zondag 27 mei 2018

Aranuth Spreekt: Realiteiten. / Malcolm Bell / 25 mei 2018

Aranuth Spreekt:
Realiteiten.
Malcolm Bell / 25 mei 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

 Commentaar:

 Verschillende mensen hebben onlangs contact met mij opgenomen, en vertellen mij vaak dat hun opgroeiende tienerkinderen lange periodes van desinteresse vertonen, van gelatenheid en lethargie.
Velen vertellen dat zij geen of weinig interesse hebben in het leven en gewoon rond willen hangen in huis met een luie mentale en fysieke houding. Ja, dit is een onderdeel van het pakket van veranderingen maar toch betekent dit niet dat zij het leven op zouden moeten geven. Het leven is een uitdaging…. dat is ook de bedoeling! Sommigen stellen dat “stil en rustig” zijn deel uitmaakt van hun vooruitgang en ascensie: dat is het niet!

Er is overal een tijd en een plaats voor; een balans in het werk / verantwoordelijkheid en rust / spel. Ik denk terug aan de Ouden die zeggen: Voor de verlichting: hak hout en draag water. Zoals een bij mij in hoog aanzien staande vriend vaak zei: “Blijf doorgaan met doorgaan!”

Iedereen heeft een pad te belopen en dat omvat vele levensuitdagingen, ervaringen en lessen en kan op deze manier bijdragen aan zielsverrijking. Het proberen om dit levensplan te omzeilen is gewoonweg ziekelijk en dwaas.


Als ervaren medium en helderziende wordt mij vaak verteld dat ik zo “gelukkig” ben, dat ik “beschermd” ben tegen de pijnlijke ervaringen en gevaren van het leven. Niets kan meer bezijden de waarheid zijn.

Ik, als zovele andere geïncarneerde zielen hebben doorstaan, doorsta net als vele anderen evenveel, en vaak pijnlijker en uitdagender levenservaringen dan anderen. Velen van ons komen daardoor in een moeras van zelfmedelijden en een graad van wanhoop als er moeilijke tijden zijn met speciale uitdagingen.

Wij zijn hier om te ervaren, te leren en vooruit te gaan: dit heet zielengroei, zielsverrijking.
Onthoud dat het over het algemeen alleen de sterkste, de meest veerkrachtige zielen zijn die worden toegestaan om de grootste levensuitdagingen aan te gaan.

Nogmaals: het is een zaak van “doorgaan met doorgaan!”

Een ander verhaal: In een ruimte, stromend tussen slapen en waken, in een veranderde – misschien vervormde tijd, verscheen John Lennon bij mij in een visioen en begon “Imagine” te zingen. Hij zong het niet eenmaal, maar verschillende keren. Toen ik wakker werd realiseerde ik mij dat de boodschap helder was. Als wij iets in ons leven wilden scheppen en manifesteren moeten wij ons de blijde, geweldige en prachtige resultaten “Imagineren” voordat zij zich in ons leven manifesteren. Gewoon: “Imagine”.

Boodschap

Wel, goedenavond, dierbare zielen. Welkom Thuis; welkom in jullie huis van Licht.

Dit is volgens mij jullie Atherton Home. Ik ben hier eerder geweest en heb met jullie gesproken en nu ben ik teruggekomen om jullie onze individuele boodschap te brengen die meestal een consensus van opinie is van mijn broeders en mijzelf op ons speciale niveau.

Nu ik het toch over niveaus heb lijkt het mij goed om met jullie te spreken over wat jullie je niveaus noemen. Jullie vibratie-niveaus om precies te zijn. Om nog preciezer te zijn: jullie noemen hen “spirituele niveaus.” Nu is dat goed en wel, maar het is niet helemaal correct, maar het is jullie zienswijze van wat realiteit is en wat geen realiteit is.

Er is ook nog jullie zienswijze van niveaus waarvan jullie denken dat het gradaties betreft. Er zijn geen onderscheidende lijnen of grenzen in de gebieden, in de ethers, het is allemaal Een, echter, als jullie jezelf op de bodem van een oceaan kunnen voorstellen en langzaam omhoog gaan, langzaam, langzaam naar het oppervlak dat jullie uiteindelijke doel is, lijkt dit er veel op.

Er zijn dus geen gradaties, niveaus, afdelingen of compartimenten in de oceaan: er zijn ook geen compartimenten of graden in de “Oceaan van het Al.” De Oceaan van Al Wat Is.
Nu, als jullie het hebben over spiritueel zijn, spiritualiteit, enzovoorts, wil ik als eerste het feit noemen dat spirit, spiritualiteit, niet iets is waarnaar je zou moeten verlangen. Niet iets dat je zou moeten proberen te bereiken. Niet iets dat je als doel zou moeten zien. Gewoon omdat, en hier is de grap, jullie Spirit zijn!

