Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 6 april 2018

Belangrijke boodschap van Phigalios 1 / Gepubliceerd 24 maart 2018 | Door Ans Hoornweg

Belangrijke boodschap van Phigalios 1
Gepubliceerd 24 maart 2018 | Door Ans Hoornweg


Een paar dagen geleden verscheen – d.m.v. projectie – een mooi buitenaards wezen in mijn huiskamer. Dit wezen had een aapachtig uiterlijk en droeg een prachtige rode cape met een, rond zijn hoofd gedrapeerde capuchon, en in zijn oorlellen zaten grote, ronde zonneschijven. Dit prachtige wezen keek mij aan met de meest liefdevolle ogen waardoor ik helemaal smolt.

Hij noemde zich Phigalios en vertelde mij het volgende: ‘In een zeer ver verleden heeft mijn volk deze Aarde aangedaan die toen nog woest en onbewoonbaar was. Met onze Kennis hebben wij bepaalde gebieden van de Aarde leefbaar gemaakt. Vervolgens hebben wij dieren van ónze wereld in die leefbare gebieden uitgezet, en daarna de eerste, nog zeer primitieve mensen (die we naar ons eigen beeld geschapen hadden).

Veel later hebben andere ‘Hemelwezens’ hetzelfde gedaan; ook zij hebben mensen geschapen naar hun beeld, en die vervolgens op de Aarde uitgezet. Op die manier werd Uw planeet bevolkt door diverse mensenrassen met verschillende huidskleuren en culturen. Na zeer lange tijd hebben wij de Aarde nu weer aangedaan. Wij zijn zeer ontstemd want Moeder Aarde, die prachtige planeet, is nu intens vervuild en stervende!!

Er zal een tijd komen dat – veroorzaakt door een lichte kanteling van Uw Aarde – grote gebieden van de Aarde geteisterd zullen worden door extreme droogte (omdat daar geen water meer is), terwijl andere gebieden op de Aarde juist overstroomd zullen worden door grote hoeveelheden water. Deze natuurrampen worden mede veroorzaakt door de huidige onbalans tussen Uw technische kennis enerzijds en Uw spiritualiteit anderzijds; de verhouding tussen die twee is niet in evenwicht, en dat komt doordat Uw technische ontwikkeling veel sneller gaat dan Uw spirituele groei.

Weet dat planeet Aarde en zijn bewoners voor een catastrofe staan die veroorzaakt is/wordt door degenen die Uw Aarde al duizenden jaren besturen en beheersen. Zij houden (bewust) Uw beider evolutie tegen door de Aarde en haar bewoners in een soort van ‘tijdlus’ te houden, waardoor alles telkens weer helemaal opnieuw lijkt te beginnen.

Nú is de tijd dat de mensheid massaal spiritueel moet ontwaken, waarna zij zich moet zien los te maken uit die tijdlus waarin zij al zo lang wordt vastgehouden! Niet alleen de mensheid maar ook Moeder Aarde zal weer terug in de tijdstroom moeten komen, en dat proces kan alleen op gang gebracht worden door grote spirituele veranderingen, want alleen zo kan alles en iedereen pas echt veranderen.

Weet U dat alles in het Universum – dus ook planeet Aarde – een specifieke vibratie of toon heeft, en dat al die tonen tezamen een grote, harmonieuze muziekcompositie vormen? Echter, de vibratie of toon van Moeder Aarde is momenteel in disharmonie met die van de rest van het Universum. Vele mensen weten dat alles oorzaak en gevolg is, maar wat niet iedereen weet is dat die wet ook doorwerkt in het Universum; dus alles wat op planeet Aarde gebeurt heeft gevolgen voor het gehele Universum.

Uw zgn. technische kennis of ontwikkeling blijkt geen vooruitgang maar juist een áchteruitgang voor de Aarde te zijn, en vanwege de wet van oorzaak en gevolg houdt deze achteruitgang de evolutie van het gehele Universum tegen! Wij mogen – volgens de Kosmische Wet – niet ingrijpen in Uw Aardse evolutie. De mensheid moet zélf de problemen oplossen die zij op de Aarde heeft veroorzaakt. Maar wij mogen en proberen wel – tezamen met nog vele andere Hemelreizigers – de mensheid te inspireren om tot goede mens- en milieubewuste oplossingen te komen.

Ik aanschouw vele mensen van goede wil op Uw Aarde; mensen die zich met hart en Ziel inzetten voor het behoud/redden van Uw planeet – sommigen van hen zijn zelfs bereid om hun leven daarvoor te geven. Moeder Aarde, die prachtige blauwe diamant, mag niet verloren gaan!!

Weet dat wanneer het U lukt om alles ten goede te veranderen dat U dan uit die eeuwige tijdlus kunt breken om vervolgens in een tijdspróng te belanden, en weet ook dat het gehele Universum dan met U en Uw Aarde mee zal resoneren én evolueren.

Ik hoop dat deze boodschap zijn weg zal vinden.

Ik groet U in Liefde en Wijsheid, Phigalios’

Binnenkort volgt nog een vervolg op deze boodschap.

Veel liefs, Ans