donderdag 3 mei 2018

Aartsengel Michael: Het Spiraalvormige Pad van Ascentie / 30 April, 2018 / Ronna Herman

Het Spiraalvormige Pad van Ascentie
30 April, 2018

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL *LM-5-2018
Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster

Geliefde Meesters,

Allereerst wensen wij op te helderen WAT ASCENTIE NIET IS.
In jullie huidige staat van de evolutie, zal de ascentie van het fysieke lichaam samen met jullie Ziel-Zelf alleen mogelijk zijn voor een paar zeer geavanceerde avatars die het pad hebben geopend voor de ascentie van de mensheid naar het volgende niveau van hoger bewustzijn. De geliefde Jeshua, samen met vele grote avatars en het engelenrijk, hebben de basis gelegd en hebben de kosmische Zaden geplant van het Schepperslicht ter voorbereiding voor dit buitengewone proces.

Om in deze tijd te ascenderen in het fysieke levensschip, zouden jullie bijna moeten voltooien de transformatie van jullie fysieke lichaam naar de frequenties van het Goddelijke Licht en de harmonieën van jullie Ziellied verheffen naar/tot degenen van de hoogste vlakken van de Vijfde Dimensie en daarboven. Het is wensdenken om aan te nemen dat het mogelijk is om de dichtheid van een Drie/Vierdimensionaal fysiek lichaam te transmuteren naar een Vijfdimensionaal voertuig van Licht in één levensduur.

Jullie, de voorhoede, de Sterrenzaden, voorzien de brandstof, Adamantine Deeltjes van het Licht, om de Zaden van de ascentie te activeren, die op de Aarde meer dan 2000 jaar geleden werden geplant. De mensheid is in een stadium van zuivering, ter voorbereiding voor een veel grotere uitbreiding van het bewustzijn, wat steeds meer en meer Zielen treft, zoals het de Aarde schoonveegt en als gevolg daarvan exponentieel versnelt.

In het huidige stadium van de evolutionaire verandering bevinden de fysieke lichamen van de aspiranten / discipelen zich in het proces van het doordrongen raken van de transformerende kracht van het Schepperslicht. De cellen van het hoger bewustzijn zijn aan het ontwaken, barsten uit met de alchemistische formule van transformatie. Jullie zijn bezig jullie Auraveld aan het reinigen van een groot deel van de negatieve/vervormde vibrationele frequentiepatronen welke jullie Aura Licht hebben gedimd en hebben geresulteerd in de wancreaties binnen het fysieke voertuig.

In het cellulaire lichaam zijn toxines ingesloten, die moeten worden ‘bevrijd’ of verfijnd zodat jullie de harmonieuze frequenties van jullie meervoudige lichaamsstructuur opnieuw kunnen integreren.
De Lichtlichaamscellen zijn gedimd, net zoals het Auraveld mistig is geworden en overvol, verstopt, verzadigd met negatieve energie.
De Godscellen zijn nog steeds aanwezig en functioneren in jullie; ze zijn echter in de loop der tijd afgenomen en gedimd door gebrek aan ‘voedsel’. Het is alsof jullie voortdurend verontreinigd voedsel hebben gegeten, wat gedurende een lange periode het lichamelijke levensschip zal vernietigen. Het ego-begeertelichaam is sluw en volhardend en het zal jullie constant aansporen naar het zoeken van steeds meer lichamelijke sensaties en genotzucht, vaak met desastreuze resultaten.

Jullie moeten begrijpen dat de verschillende delen van jullie lichaam resoneren met een grote verscheidenheid aan frequentiepatronen, afhankelijk van de draaibeweging en de zuiverheid van jullie chakrasysteem. Jullie moeten altijd streven naar een maximale harmonie binnen ieder niveau van jullie Hogere Zelf dat jullie integreren. Vergeet niet dat ascentie een nooit eindigend proces is, want alle niveaus van de Schepping hebben een ingeboren verlangen om te zoeken en om te verwezenlijken het volgende hogere niveau van bewustzijn.