Als jullie dus zoeken naar een graad van spiritualiteit dan kijken jullie naar jezelf, nietwaar? Nu weten jullie dus waar jullie zelf is en wil ik jullie adviseren te stoppen met het zoeken naar spirit, die jullie zelf zijn….. jullie hebben jezelf al gevonden. Om hier nog even op verder te gaan, Spiritualiteit, wel, wij hebben jullie vaak verteld, vele vele malen, dat jullie spirit zijn. Jullie zijn Spirit in de vorm. Belichaamde spirit-energie. Dat zijn jullie en jullie zijn hier op dit driedimensionale niveau, dit niveau van solide materie en jullie zijn hier specifiek voor een leerproces. Dit niveau van solide materie werd dus bedacht en geschapen zodat jullie zielen hier kunnen komen en genieten van een driedimensionale, fysieke lichaamservaring. Als jullie dit gebied verlaten en naar een ander niet-fysiek gebied gaan, als jullie dit fysieke gebied verlaten zal dit voor jullie ophouden te bestaan.

Het zal ophouden te bestaan omdat het de niet-realiteit is. Deze realiteit, zoals jullie dit zien, is een constructie. Hij was eenvoudigweg ontwikkeld om voor jullie een leeromgeving te bezorgen; dus wees gewaarschuwd: Ik kom bij jullie op visite. Ha Ha Ha. Oh, ik geniet van deze bezoeken.

Het is bedrieglijk om te denken, te zeggen of te willen, spiritueel te worden als jullie dit al zijn. Spiritualiteit of spirituele vooruitgang bestaan niet echt in de vorm of het formaat waarvan jullie denken dat het dit doet.

Wij zullen naar een positie gaan waar wij kunnen pretenderen dat jullie nu uit de derde dimensie zijn gegaan. Waar gaan jullie naartoe? Wel, dat heb ik zojuist beschreven. Jullie gaan naar de “Oceaan van Al Wat Is.”

Net zoals de oceaan verandert de diepte van Al Wat Is: de temperatuur en de elementen van het water veranderen en vele andere dingen die verwant zijn aan het water veranderen en zo veranderen er ook dingen voor jullie als jullie overgaan en een niet-fysiek wezen worden.

Omdat wij hebben gezegd dat er geen compartimenten, geen gradaties of niveaus zijn, gaan jullie naar het “Veld van Alles”, de “Oceaan van Al Wat Is” en drijven jullie voor een korte periode rond in de energie totdat jullie licht…..nu wil ik graag dat jullie goed luisteren, jullie licht, het ont-lichaamde energiewezen dat jullie zijn, jullie Licht zal magnetisch zijn, jawel magnetisch, het wordt aangetrokken tot een vibratieniveau dat overeenkomt met jullie niveau van ervaring en ontwikkeling.

Ervaring en ontwikkeling niet alleen van dit leven maar van jullie hele serie levens. Jullie complete reeks levens. De opeenstapeling van ervaringen, lessen, jullie ontwikkeling en zielengroei, jullie licht, zal magnetisch worden aangetrokken naar het Licht van het niveau waar jullie het best ondergebracht kunnen worden.

Wij hebben het nu over accommodatie. Wel, laten wij het zo zeggen: nogmaals, er zijn geen compartimenten, geen niveaus, geen grenzen, maar toch zijn er realiteiten gelijk aan miljarden kleine belletjes en elk van die belletjes, als dit het is waar jullie toe aangetrokken worden, is een stand-alone energieniveau, zoals jullie dit zouden noemen. Het is een op zich staande realiteit. Wij hebben het al gehad over de niet-fysieke realiteit; in deze niet-fysieke realiteiten zullen jullie in staat zijn om te zien, waar te nemen en alles te ervaren dat die realiteit te bieden heeft en op dat punt in de tijd zal het jullie voorkomen dat dit de enige ware of echte realiteit is terwijl het in werkelijkheid maar een van miljarden realiteiten is. Jullie kunnen die realiteit delen met anderen. Misschien een paar, misschien meer, maar in die realiteit zullen jullie andere wezens waarnemen ook al zijn het energiewezens, met energie doortrokken wezens; jullie zullen nog steeds een “lichaam” van hen waarnemen op dezelfde manier als waarop jullie in het gebied van jullie derde dimensie een lichaam waarnemen.

De reden waarom ik jullie deze kennis breng is dat wij in de Broederschap, in de gebieden, graag willen dat jullie een beter begrip hebben van de realiteiten; de realiteiten die jullie zien en natuurlijk zijn er miljarden realiteiten, en elke realiteit is authentiek. Hij bestaat en is er voor zielen wier licht magnetisch werd aangetrokken naar die realiteit omdat dit de realiteit is, laten wij zeggen, die ziel het verdient om in te “wonen.” Dat wil zeggen: de realiteit waar jullie je vorige levens op dit fysieke niveau zullen overdenken, maar jullie zullen ook leren. Jullie gaan niet naar een andere niet-fysieke realiteit om lekker op je achterwerk te blijven zitten.  

