zondag 29 april 2018

Dagtekst van Zondag 29 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 29 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Banden die we smeden bepalen ons bestaan -

"Je huidige bestaan wordt voor een groot deel bepaald door de aard van de banden die je gedurende je vorige levens hebt gesmeed. Inderdaad, de moeilijkheden en problemen, maar ook de voordelen en successen die je nu hebt, op materieel en op psychisch gebied, komen voort uit al die zichtbare en onzichtbare banden die je hebt gecreëerd in het verleden. Dit wetende, dien je waakzaam te zijn en te letten op de banden die je iedere dag opnieuw aangaat.

Heel ons leven bestaat uit banden en verbindingen en, bewust of niet, iedereen treedt onophoudelijk in contact met mensen, met onzichtbare entiteiten, met de natuur en met het gehele universum, en de kwestie van deze banden is fundamenteel. Daarom is het belangrijk dat je begint met de banden te onderzoeken die je in dit leven hebt aangeknoopt: zoek degene uit die goed zijn, om ze te behouden en zelfs te versterken, en degene die slecht zijn, om ze te verbreken. En bekijk ook welke nieuwe banden je met andere wezens kan scheppen."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/