Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 20 april 2018

Adoptie Gepubliceerd / 13 april 2018 | Door Ans Hoornweg

Adoptie

Gepubliceerd | DoorAns Hoornweg

Er bestaan vele mensen met een groot hart die, ondanks dat ze zelf al kinderen hebben, ook nog een wees- of pleegkind in hun gezin opnemen. Er bestaan ook mensen die zelf geen kinderen kunnen krijgen, maar van wie het verlangen naar een kindje zó groot is dat zij er één of meerdere uit het buitenland adopteren. Helaas zijn er ook mensen die om hele verkeerde redenen een kind adopteren; mensen die hun pleeg- of adoptiekind(eren) mishandelen en/of misbruiken.

Het kan gebeuren dat geadopteerde kinderen zich niet echt kunnen hechten aan hun nieuwe ‘familie’. Zij blijven zich een ‘vreemde’ voelen binnen dat gezin, waardoor zij erg ongelukkig kunnen worden, en tegen de tijd dat deze ongelukkige adoptiekinderen gaan puberen kan het soms heel erg fout met ze gaan. Zij lopen dan weg van hun ouderlijk huis en gaan bijv. drugs gebruiken waardoor ze in de criminaliteit kunnen belanden.

Wat jullie moeten weten is dat, spiritueel gezien, het in álle adoptie- of voogdijgevallen gaat om het uitwerken van wederzijds Karma. Karma dat is ontstaan in de vorige levens van deze kinderen én hun adoptie-ouders; er vindt dan een soort van ‘Oorzaak en Gevolg’ plaats.

Het klinkt misschien vreemd maar een kind kan in dít leven geadopteerd worden door een ouder die in een vórig leven zijn of haar grootste vijand was. Maar het kan ook andersom gebeuren; dan was het adoptiekind zélf in een vorig leven de grootste vijand van z’n huidige adoptie-ouders, en wordt hij nu, in dit leven, liefdevol opgenomen in het gezin van z’n vroegere ‘slachtoffers’. Mocht de relatie tussen adoptiekind en ouders erg problematisch zijn dan zou regressietherapie meer inzicht kunnen geven in ‘het hoe en waarom’ van hun huidige leven samen.

Natuurlijk kan er ook Karma uitgewerkt moeten worden tussen ouders en hun eigen kinderen. Dat verloopt in de meeste gevallen wel goed, maar toch zijn er ook eigen kinderen die zich, ondanks de bloedband, niet kunnen hechten aan hun ouders, of andersom. Ook in die situaties speelt veelal Karma – oftewel Oorzaak en Gevolg – daar een belangrijke rol in. En hoe moeilijk het soms ook is, maar alléén Liefde en begrip – van zowel ouder als kind – kan dat Karma uiteindelijk oplossen!

Wij allen hebben vele, vele levens op de Aarde en in het Universum gehad, waarin Karma is opgebouwd. Nu is de tijd aangebroken om echt álles op te lossen én te vergeven, opdat wij allen – verlost van al onze ballast uit vorige levens – met een schone lei het Nieuwe Tijdperk in kunnen gaan!

Veel liefs, Ans