Overweeg het idee dat de mensheid tegelijkertijd vier realiteiten aan het ervaren is: fysiek, mentaal, emotioneel en astraal.
In de fysieke / materiële wereld, waar jullie lichaam en fysieke zintuigen de belangrijkste focus hebben, bepaalt jullie gezondheidstoestand hoe interactief jullie zijn in de wereld van de lichamelijkheid en hoeveel jullie zullen genieten van de ervaring.
Jullie progressie naar de Hogere Rijken van bewustzijn is een geleidelijk ontwakingsproces, waarbij jullie ontwaken voor de duwtjes gevende / wijsheid van jullie Ziel en directe Hogere Zelf / Overziel.

Als jullie het pad betreden van ver-LICHT-ing, leiden jullie het proces in van de ontwikkeling van bewustzijn / bedachtzame gewaarwording.
Jullie moeten je eerst concentreren op de fysieke aspecten van jullie Zijn: jullie fysieke levensschip, het chakrasysteem, jullie emotionele natuur en jullie mentale vermogens.
Geleidelijk, na verloop van tijd, als jullie een zekere mate van eenheidsbewustzijn in jullie staat van Zijn balanceren, harmoniseren en integreren, zijn jullie er klaar voor om toegang te verkrijgen tot de vibrationele patronen, de wijsheid, attributen en vermogens van de hogere vierde en lagere vijfdimensionale realiteiten.
Dit is het basisproces dat wij soms “Ascentie in Bewustzijn” noemen.

Jullie hebben een Etherisch Lichaam dat een complete, authentiek replica van jullie fysieke, mentale en emotionele lichamen bevat.
Wanneer jullie transcenderen of jullie ‘lichaam’ verlaten, is het Zilveren Koord (zoals het soms wordt genoemd) verbroken. Op dat moment verlaten jullie volledig het fysieke levensschip, wat onmiddellijk uiteen begint te vallen. Wat over zal blijven is het geraamte, harde omhulsel van het subtiele (fijne, doordringende) lichaam, dat is samengesteld uit astrale emotionele en mentale substantie die moet worden opgelost voordat de Ziel door kan gaan naar het volgende niveau van bewust gewaarzijn. Wij hebben eerder uitgelegd hoe de niet-ontwaakte Zielen naar speciale plaatsen worden gebracht, wat genoemd zou kunnen worden Intensive Care Units, waarbij via prachtige Engelen van Barmhartigheid, de Liefde en het Licht van de Schepper continu naar en door het Auraveld van elke Ziel wordt uitgestraald tot het negatieve geraamte van de verkeerd gekwalificeerde energie volledig is getransmuteerd.

Het is echter belangrijk dat jullie begrijpen dat het proces van de dood /overgang, het proces na de dood, radicaal is veranderd.
Niet langer gaat iedere Ziel de dichte astrale gebieden in om hun beurt af te wachten om te reïncarneren op de Aarde.

Als jullie een Zelfbewuste persoon zijn wiens Ziellied resoneert met de hogere Vierde/ lagere Vijfde Dimensies of hoger, worden jullie automatisch meegenomen naar het juiste vlak waar alles lijkt op de realiteit die jullie achterlieten – alleen veel grootser, mooier en meer vrolijk, liefdevol en vredig. Jullie zullen volledig bewust door de poorten van de Hemelse Rijken gaan. Jullie zullen jullie voorbije leven herzien als een waarnemer en jullie mogen afscheid nemen van degenen die jullie dierbaar zijn, na aan het hart liggen; zij zullen echter langzaam naar de achtergrond verdwijnen, tenzij ze lid zijn van jullie directe Zielfamilie.

Nogmaals, de frequenties die jullie projecteren of resoneren zullen bepalen naar welke dimensie of subniveau jullie worden gebracht en ook naar welke niveaus van de kosmische informatie jullie toegang zullen hebben. Jullie Auraveld is als een mantel die jullie Etherisch / Astrale Lichamen omringt en het is ofwel een mantel van Licht of een omhulling van negatieve, disharmonische energie die jullie hebben verzameld gedurende jullie vele ervaringen uit vorige levens.

Jullie zijn samengesteld uit eenheden van energie: mentaal, emotioneel, fysiek, astraal en spiritueel. Jullie moeten het feit leren en accepteren dat jullie een creatie zijn van krachtige energie, een originele Vonk van Goddelijke Bewustzijn. Als een zelfbewuste medeschepper, zijn jullie ook de directeur van de energie via jullie eigen krachtige gedachten, acties en intenties.

