Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 18 april 2018

Sheldan Nidle - 17 april 2018

Sheldan Nidle - 17 april 2018


Selamat Balik. Laten we onze kijk op hetgeen er op jullie wereld gebeurt, hervatten. De niet aflatende arrogantie van het duister, die hen jullie nieuwe en groeiende realiteit niet onder ogen laat komen, stelt het Licht in staat achter hen binnen te filteren. Dit maakt het voor het Licht mogelijk om nieuwe en betere coalities binnen te loodsen, die tevens welvaart in staat stellen uit de eindeloze vertragingen te breken die veroorzaakt worden door het duister. De Galactische Federatie voert haar penetratie van groeiende tekortkomingen in de oude strategieën van de duistere cabal op. De GF heeft een aantal verdedigingsvloten opnieuw verlegd en hen dichter bij de Aarde opgesteld. Deze troepen hebben het duister consequent verslagen wanneer er maar voor gekozen werd om hun machtspositie te handhaven en te vechten. De situatie bereikt nu het kritieke punt waarop het duister er niet langer voor kan kiezen om weerstand te bieden. Het probeert wanhopig een of andere tactiek te vinden die effectief tegen het Licht kan werken. De cabal verliest schepen en mankracht, een dilemma dat zijn tol eist ten aanzien van hun gewaarwording van macht.

Zodoende poogt het duister een nieuwe strategie te ontwikkelen voor hun gevechten om hen in staat te stellen de controle te handhaven. Dit creëert eveneens serieuze verliezen in de defensieve en offensieve troepen van het duister. Ze realiseren zich dat ze niet langer hun controle kunnen handhaven en volharden in het vertragen van jullie evolutie. Het Licht onderneemt een opruimoperatie om de weg vrij te maken voor een onvermijdelijke victorie. Het lijkt ons toe dat de langverwachte verspreiding van de beloofde welvaart bijna zover is om iedere minuut van elke dag te kunnen worden gerealiseerd. De Lichtkrachten weven een nieuwe benadering in die behoorlijk succesvol blijkt. Deze strategie zal uiteindelijk vele nieuwe ontwikkelingen voortbrengen…de herwaardering van valuta, goud-ondersteund geld, GCR, disclosure, vrijgave van technologieën, eerste contact, etc.

We zitten in een overgangsfase van duister naar Licht. Deze toename van Licht vertraagt tevens de veranderingen die zich op Gaia manifesteren. Het duister gebruikt onder meer aardbevingen, weeroorlogen, chemtrails, branden, om de planeet en haar mensen te vernietigen. Recente veranderingen stellen het Licht in staat deze rampzalige aardgebeurtenissen, die de cabal koste wat kost wil voortzetten, te vertragen. Zodra NESARA/GESARA formeel op zijn plaats is, zullen alle malversaties van het duister stante pede worden gestopt. Nadat dit eenmaal gebeurt, zullen Lichtwerkers worden opgeroepen zich te melden en een wereld te herbouwen die is gebaseerd op samenwerking, harmonie en vrede. Er gebeurt meer achter de schermen dan ooit zou kunnen worden gerapporteerd in jullie vele mediakanalen. 

Een andere doorgaande zaak is het pad van Syrië en Noord Korea richting vrede. Hoewel de oude beproefde-en-ware oorlogsretoriek niet meer werkt als eerder, gaat de cabal door om oorlog te gebruiken als een angstopwekkende manier om de massa in paniek te houden. Achter de schermen bereiken vredesbesprekingen het punt waarop overeenkomsten zich vormen. Hiermee worden redenen om NESARA/GESARA-aanvaarding af te kondigen veel duidelijker voor degenen die begrijpen wat er feitelijk gebeurt. We moedigen jullie aan je onderscheidingsvermogen te gebruiken wanneer je de huidige gebeurtenissen op jullie planeet onderzoeken. Deze nieuwe vreedzame en harmonieuze wereld begint zich te manifesteren in plaats van de eerdere dreiging van een ontluikende oorlog die onvermijdelijk leek. Veel hiervan kan worden vermeden. Houd visies van vrede op de voorgrond van jullie meditaties.

Gezegend, wij zijn jullie Opgestegen Meesters. We komen aan het begin van een nieuw tijdperk in jullie geschiedenis. Het duister en haar misère beginnen eindelijk uit de realiteit te vervagen. Op zijn beurt begint het Licht te onthullen hoe sterk het is geworden. Iedereen begrijpt dat een hele nieuwe serie van nieuwe relaties zich vormt. Het duister is aan het ploeteren om een manier te vinden om het Licht tegen te houden. In dit nieuwe rijk zijn we getuige van vredesbesprekingen die tot nu toe als zinloos werden beschouwd. Deze nieuwe coalitie van Licht brengt de ondergang voort van degenen die, uit naam van het duister, eerder jullie toename in bewustzijn hinderden of vertraagden. Derhalve hebben we machtige coalities van eerder onwaarschijnlijke bondgenoten bijeengebracht die een stoutmoedige en volhardende kracht organiseren die niet kan en niet zal worden genegeerd. 

Nu brengt dit nieuwe landschap van het Licht aan allen een nieuwe victorieuze en welvarende dag. Nu is het mogelijk om te beginnen zien hoe de nieuwe welvaart tot stand gaat komen. Het is deze stoot voorwaarts dat aan de kern ligt van alles wat zich ontvouwt. Terwijl het Licht aan kracht wint, ziet het duister haar oude werkwijzen snel verdwijnen. Verdeel en heers werkt niet langer. Deze waarheid brengt ons vreugde, en Victorie voor het Goddelijke Plan. Terwijl de lijst van tenlasteleggingen groeit, ondervindt het duister dat ze het groeiende bewustzijn van de mensheid niet langer kan overleven. Het wordt een verdelging van degenen die eens heersten met zo’n adembenemende arrogantie. De dagen van hun onzalige heerschappij komen tot een einde. Halleluja!

We naderen een nieuw tijdperk waar wat er van het duister overblijft snel zal verdwijnen. Wij Meesters worden bemoedigd door hetgeen zich nu rond jullie wereld manifesteert. Terwijl de werkwijze van het duister aan kracht inboet, wordt het duidelijk wie zal overwinnen. Het is het Licht, en waar wij voor staan – vrijheid, welvaart, vrede en nieuw bestuur. Formele aankondigingen wachten in de coulissen om te worden verkondigd. Houd vol, en zie wat de winden meevoeren… een nieuwe galactische samenleving. De oude manieren van verdeeldheid, afscheiding en oorlog werken niet meer. In hun plaats is de expansie van ons nieuwe Eenheidsbewustzijn. Na een trage start pikt het zijn gezamenlijke snelheid en kracht op. Hoera voor de start van een gloednieuwe dag! Desalniettemin hebben jullie veel te veel vertragingen en frustraties ervaren. De tijd nadert waarop dit komende nieuwe tijdperk van welvaart en deze tijd van mondiale vrede door iedereen zal worden meegemaakt. 


Vandaag bespraken we een paar elementen die leiden tot gebeurtenissen die jullie wereld ten goede zullen veranderen. Het is essentieel dat jullie positief blijven. We dringen er bij jullie op aan je voortdurende gevoel, dat er ofwel niets verandert of dat de komende sociale, economische of monetaire veranderingen onmogelijk kunnen gebeuren, te laten varen. Overwin dit ongeloof en weet dat jullie rijk op het punt staat te transformeren! Weet, Lieve Mensen, dat de ontelbare Voorraden en nimmer eindigende Welvaart van de Hemel echt van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees Verheugd!)

Website: Planetary Activation Organization

Nederlandse vertaling: Rob/Marja