Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 14 maart 2018

Toekomst. / maart 2018 / ArjunA


Toekomst.
maart 2018 / ArjunA

Vrijdag 9 maart kreeg ik een interessante link van Nora: The Final Wakeup Call, met als ondertitel: What the world doesn’t know. Het is een website van Peter B. Meyer van wie ik overigens geen gezicht zie. De artikelen zijn goed geschreven en resoneren met wat wij verkondigen. Het artikel waar Nora mij op attendeerde was: ‘Een kijkje in onze toekomst.’ Toekomst is echter een uiterst complex begrip.

We hebben al meerdere schrijfseltjes gewijd aan parallelle werkelijkheden, en we gaan er van uit dat er parallelle toekomstmogelijkheden en - waarschijnlijkheden zijn. We hebben vaker Albert Einstein geciteerd over het verschil tussen heden, verleden en toekomst. Wat in het kader van dit schrijfseltje belangrijk kan zijn is dit citaat van Einstein: ‘Ruimte en tijd zijn niet omstandigheden waarin wij leven, maar manieren waarop wij denken.‘

Dat citaat vergt een nadere verklaring. Tijd en ruimte en ruimtetijd zijn in vorige artikelen al uitgebreid aan de orde geweest. Manieren waarop we denken en gedachtekracht zijn ook al ruimschoots aan bod gekomen. Het gaat om dat ene woordje ‘WIJ’… De slapers onder de mensen weten niet beter of ze zijn allemaal individuen, en gedragen zich er ook naar. Jullie weten, hoop ik, dat elk mens een multidimensionaal wezen is.


Een wezen met zielsaspecten die in meervoudige dimensies simultaan bestaan, en op elk bestaansniveau licht verschillende ervaringen in diverse stadia van spirituele evolutie opdoen. Het wezen kent alleen het NU van al die verschillende zielsaspecten, terwijl elk aspect een persoonlijk tijd/ruimte continuüm ervaart. Dit impliceert dat er aspecten van ons wezen zijn die al in de toekomst leven, evenals aspecten die nog in het verleden leven.

Een kijkje in de toekomst is wellicht mogelijk als je alle mogelijkheden en waarschijnlijkheden van elkaar kunt onderscheiden. Begrijp alsjeblieft dat iemand die in de ‘kristallen bol’ kijkt, of iemand die de sterren raadpleegt, alleen dat zien wat met de persoon die hen raadpleegt resoneert. Het artikel dat de aanleiding was van dit betoog gaf toekomstmogelijkheden. Besef echter dat ons denken die mogelijkheden scheppen of teniet doen.

Een kijkje in de toekomst is wellicht mogelijk als je voorbij kunt gaan aan de doctrines van de religie. Er zijn meer religies dan letters in het alfabet! Religie heeft meer verdeeldheid dan eenheid gecreëerd, hoe wil je dan een collectieve toekomst voorspellen? Alleen als de aspecten van ons wezen, die al in een toekomst leven, voorbij elk religieus dogma zijn geëvolueerd kunnen zij ons wellicht enige informatie verschaffen.

Ommekeer.
Er zijn genoeg signalen dat we een weergaloze ommekeer mogen verwachten. Er zijn genoeg individuen op Aarde die zo’n ommekeer niet wensen. Er zijn genoeg redenen op te noemen waarop die weerstand is gefundeerd. De belangrijkste reden is controle. Zelfs mensen die al lang op die ommekeer wachten, zijn bang om de controle te verliezen. Sinds we samen zijn, hebben Nora en ik als motto: ‘Eén ding is zeker, NIETS is zeker.’
Hoge verwachtingen scheppen diepe teleurstellingen!

Kan de mensheid wel omgaan met leven in het NU? Hoe weet je of je in het NU leeft? Daar hebben we een simpel antwoord op. Als je onbezorgd kan lachen ben je in het NU. Maar als je bezorgd bent leef je in het verleden of in de toekomst. Geen verwachtingen koesteren is wat lastig, maar verwachtingen los laten geeft veel meer rust. Het maakt je vrij, en vrijheid is niets meer kunnen verliezen. (Me and Bobby McGee - Janis Joplin)

Ultieme vrijheid is je Zelf kunnen zijn in harmonie met alle andere Zelven, en die in hun eigen anders zijn vrij laten. Dan creëren we eenheid in verscheidenheid. Dat is ook wat van ons verwacht wordt na de ommekeer. Het ego wenslichaam dat altijd in termen van het IK denkt, transformeert dan in het concept WIJ. Kunnen en willen de slapers aan die verwachting voldoen?