Jullie bestaan in een wervelwind van energie; energiekrachten die ofwel de Oerlevenskrachtsubstantie, het half-spectrum Licht van de lagere dimensies of de wonderbaarlijke, allesomvattende Adamantine Deeltjes van het Schepperslicht uit de hogere rijken van bewustzijn.

Jullie mentale gemoedstoestand en de kwaliteit van resonantie van jullie emotionele aard bepalen de uitkomst van jullie creatieve inspanningen. Als een medeschepper zullen jullie vorm geven aan en manifesteren jullie creatieve ideeën / gedachten en dan moeten jullie  de resulterende gemanifesteerde expressie van jullie gedachten en acties ervaren – zo verklaren de Universele Wetten.

Jullie moeten een efficiënte regisseur worden van de Kosmische energie krachten. En zo worden een bewuste waarnemer zoals jullie losraking uitoefenen vanuit binnen jullie Heilige Hartcentrum.
Sta jullie zelf niet toe om te worden getrokken naar/in een  draaikolk, een vortex van negatieve energie door anderen gecreëerd.
Leer om standvastig te zijn en in controle, zoals jullie geleidelijk aan de regisseur worden van al van jullie Heilige energie.

Sta niet toe dat iemand jullie sereniteit en harmonische natuur verstoord. Onthoud echter dat als jullie af en toe een menselijk moment hebben, stop en haal diep adem en keer terug naar het centrum, terwijl jullie een salvo van Violet Vuur uitzenden om elke disharmonische energie te transmuteren en om alle wanenergie op te lossen. Jullie zijn soms te hard met oordeel over jullie zelf.
Perfectie wordt niet verwacht, geliefde harten.

De uitstraling van jullie Hogere, Overziel Zelf doordringt geleidelijk en verspreidt zich door jullie fysieke en emotionele lichamen, daardoor geleidelijk vrijgevend, ieder opgebouwd, verzameld, negatief, astraal puin. Het gecombineerde Licht van de Overziel van de hele mensheid is zich geleidelijk aan het oplossen van de verontreinigende, vervormde vibratiepatronen van de astrale gebieden.
In het verleden werd dit het “collectieve bewustzijn” genoemd, de negatieve denkpatronen van de mensheid.
Liefde, sereniteit en vreugde zijn de belangrijkste eigenschappen van de Overziel.

De gedachten van de meeste mensen zijn over het algemeen willekeurig en zonder focus. Het verlagen van de frequenties van jullie hersengolven of het leren om een Alphastaat van bewustzijn te handhaven, voorziet van een scherpe focus van jullie aanhoudende denkprocessen en geeft duidelijk richting aan het onderbewustzijn.

De Alpha Meester-technieken zijn een diepgaand en krachtig hulpmiddel. Jullie bewust denken (be)vat, maar het is jullie onderbewustzijn die de inkomende informatie verwerkt en actie onderneemt. Door een Alpha Meester te worden en het juiste Alphaniveau van bewustzijn te behouden, zullen jullie in staat zijn om met het onderbewustzijn in wisselwerking te zijn en ermee te communiceren. Het gaat verder dan wilskracht wanneer jullie het vermogen ontwikkelen om direct met jullie diepe, instinctieve, innerlijke geest communiceren en met jullie Heilige Geest.
Jullie zullen bemerken dat jullie op een natuurlijke manier de beste beslissingen nemen en de juiste actie ondernemen om jullie doelen te bereiken.

Het ascentieproces begint wanneer jullie Zielzelf de juiste positie als regisseur van het fysieke, mentale en emotionele zelf heeft hervat.
Het is alsof een ontstekingsschakelaar is ingeschakeld in jullie DNA, dat de blauwdruk bevat voor jullie perfecte Adam / Eva Kadmon Lichtlichaam. Een reeks latente coderingen wordt geactiveerd via de hogere frequenties van het Licht die jullie zijn begonnen te integreren. Deze Lichtvibratiepatronen bevatten specifieke coderingen van kleur en harmonische stromen die de cellen en organen in de lichamelijke vorm zullen beïnvloeden. Geleidelijk aan zullen de cellen het Licht gaan absorberen en metaboliseren en deze Lichtdragende cellen zullen beginnen te doordringen en het gehele fysieke levensschip beïnvloeden.