Het leren gaat steeds verder en verder. Als jullie dus magnetisch worden aangetrokken tot die realiteit zullen jullie meer ervaringen en lessen enzovoorts hebben, om toe te voegen aan, uit te breiden van jullie zielengroei, om je zielen-kennis toe te laten nemen en je begripsmogelijkheden toe te laten nemen; en als jullie een realiteit bereiken die hoog genoeg is zullen jullie de geheimen leren kennen van de manier waarop men kan scheppen. Jullie zullen de geheimen van de schepping zelf leren kennen.

Als jullie dus door het leven op Moeder Aarde gaan zouden wij graag willen dat jullie je realiseren dat elke dag van je leven leermogelijkheden biedt en vaak leren en ervaren jullie terwijl jullie je dit helemaal niet, of niet helemaal bewust zijn.

Als jullie dus door het leven op Aarde gaan denk dan niet dat “dit alles” is, want dit is niet zo. Het is zeer, zeer veelomvattend, uitgebreid en alles-omarmend over de hele linie. Wij zien leven op Aarde als een zeer vage, onbelangrijke en vluchtige realiteit die er alleen is om het doel te dienen om te zorgen voor een mogelijkheid om te ervaren en te leren. Als jullie nu je gidsen en misschien geascendeerde meesters en andere grote wezens willen oproepen zou het mooi zijn als jullie je realiseerden dat deze wezens zijn samengesteld uit energie en dat hun energie zich vermengt met jullie energie en dus zijn zij ook niet zo ver weg.

Het is voor jullie helemaal niet zo’n karwei om door te moeten reizen en grote dingen overwinnen om te leren met hen in contact te komen. Jullie doen het meestal al zonder het te weten.

Toch, als jullie het bewust willen doen is het gewoon een kwestie van stil zitten, je geest rust te geven, jezelf afhouden van de buitenwereld van solide materie en gewoon je gids op te roepen. Roep je Hoger Zelf aan. Roep je opgestegen meesters aan. Jullie hoeven geen overdreven gehoorzaamheid te hebben ten opzichte van wat jullie zien als een opgestegen meester van een niveau dat jullie nooit zullen bereiken. Dit is onjuist. Jullie kunnen makkelijk contact maken met je gidsen of je meesters.  Jullie kunnen met iedereen contact maken en dit betreft ook de Bijbelse figuren. Jullie kunnen via je gedachten met hen allemaal contact opnemen.

Hoe sturen jullie je verzoek naar je meester? Jullie sturen het, dwingen het af, met hart-gevoeld verlangen en emotie. Het is de emotie van dit hart-gevoelde verlangen die de raketaandrijving is die jullie van hier (knipt met zijn vingers) naar daar (knip, knip) brengt. Van jullie naar de meester. Dit komt omdat de meester maar zover weg is (knipt weer met zijn vingers)

In deze wereld van het aardse leven hebben jullie welzeker je verplichtingen maar jullie hebben ook je hogere verplichtingen, jullie, laten wij zeggen, jullie verbondenheid om jezelf omhoog te brengen; je energie op te tillen die in werkelijkheid jullie begrip en kennis omhoog brengt van wat werkelijk is.

Wat werkelijk is……. is Al Wat Is. Dat is iets om eens te overdenken als jullie willen. Misschien willen jullie iets meer tijd besteden om naar binnen te gaan en een emotioneel geladen vanuit het hart gevoeld verlangen te hebben om kennis te vergaren; om informatie te vergaren, om assistentie te zoeken betreffende de manier om je pad met meer succes en groter gemak te belopen in een hogere staat van liefde, gelukzaligheid, etc. etc. 

Op deze dag ben ik dus gekomen om jullie deze informatie te brengen en wij in de gebieden weten heel goed dat onze boodschappen naar een veel groter aantal zielen zal gaan die niet fysiek en geografisch bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

En, lieve zielen, voordat ik vertrek wil ik jullie aan een ding herinneren: er is weinig, zeer weinig verschil tussen jullie geïncarneerde zielen en ons, lieve zielen die niet zijn geïncarneerd.

Wij zijn maar een gedachte bij jullie vandaan. Het enige verschil is dat jullie een solide fysiek lichaam hebben aangenomen om jullie ervaringen en leerprocessen te kunnen uitvoeren. Wij hebben dit proces in het verleden vele malen voltooid en geven er de voorkeur aan om te werken vanuit hoger vibrerende niet-fysieke realiteiten.

Ik dank jullie omdat ik hier vandaag mocht komen en ik wens en hoop oprecht dat de boodschap, de informatie die ik vandaag heb gebracht, van groot voordeel voor jullie zal zijn. 

Dank jullie wel, lieve zielen. Goedenavond.