Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 7 april 2018

Het activeren van jullie Vijf dimensionale Perspectief /De Arcturianen via Suzanne Lie, / 3 april 2018

 Het activeren van jullie Vijf dimensionale Perspectief
De Arcturianen via Suzanne Lie,
3 april 2018

Geliefden, wij zijn de Arcturianen,

Wij zijn hier binnen jullie NU om jullie eraan te herinneren wat er aan het gebeuren is dat jullie, de leden van de mensheid van de Aarde, jullie vijfdimensionale waarnemingen aan het activeren zijn.

Er zijn drie fases van deze activatie.

Fase ÉÉN is activeren,

Fase TWEE is integreren,

Fase DRIE het effectief gebruiken van wat jullie hebben geactiveerd en geïntegreerd.

Wij, de Arcturianen kijken nu naar de huidige energiestromen rondom
Individuele werkelijkheden, mogelijke werkelijkheden, vermoedelijke werkelijkheden, evenals hoe deze energiestromen sterker of zwakker te maken?

Vragen:
Wat is de relatie tussen individuele schepping van de werkelijkheid en de werkelijkheid van een groep en de werkelijkheid gebaseerd op massabewustzijn?

Kunnen jullie, de Arcturianen, een voorbeeld overwegen over hoe twee vermoedelijke uitkomsten zouden kunnen komen van dezelfde werkelijkheid?

Wat is een Actieve Intentie?


Lieve Arcturianen, kunnen jullie mij de betekenis beschrijven van de uitdrukking ‘actieve intentie’?

Antwoord:
Ja, Suzille, wij zullen heel graag de term voor jou beschrijven.
Eerst beginnen wij met het woord ‘intentie.’ Wij zullen beginnen met het beschrijven (verwoorden) van de manier waarop “een intentie” en “Lichttaal” hetzelfde is.

Noch een intentie of een bericht volgens Lichttaal kan worden ‘bekeken’ door jullie fysieke waarneming. Zowel jullie intenties evenals jullie Lichttaal, kunnen echter alleen worden waargenomen via vierde en vijfde dimensionale waarnemingen (geactiveerd). In feite, zijn zowel jullie intenties, evenals de intentie van de ENE best wel zichtbaar via jullie vijfdimensionale waarnemingen.

Dus noch intentie, noch Lichttaal communicaties via afzonderlijke woorden, de boodschappen worden geprojecteerd, voor beide, vanuit het bewustzijn van de “communicerende’ als een mentaal beeld en een emotioneel gevoel.

Als de ontvanger van dat bericht vertrouwd is met het ‘gevoel’ (overbrenging) van dit onzichtbare bericht, is er een aantrekkingskracht naar de bron van waaruit dat bericht wordt verzonden.
Aan de andere kant, als er ongemakkelijke waarneming is van het onzichtbare bericht, is er een ander gevoel, met andere woorden, de aantrekkingskracht is anders naar de bron.

De waarheid is dat de mensheid wel duizend keer per dag lichttaal spreekt en hoort, maar ze zijn zich niet bewust van dit feit.
Lichttaal resoneert met de frequentie van de vijfdimensionale Gammagolven.

Daarom, tenzij de ontvanger in staat is om deze Gammagolven te herkennen en om op de Gammagolven in het bewustzijn af te stemmen en te accepteren, anders zullen de lichttaal of de Gammagolven die worden geleverd , niet worden geaccepteerd, het zal niet te lezen of te interpreteren zijn of zelfs gewaar te worden.

Het volgende:

Lieve Degenen die van Goud zijn,

Wij zijn degenen die Ascenderen, met dat bedoelen wij dat wij nu op de drempel staan van de vijfde dimensie, gereed voor jullie onderzoek van onze Multidimensionale Aura’s. Wij zijn ons bewust dat iedereen evenals alles in deze overgang van werkelijkheid in het proces is van de transmutaties naar/in de volgende octaaf van werkelijkheid.

Onze ‘3D menselijke’ expressies van het zelf zijn door incarnaties heengegaan in de poging(en) om Gaia te assisteren met Haar Planetaire Transmutatie van een vier/vijfdimensionale planeet naar een “vijfde-multidimensionale planeet”.

Wij zeggen vijfdimensionale planeet doordat een planeet eenmaal het proces van transmutatie begint naar de volgende hogere frequenties van golflengtes. Deze golflengtes zijn NIET zoals die van de radio of  als andere door de mens gemaakte golflengtes.

Deze golflengtes zijn Lichtgolflengtes welke verschillende frequenties vertegenwoordigen van Licht die beginnen hun weg te vinden in/naar het enorme Planetaire Aura van Gaia. Ja, Gaia heeft een Aura net zoals al Haar levende bewoners een aura hebben.

De reden voor dit is dat de driedimensionale frequentie van werkelijkheid zich aan het samenvoegen is met de vierde dimensionale frequentie van werkelijkheid ter voorbereiding voor het worden van een planeet met vijfdimensionale frequentie.

Natuurlijk, als AL het leven multidimensionaal is, zijn er in Gaia al de hogere frequenties van de (hogere) vierde dimensie en van verder.
In feite zijn jullie allemaal leden van vijfdimensionale Gaia, maar evenals van Haar lagere frequenties.

Veel van jullie hebben vele incarnaties gehad op Gaia gedurende vele van Haar verschillende frequenties van beschaving.
Wij zijn

Hoge frequenties van Gaia
Ecosysteem in ‘gebondenheid’
Vervuiling met een minimum
Mensen zijn in een  voldoende geëvolueerde staat van voldoende bewustzijn dat zij zich realiseren dat als zij Gaia schade berokkenen, zij hun werkelijkheid schaden – inclusief hun eigen fysieke lichaam.

De kernfrequenties van Gaia zijn hun proces van transmutaties begonnen
(het uitbreiden naar hogere frequentie van resonantie), net zoals een persoon enigszins verzwakt is wanneer zij in een veranderingsproces zijn, zo is ook jullie planeet Gaia.


Vertaling voor wakkeremensen JAT