Het transformatieproces wordt vervolgens geïnitieerd, waarbij toxinen, emotioneel trauma, pijnlijke herinneringen en ervaringen die door het lichaam zijn opgeslagen, naar de oppervlakte komen, waardoor een groot aantal ongemakkelijke fysieke symptomen ontstaan: lijden en pijn in verschillende delen van het lichaam, griepachtige symptomen, hoofdpijn, verwarring en tijdelijk geheugenverlies, om maar een paar te noemen.

Het volgende niveau van de reconstructie van het Auraveld betreft het emotionele lichaam en de astrale gebieden van bewustzijn.
Naarmate jullie fysiek lichaam evolueert, komt het in een staat van integreren van meer en meer verfijnde frequentiecellen van Licht.

Jullie Vierdimensionale werkelijkheid wordt meer vloeiender zoals het verschuift en verandert; daarbij wordt jullie illusionaire wereld vervormd en verwarrend. Jullie religieuze geloofsstructuur kan uit elkaar vallen of in delen, waardoor jullie je kwetsbaar kunnen voelen, zonder begeleiding en/of richting. Op dit punt is er een Hogere Zelf versmelting, waarbij het facet van de Overziel van jullie Hogere Zelf die heeft verbleven binnen jullie Zielster (achtste chakra) impulsen,stralen begint uit te zenden van hogere frequentie Licht pakketjes naar/in jullie Heilige Geest, Heilige Hart en het gehele chakra systeem. Deze stralen activeren jullie intuïtieve vaardigheden.
Ze bevatten ook essentiële informatie voor jullie betere begrip van wie jullie werkelijk zijn en ze kunnen ook een Goddelijke Ontevredenheid van binnen activeren.

Jullie Diamanten Kerncel van God integreert nu meer en meer Licht van God wat de kracht van de Stralen van Godsbewustzijn activeert en doet toenemen in jullie Heilige Hartkern.
Dit proces is geprogrammeerd in jullie Goddelijke Blauwdruk en is ook gecodeerd in jullie DNA. Rond deze tijd zijn jullie cellen begonnen te reageren op het Licht, omdat het de belangrijkste bron van levensgevende energie wordt. Dit is de belangrijkste reden waarom aspiranten op het Pad hun dieet vaak radicaal veranderen in ‘minder dicht voedsel’ omdat hun fysieke en emotionele lichamen worden verzadigd met de Adamantine Deeltjes van Licht – het voedsel van de Goden.

Naarmate jullie dieper en dieper bewegen naar/in de rijken van verfijnd Licht, kunnen de fysieke zintuigen worden versterkt en zal jullie bewustzijn voor kleuren en geluid toenemen. De vergroting van de fysieke zintuigen betekent dat de cellen van jullie Auraveld aan de taak beginnen om de dichte, beperkende energie op te ruimen die zich tijdens vele jaren heeft opgebouwd. De mistige gevangenis die de zintuigen heeft afgezwakt en de mensheid in slavernij heeft gehouden, wordt geleidelijk aan in de lichte cellen gebaad.
Dit zal resulteren dat het Auraveld stralender wordt naarmate meer en meer Zielen ontwaken voor het Goddelijke potentieel binnenin.

Het fysieke lichaam moet geleidelijk aan opnieuw worden geherintroduceerd in de transformatieve effecten van het Levende Licht om de oorspronkelijke vorm van het  Lichtlichaam terug te winnen dat was ontworpen voor de gehele mensheid.

Geliefden, werp jullie ogen niet op de chaos en vernietiging die op dit moment op Aarde heerst. Leef iedere dag gecentreerd binnen jullie Heilige Hart zodat jullie de maximale hoeveelheid Schepperslicht kunnen integreren in jullie fysieke levensschip – en jullie sturen vreugdevol het kostbare geschenk naar de kern van de Aarde en naar buiten in de buitenwereld van vorm. Weet dat de gezamenlijke inspanningen van de Werelddienaren over de hele wereld, EEN  verschil maken. Wij zijn een kracht voor het hoogste goed die niet kan worden ontkend. Ik ben voor eeuwig jullie trouwe hoeder en beschermer.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937


Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het licht zijn).

Vertaald voor  wakkeremensen door Anja