Rolmodel.
Nu buiten de lente voorzichtig ontluikt, begeef ik me op glad ijs. Het is onze taak als Sterrenzaden de slapers massaal te laten ontwaken. Doe het niet met overredingskracht, wees eenvoudig een levend voorbeeld en sta voor je eigen waarheid. Geef je over aan het Hoger Zelf, toon je multi-dimensionaliteit in denken, spreken en doen. Dan verander je de manier waarop wij denken, en tevens de omstandigheden waarin we leven.

Je creëert meer ruimte om dingen te doen die je plezier schenken, je schept meer tijd om te leven in plaats van te overleven. Dan krijg je een kijkje in de toekomst, of liever gezegd een terugblik in de toekomst. Als je beseft dat Sterrenzaden uit de Bron komen en weer naar de Bron terugkeren, gaan we eigenlijk terug naar de toekomst. Zo simpel is het! Hoe kan je een blik in de toekomst werpen?

Nu, dat is mogelijk door contact te maken met die zielsaspecten van je wezen die al in hogere dimensies leven. Je kunt op Alfa niveau communiceren met je multidimensionale aspecten die verder zijn geëvolueerd dan wij in onze 3D werkelijkheid. Aspecten die de quarantaine of maximum security gevangenis al lang geleden zijn ontstegen. Zij zijn op hun beurt weer en rolmodel voor ons die zo’n kwantumsprong nog mogen nemen.

Hoe maak je contact met die zielsaspecten? Door naar binnen te reizen, geen antwoorden buiten je Zelf zoeken, maar in communicatie gaan met je cellulaire geheugen. Dat geheugen deel je met 143 zielsaspecten, waarvan een deel al verder is geëvolueerd. Een ander deel leeft in dezelfde frequentie en weer een ander deel is nog op weg naar nog jouw bewustzijnsniveau.

Je hebt zo veel belichamingen ervaren op dit vlak dat je over een innerlijk bibliotheek met herinneringen en ervaringen beschikt. Zet je menselijk denken een tandje lager en zing met je ziel een toontje hoger. Vraag je innerlijke leiding de omstandigheden waarin je leeft te transformeren. Het besef dat je die omstandigheden zelf hebt gecreëerd is een goede stap, de verantwoordelijkheid voor die omstandigheden bij je zelf leggen is de beste stap.

Zodra je in commune bent met de hogere aspecten van je wezen, wordt het begrip IK vervangen door een Universeel WIJ. Je aura zal dat uitstralen en zo ben je een rolmodel voor anderen. Je kunt immers de wereld alleen veranderen door zelf te transformeren. Zo houd je jouw omgeving een spiegel voor zonder er moeite voor te hoeven doen. De slapers die in die spiegel willen en durven kijken, zullen ontwaken.

Marketing.
Hun multidimensionale aspecten zullen hen dan gidsen op het Pad van Verlichting. Weet je, in de menselijke historie zijn het altijd eenlingen geweest die de geschiedenis veranderden. Het is te vergelijken met de adoptiecurve van Rogers. De innovators zijn het meest bereid om de nieuwe energie te adopteren. Dan komen de early adopters die de nieuwe energie verwelkomen.

Daarna accepteert de early majority of vroege meerderheid de nieuwe ideeën, en inspireren op hun beurt de late meerderheid. Als bijna iedereen het denken, spreken en doen op zielsniveau geïntegreerd heeft, trekken ze de laggards of twijfelaars over de streep. Je veroorzaakte rimpelingen in het water. Toekomstmogelijkheden worden waarschijnlijkheden en voor je het weet is de hele markt getransformeerd.

De mens is wel bereid te veranderen, maar wil niet veranderd worden. Het rolmodellen spel is een goede manier om het collectief gedachtengoed te transformeren. De Verrezen Meesters deden het ons voor. Ze dwongen niet, ze onderdrukten niet, ze respecteerden anderen in hun anders zijn. Aldus verkregen ze, conform de wet van aantrekking, respect omdat het gelijke altijd hert gelijke aantrekt.

Een ander van jouw gelijk overtuigen kost energie en schept tweespalt. Een ander als jouw gelijke bejegenen geeft energie en creëert harmonie. Die harmonie is veel te lang onderdrukt geweest door de verdeel en heers techniek van politieke en religieuze machten. Momenteel werkt diezelfde verdeel en heers techniek tegen de machtigen aangezien steeds meer belichaamde zielen ontwaken in hun ware schepperspotentieel.

Dat potentieel zal op een hogere frequentie veranderingen manifesteren die een weldaad zijn voor onze ervaringen in tijd en ruimte. We ontwaken massaal uit de illusie die het hologram waarin we leven al 26.000 jaar in stand houdt. Je hoeft alleen maar gehoor te geven aan de roep om te ascenderen. De toekomst komt ons toe zodra we ons hoofd boven het maaiveld uitsteken!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com