Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 17 april 2018

Dagtekst van Dinsdag 17 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Dinsdag 17 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

over anderen Praten blijft nooit zonder gevolgen -

"De mensen geven er zich geen rekenschap van dat ze, door voortdurend de fouten van anderen te benadrukken, in contact treden met die fouten en zichzelf hierdoor schade berokkenen. Want er is een wet die zegt: “Als je deze of gene wil corrigeren, betekent dit dat je rijk bent, geef hem dus de helft van je rijkdom”. Terwijl dezelfde wet zegt aan degene over wie iemand goed spreekt: “Als hij zo over jou spreekt, verrijkt hij je. Geef hem dus een beetje van je schatten.” Het is dus duidelijk: wanneer je kwaad spreekt over anderen, zijn zij het die er voordeel bij hebben; wanneer je daarentegen goede dingen over hen zegt, komt dit jezelf ten goede.

Maar laten we nu aannemen dat je verplicht bent geweest om iemand te bekritiseren: eindig daar dan niet mee, maar zeg tenminste nog iets positiefs over hem. Wat ook zijn fouten zijn, probeer een goede eigenschap in hem te vinden waarover je kan spreken, zodat je gunstig op hem inwerkt … en op jezelf ! Je mag je nooit blindstaren op de negatieve kant."

Omraam Mikhael Aivanhov