dus: don't promise - just do it ...


https://www.elias-medium.info/