zondag 15 april 2018

VERLOOCHENEN / Door Trienke Minkema

VERLOOCHENEN
Door Trienke Minkema

Werken in en vanuit de ware Christus, een Kracht of een energie die in allen aanwezig is, kan soms grote weerstanden oproepen. Er kan op u gereageerd worden vanuit nog niet eerder herkende en losgelaten emoties. Dit heet dan projecteren. Toch blijft het steeds weer aan uzelf om eerst hand in eigen boezem te steken. Daar kunt u dan kijken of ook bij u onverwerkte emoties eindelijk mogen worden beleefd. Pas na verwerking zijn zij werkelijk losgelaten. Dit zal bevrijding geven op meerdere gebieden. Bovenal zal het inzicht kunnen geven in bestaande en beklemmende banden die nu mogen worden losgemaakt.

Het laat blokkades zien die tot dan nog niet boven water waren gehaald. Dit alles heeft alleen tot doel om de onderzoeker en de werker steeds weer tot meer zelfinzicht te brengen.

'KEN U ZELF,' meer wordt er niet van u gevraagd.

Uiteindelijk is er geen plaats meer voor wat voor oordeel dan ook. Een ieder staat alleen vanuit zijn eigen ervaringen op een bepaalde manier in het leven. Loslaten, loslaten, loslaten.

Dan komen we bij de vraag of mensen elkaar kunnen verloochenen. Hier geldt het volgende antwoord: Mensen kunnen slechts hun Ware Zelf verloochenen en zichzelf voor de gek houden. Discussies over welles en nietes zijn vaak niets anders dan gevechten tussen twee verschillende persoonlijkheden.
Deze strijd dient opgegeven te worden als u wilt groeien naar zelfinzicht.

Het gaat hier namelijk alleen om de bevrijding van de vele zaken die nog vastzitten aan uw aardse persoonlijkheid, aan uw ego. Vanaf nu gaat het om Waarheid en niet om gelijk of ongelijk.

Verloochening betekent: Niet vanuit uw Ware Zelf en het (ge)weten van uw eigen hart spreken en handelen. Soms gebeurt dit door druk van buitenaf, door overheersende energieën of door eigen onzekerheden.

Het herkennen van deze waarheid kan dan, vaak achteraf, veel pijn veroorzaken. Deze pijn zal vooral bij gevoelige mensen als een grote spijt kunnen voelen. Deze spijt, deze psychische pijn, kan het hart een onzichtbare wond bezorgen. Dan is hier inzicht nodig in de vraag waarom er gehandeld is zoals er gehandeld is.

Dit inzicht wordt vaak pas verkregen als u de moed heeft gehad om de werkelijke diepte van uzelf in te duiken en uzelf op schijnbare onvolmaaktheden te onderzoeken. Dan zult u ontdekken dat nieuwe wonden vaak oude vastgezette pijnen wakker maken. Als u zichzelf daarvan bewust geworden bent, dan kunt u deze pijnen verwerken en loslaten. Oude wonden zijn dan voor altijd genezen.

Totale zelfbevrijding is het doel van deze manier van werken en deze bevrijding gunt u (als het goed is)  ook anderen. De voorlopers onder u die al vanuit deze energie werken, zullen regelmatig niet worden begrepen en een grote eenzaamheid ervaren op het persoonlijke vlak. Dat is de tol die betaald wordt voor hun vele onzichtbare werk.

Slechts diegenen die onvoorwaardelijk liefhebben en een grote mate van zelfinzicht hebben verworven, kunnen deze krachten dan ook dragen en verdragen. Hoewel: Deze Krachten gebruiken u, omdat u  uzelf bereid heeft verklaard dit werk te doen. Grote voorlopers hebben het zich ook moeten laten welgevallen dat zij 'verloochend' werden. Toch ervoeren zij dit niet als een persoonlijke aanval of als afvalligheid van die ander. Om de eenvoudige reden dat zij hun persoonlijkheid al hadden uitgezuiverd en in dienst hadden gesteld van hun hoogste (ge)Weten. Zodoende wisten zij reeds van te voren vanuit welke motieven die ander handelde en welk draagvlak de ander had. Daarom hadden zij geen oordeel over de handel en de wandel van anderen. U kunt ook niet van een kind van drie jaar verwachten dat het zijn vader of moeder draagt. Zo kunt u ook niet van een persoon die nog in de kinderschoenen staat wat betreft geestelijke ontwikkeling, verwachten dat hij u zou kunnen begrijpen.

U kunt dus nooit door een ander verloochend worden.

U zult wel de neerslag van bepaalde teleurstellingen kunnen voelen maar dat komt alleen omdat u andere verwachtingen had. Dit alles zal gevoeld kunnen worden als een pijn op uw hart omdat eigen waarheid zich niet laat verloochenen. Blijf dan toch altijd, ongeacht de (on)verwachte reacties van anderen, achter uw eigen waarheid staan. Maar toch wel naast elkaar om zo elkaar tot steun te zijn als daar om gevraagd wordt.

Uzelf opdringen bij de ander, als zouden uw denkbeelden de enige ware zijn, dient niet werkelijk het doel van zelfbevrijding. Het zorgt er slechts voor dat u weer nieuwe banden smeedt en deze banden belemmeren u dan weer om vanuit onvoorwaardelijke liefde te leven.

Het spreekt voor zich dat dit alles niet gepaard hoeft te gaan met veel woorden. Dat zou alleen maar getuigen van eigen onzekerheden die niets van doen hebben met onvoorwaardelijke liefde en werkelijke kracht.

Een ieder ontdekt zijn innerlijke wereld, zijn eigen waarheid en zijn eigen wijsheid op zijn of haar eigen tijd.*********
 

© trienke minkema