Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 18 april 2018

Belangrijke boodschap van Phigalios 3 / Gepubliceerd 11 april 2018 | Door Ans Hoornweg

Belangrijke boodschap van Phigalios 3
Gepubliceerd 11 april 2018 | Door Ans Hoornweg

Een paar dagen geleden kreeg ik wederom een boodschap van Phigalios (dit keer liet hij zich niet zien, maar gaf hij onderstaand bericht telepatisch aan mij door).

‘Weet U, Gij mensen die van goede wil zijt, dat U ‘de aankomende Goden’ bent? En beseft U zich dat ook U in het verleden het Universum heeft bereisd, waardoor U al veel Kennis in Uw Weten heeft opgeslagen? Weet U, dat U, in een heel ver verleden, bij de allereerste bewoners van de Aarde behoorde, en dat U nu – in deze chaotische eindtijd – bij de laatsten op de Aarde zult zijn?

(noot van Ans: In de Bijbel staat het al: ‘Vele Eersten zullen de Laatsten zijn’)

De vele lessen die geleerd moesten worden op planeet Aarde waren enorm moeilijk en zwaar, maar houd nog even vol, want de laatste moeilijke – maar evengoed belangrijke – lessen komen er nog aan. Ook díe lessen zult U nog moeten doorstaan, want dán zult U volleerd zijn en klaar om de vele, door U geleerde lessen te onderwijzen op andere, nog primitieve Werelden (Werelden die in hun evolutie ‘lager’ zijn dan Uw Aarde). U zult die lessen met alle Liefde geven – net zoals velen van U dat in een ver verleden ook al hebben gedaan.

Spiritueel zult U zover zijn dat U – om die andere Werelden te bezoeken – géén materiële voertuigen meer nodig zult hebben, want Uzélf zal dan ‘het voertuig’ zijn! Dan zult U nl. als Energieën – dus zonder beperkingen – overal doorheen, en waar dan ook naartoe kunnen reizen. Op die andere Wereld of locatie kunt U zich – in welke vorm dan ook – weer ‘zichtbaar’ maken.

Weet dat U allen het Goddelijke in U draagt! Ja waarlijk, Ú bent de aankomende Goden, dus draag Uw verantwoordelijkheid in Liefde en Wijsheid.

In Liefde groet ik U, Phigalios.’

Veel liefs, Ans